Bedriftsledelse (30 stp.)

Bedriftsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha oppnådd kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør deg i stand til å ha lederroller i offentlige og private virksomheter.

Dersom du har fag- eller svennebrev i et godkjent mesterfag, vil Bedriftsledelse tilsvare første delen av mesterutdanningen.

Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i
Bedriftsledelse

Om studiet

Dette lærer du

Studiet omfatter tre hovedområder:

Organisasjon, ledelse og administrasjon

Du får en innføring i sentral teori og praksis innenfor ledelse og organisering i private og offentlige virksomheter. 

Økonomistyring

Du får en grunnleggende innføring i sentrale bedriftsøkonomiske begreper, modeller og sammenhenger. Du lærer også om økonomistyringsprosessen, og sentrale prinsipper for økonomisk ledelse. Kontraktshåndtering og forhandlinger inngår i faget.

Markedsføringsledelse

Du får en grundig innføring i markedsføringsledelse. Sentrale temaer er markedsføringens funksjon i bedriften, markeder, segmentering og kjøpsatferd, strategisk planlegging i markedsføring, markedsføringsmiks (de 5 P’er) og tjenestemarkedsføring/serviceledelse. Vi går også gjennom etikk og lover innen markedsføring.

Innhold og læringsutbytte er nærmere beskrevet i studieplanen.

Hvem er studiet for

Dette er for deg som ønsker grunnleggende utdanning innenfor ledelse.

Utdanningen er også relevant for deg som vil søke Mesterbrev, og som har fagbrev/svennebrev i et godkjent Mesterfag

Du kan alternativt ta Bedriftsledelse som en del av Mesterutdanningen.

Opptak

Opptakskravet er videregående skole, yrkesfaglig studieretning (fagbrev), generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Opptak på grunnlag av realkompetanse

Dersom du er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan du tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.

Ved opptak på grunnlag av realkompetanse må du kunne dokumentere realkompetanse tilsvarende det formelle opptakskravet. 

Opptak for søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner som tilsvarer videregående skole, yrkesfaglig retning (fagbrev) fagbrev eller generell studiekompetanse.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende Norsk vg1 studieforberedende, Norsk vg2 yrkesfaglige studieprogram eller B2  nivå etter det europeiske rammeverket, dvs. bestått Test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten») eller Norskprøven med B2 i alle delprøver. 

Gjennomføring

Bedriftsledelse går over to semestre på deltid. Du kan velge mellom klasseromsundervisning, virtuelt klasserom eller nettstudier. 

Du får en faglig gjennomgang av de ulike temaene, kombinert med gruppearbeid, diskusjoner, veiledning og refleksjon. I løpet av studiet vil du også jobbe med en prosjektoppgave hvor teori, praksis og erfaringer knyttes sammen.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i det faget de underviser i, samt pedagogisk utdanning og/eller lang undervisningserfaring.

Studieplan/Læreplan

Bedriftsledelse - studieplan

Finansiering

Utdanningen er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Eksamen

Du går opp til en skriftlig tverrfaglig eksamen. Prosjektoppgaven må være godkjent for å kunne ta eksamen. I tillegg må de delta på obligatorisk kurs i skrivetrening og studieteknikk, og ha minimum 75 % deltakelse på eksamensrettet skrivekurs. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F. Karakteren skal fremgå av vitnemålet.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss