Prosjektledelse (60 stp.)

Prosjektledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha kunnskap om prosesser og verktøy innenfor ledelse på både operativt og strategisk nivå. Du lærer om teorier innen prosjektledelse, prosjektstyring og prosjektorganisering.

Utdanningen gir 60 studiepoeng.

Prosjektledelse

Om studiet

Dette lærer du

Studiet består av følgende emner:

Studieår 1

Obligatoriske emner (30 stp)
Organisasjon, ledelse og administrasjon, 10 stp
Økonomistyring, 10 stp
Kommunikasjon, 10 stp

Studieår 2

Obligatoriske emner (22,5 stp)
Prosjektledelse, 7,5 stp
Prosjektstyring, 7,5 stp
Faglig fordypning/prosjektoppgave, 7,5 stp

Valgfritt fordypningsemne (7,5 stp)
Arrangementsledelse, 7,5 stp
Digitalisering og endringsledelse, 7,5 stp
Strategi, 7,5 stp
Markedsføringsledelse, 7,5 stp

Innhold og læringsutbytte er nærmere beskrevet i studieplanen.

Hvem er studiet for

Dette er for deg som ønsker grunnleggende utdanning innenfor prosjektledelse. Etter studiet skal du kunne grunnleggende ledelsesteori med sentrale begreper og modeller. Du lærer om om lederstil, lederroller, lederatferd, motivasjon, kommunikasjon, makt, autoritet, situasjonsbestemt ledelse, endringsledelse og personalledelse.

 

Opptak

Opptakskravet er videregående skole, yrkesfaglig studieretning (fagbrev), generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Opptak på grunnlag av realkompetanse

Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.

Ved opptak på grunnlag av realkompetanse må  du kunne dokumentere realkompetanse tilsvarende det formelle opptakskravet. 

Opptak for søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner som tilsvarer videregående skole, yrkesfaglig retning (fagbrev) fagbrev eller generell studiekompetanse.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende Norsk vg1 studieforberedende, Norsk vg2 yrkesfaglige studieprogram eller B2  nivå etter det europeiske rammeverket, dvs. bestått Test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten») eller Norskprøven med B2 i alle delprøver. 

Gjennomføring

Prosjektledelse går over to år på deltid. Du kan velge mellom klasseromsundervisning, virtuelt klasserom eller nettstudier. 

Du får en faglig gjennomgang av de ulike temaene, kombinert med gruppearbeid, diskusjoner, veiledning og refleksjon. I løpet av studiet vil du også jobbe med en prosjektoppgave hvor teori, praksis og erfaringer knyttes sammen.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i det faget de underviser i, samt pedagogisk utdanning og/eller lang undervisningserfaring.

Studieplan/Læreplan

Prosjektledelse - studieplan

Finansiering

Utdanningen er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Eksamen

Du går opp til disse eksamener:

Eksamenskrav

FAG 101 Skriftlig skoleeksamen – organisasjon, ledelse og administrasjon (10 stp)
FAG 102 Skriftlig skoleeksamen – økonomistyring (10 stp)
FAG 103 Hjemmeeksamen – kommunikasjon (10 stp)
FAG 220 Hjemmeeksamen – prosjektledelse (7,5 stp)
FAG 221 Skriftlig skoleeksamen – prosjektstyring (7,5 stp)
FAG 250 Faglig fordypning/prosjektoppgave, med etterfølgende muntlig prøving (7,5 stp)

Med tillegg av ett av følgende emner

FAG 210 Skriftlig skoleeksamen – markedsføringsledelse (7,5 stp)
FAG 213 Skriftlig skoleeksamen – digitalisering og endringsledelse (7,5 stp)
FAG 211 Skriftlig skoleeksamen – strategi (7,5 stp)
FAG 222 Skriftlig skoleeksamen – arrangementsledelse (7,5 stp)

Før du kan avlegge eksamen må du ha fått godkjent obligatoriske arbeidskrav i form av minst én øvingsoppgave per emne. Du må i tillegg ha minimum 75 % deltakelse på eksamensrettet skrivekurs. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F. Karakteren skal fremgå av vitnemålet.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Du har valgt:

Prosjektledelse 60 stp H2020 - Oslo

Prosjektledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha kunnskap om prosesser og verktøy innenfor ledelse på både operativt og strategisk nivå. Du lærer om teorier innen prosjektledelse, prosjektstyring og prosjektorganisering.25 plasser er offentlig finansiert.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
TRONDHEIM
Samlet pris:
53000
Undervisningstimer:
360
Tidspunkt:
16.15 - 20.15
Start:
07.09.2020
Slutt:
31.05.2022
Søknadsfrist
17.08.2020
Kursid:
3554647011

Lignende kurs

Prosjektledelse - Trondheim

Prosjektledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha kunnskap om prosesser og verktøy innenfor ledelse på både operativt og strategisk nivå. Du lærer om teorier innen prosjektledelse, prosjektstyring og prosjektorganisering.25 plasser er offentlig finansiert.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
TRONDHEIM
Samlet pris:
53000
Undervisningstimer:
360
Tidspunkt:
16.15 - 20.15
Start:
07.09.2020
Slutt:
31.05.2022
Søknadsfrist
17.08.2020
Kursid:
3467197011

Prosjektledelse - Virtuelt klasserom

Prosjektledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha kunnskap om prosesser og verktøy innenfor ledelse på både operativt og strategisk nivå. Du lærer om teorier innen prosjektledelse, prosjektstyring og prosjektorganisering.25 plasser er offentlig finansiert.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
53000
Undervisningstimer:
360
Tidspunkt:
16.15 - 20.15
Start:
07.09.2020
Slutt:
31.05.2022
Søknadsfrist
17.08.2020
Kursid:
3467200101