Produksjonsledelse (60 stp.)

Produksjonsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha kunnskap om prosesser og verktøy innenfor ledelse på både operativt og strategisk nivå. Du lærer om teorier innen produksjons- og prosessledelse, læring i organisasjoner, teambygging, og hvordan organisere og lede produksjonsstyrte arbeidsoppgaver.

Utdanningen gir 60 studiepoeng.

Produksjonsledelse

Om studiet

Dette lærer du

Studiet består av følgende emner:

Studieår 1

Obligatoriske emner (30 stp)
Organisasjon, ledelse og administrasjon, 10 stp
Økonomistyring, 10 stp
Kommunikasjon, 10 stp

Studieår 2

Obligatoriske emner (22,5 stp)
Produksjons- og prosessledelse, 7,5 stp
Teamarbeid og operativ ledelse, 7,5 stp
Faglig fordypning/prosjektoppgave, 7,5 stp

Valgfritt fordypningsemne (7,5 stp)
Digitalisering og endringsledelse, 7,5 stp
Strategi, 7,5 stp
Prosjektledelse, 7,5 stp
HR/arbeidsrett, 7,5 stp

Innhold og læringsutbytte er nærmere beskrevet i studieplanen.

Hvem er studiet for

Dette er for deg som ønsker grunnleggende utdanning innenfor ledelse. Etter studiet skal du kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor produksjons- og prosessledelse, økonomistyring og organisering i private og offentlige virksomheter.

Opptak

Opptakskravet er videregående skole, yrkesfaglig studieretning (fagbrev), generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Opptak på grunnlag av realkompetanse 

Dersom du er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan du tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.

Ved opptak på grunnlag av realkompetanse må du kunne dokumentere realkompetanse tilsvarende det formelle opptakskravet. 

Opptak for søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner som tilsvarer videregående skole, yrkesfaglig retning (fagbrev) fagbrev eller generell studiekompetanse.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende Norsk vg1 studieforberedende, Norsk vg2 yrkesfaglige studieprogram eller B2  nivå etter det europeiske rammeverket, dvs. bestått Test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten») eller Norskprøven med B2 i alle delprøver. 

Gjennomføring

Produksjonsledelse går over to år på deltid. Du kan velge mellom klasseromsundervisning, virtuelt klasserom eller nettstudier. 

Du får en faglig gjennomgang av de ulike temaene, kombinert med gruppearbeid, diskusjoner, veiledning og refleksjon. I løpet av studiet vil du også jobbe med en prosjektoppgave hvor teori, praksis og erfaringer knyttes sammen.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i det faget de underviser i, samt pedagogisk utdanning og/eller lang undervisningserfaring.

Studieplan/Læreplan

Produksjonsledelse - studieplan

Finansiering

Utdanningen er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Eksamen

Du går opp til disse eksamener:

Eksamenskrav

FAG 101 Skriftlig skoleeksamen – organisasjon, ledelse og administrasjon (10 stp)
FAG 102 Skriftlig skoleeksamen – økonomistyring (10 stp)
FAG 103 Hjemmeeksamen – kommunikasjon (10 stp)
FAG 231 Skriftlig skoleeksamen – produksjons- og prosessledelse (7,5 stp)
FAG 212 Skriftlig skoleeksamen – teamarbeid og operativ ledelse (7,5 stp)
FAG 250 Faglig fordypning/prosjektoppgave, med etterfølgende muntlig prøving (7,5 stp)

Med tillegg av ett av følgende emner

FAG 213 Skriftlig skoleeksamen – digitalisering og endringsledelse (7,5 stp)
FAG 211 Skriftlig skoleeksamen – strategi (7,5 stp)
FAG 214 Skriftlig skoleeksamen – HR/arbeidsrett (7,5 stp)
FAG 220 Hjemmeeksamen – prosjektledelse (7,5 stp)

Før du kan avlegge eksamen må du ha fått godkjent obligatoriske arbeidskrav i form av minst én øvingsoppgave per emne. Du må i tillegg ha minimum 75 % deltakelse på eksamensrettet skrivekurs. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F. Karakteren skal fremgå av vitnemålet.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Du har valgt:

Produksjonsledelse - Virtuelt klasserom

Produksjonsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha kunnskap om prosesser og verktøy innenfor ledelse på både operativt og strategisk nivå. Du lærer om teorier innen produksjons- og prosessledelse, læring i organisasjoner, teambygging, og hvordan organisere og lede produksjonsstyrte arbeidsoppgaver.25 plasser er offentlig finansiert.Utdanningen gir 60 studiepoeng.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
53000
Undervisningstimer:
360
Tidspunkt:
16.00 - 21.00
Start:
07.09.2020
Slutt:
31.05.2022
Søknadsfrist
17.08.2020
Kursid:
3467240101

Lignende kurs

Produksjonsledelse - Trondheim

Produksjonsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha kunnskap om prosesser og verktøy innenfor ledelse på både operativt og strategisk nivå. Du lærer om teorier innen produksjons- og prosessledelse, læring i organisasjoner, teambygging, og hvordan organisere og lede produksjonsstyrte arbeidsoppgaver.25 plasser er offentlig finansiert.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
TRONDHEIM
Samlet pris:
53000
Undervisningstimer:
360
Tidspunkt:
16.00 - 21.00
Start:
07.09.2020
Slutt:
31.05.2022
Søknadsfrist
17.08.2020
Kursid:
3467227011

Produksjonsledelse 60 stp H2020 - Oslo

Produksjonsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha kunnskap om prosesser og verktøy innenfor ledelse på både operativt og strategisk nivå. Du lærer om teorier innen produksjons- og prosessledelse, læring i organisasjoner, teambygging, og hvordan organisere og lede produksjonsstyrte arbeidsoppgaver.25 plasser er offentlig finansiert.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Oslo
Samlet pris:
53000
Undervisningstimer:
360
Tidspunkt:
16.00 - 21.00
Start:
07.09.2020
Slutt:
31.05.2022
Søknadsfrist
17.08.2020
Kursid:
3554630101