Fag
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag

Sted

Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Arrangementsledelse H2021

Arrangementsledelse er en utdanning for deg som ønsker kompetanse innen fagområdene prosjektledelse, økonomistyring, markedsføring og juss knyttet til planlegging og gjennomføring av arrangementer. Det blir vektlagt hvordan du kan benytte fagområdene i praksis i forbindelse med arrangementer.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
9800
Undervisningstimer:
32
Kursstart:
01.09.2021
Kursslutt:
30.11.2021
Tidspunkt:
17.00 - 19.00
Dager:
Man, Tor
Kursid:
3709067033
Les mer Meld deg på

Budsjettering og analyser

Budsjettering og analyser er en utdanning for deg som vil lære om sammenhengen mellom bedriftens planlegging og de økonomiske konsekvensene av slik planlegging. Du lærer om ulike budsjetter, budsjettprosesser og analyser av budsjettavvik. Emnet gir 7,5 stp og er en del av utdanningen Regnskapskonsulent. Emnet går over et semester.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
8500
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
31.08.2021
Kursslutt:
22.12.2021
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3726250484
Les mer Meld deg på

Digitalisering og endringsledelse

I løpet av dette kurset får du innsikt i hvordan et analogt produkt blir digitalt. Du lærer hvordan både offentlige og private virksomheter utnytter digital teknologi for å levere sine varer og tjenester på helt nye måter.Kurset går over et semester og gir 7,5 stp.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
8500
Undervisningstimer:
28
Kursstart:
02.09.2021
Kursslutt:
22.12.2021
Tidspunkt:
09.30 - 13.00
Kursid:
3728080484
Les mer Meld deg på

Grunnleggende logistikk og transportteknikk, 15 studiepoeng

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
16.08.2021
Kursslutt:
22.12.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3749340484
Les mer Meld deg på

Grunnleggende regnskap og lønn 15 stp

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
23.08.2021
Kursslutt:
22.12.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3749390484
Les mer Meld deg på

Økonomistyring

Emnet gir en grunnleggende innføring i sentrale bedriftsøkonomiske begrep, modeller og sammenhenger. Emnet skal også sette deg i stand til å bruke relevant programvare for økonomisk analyse. Emnet har en praktisk tilnærming og gir deg kompetanse til å delta i planlegging og administrering av økonomien i en virksomhet.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
8500
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
01.09.2021
Kursslutt:
01.12.2021
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3726280484
Les mer Meld deg på

Praktisk prosjektutvikling 22,5stp

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
50
Kursstart:
23.08.2021
Kursslutt:
22.12.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3749560484
Les mer Meld deg på

Regnskapsføring 7,5 stp

Regnskapsføring er en utdanning for deg som ønsker en praktisk innføring i bokføring, fakturering, reskontropleie, mva-oppgjør og enkel avslutning av regnskap ved bruk av et web-basert økonomisystem.Emnet går over et semester og gir 7,5 stp. og er en del av utdanningen Regnskapskonsulent.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
8500
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
01.09.2021
Kursslutt:
15.12.2021
Tidspunkt:
16.00 - 21.00
Kursid:
3726070484
Les mer Meld deg på