Bedriftsledelse (30 stp.)

Bedriftsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha oppnådd kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør deg i stand til å ha lederroller i offentlige og private virksomheter.

Dersom du har fag- eller svennebrev i et godkjent mesterfag, kan du ta bedriftsledelse som den første delen av mesterutdanningen.

Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Bedriftsledelse

Om studiet

Dette lærer du

Studiet omfatter tre hovedområder:

Organisasjon, ledelse og administrasjon

Du får en innføring i sentral teori og praksis innenfor ledelse og organisering i private og offentlige virksomheter. 

Økonomistyring

Du får en grunnleggende innføring i sentrale bedriftsøkonomiske begreper, modeller og sammenhenger. Du lærer også om økonomistyringsprosessen, og sentrale prinsipper for økonomisk ledelse. Kontraktshåndtering og forhandlinger inngår i faget.

Markedsføringsledelse

Du får en grundig innføring i markedsføringsledelse. Sentrale temaer er markedsføringens funksjon i bedriften, markeder, segmentering og kjøpsatferd, strategisk planlegging i markedsføring, markedsføringsmiks (de 5 P’er) og tjenestemarkedsføring/serviceledelse. Vi går også gjennom etikk og lover innen markedsføring.

Innhold og læringsutbytte er nærmere beskrevet i studieplanen.

Hvem er studiet for

Dette er for deg som ønsker grunnleggende utdanning innenfor ledelse.

Utdanningen er også relevant for deg som vil søke Mesterbrev, og som har fagbrev/svennebrev i et godkjent Mesterfag

Opptak

Opptakskravet er fullført og bestått videregående opplæring, yrkesfaglig studieretning (nivå 4 i NKR), eller tilsvarende realkompetanse. 

Opptak på grunnlag av realkompetanse

Dersom du er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan du tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.

Ved opptak på grunnlag av realkompetanse må du kunne dokumentere realkompetanse tilsvarende det formelle opptakskravet. 

Opptak for søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner på nivå 4 i NKR. De faglige kvalifikasjonene må tilsvare kvalifikasjonene i utdanningsprogrammet for videregående opplæring som kreves for opptak til denne utdanningen.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende Norsk vg1 studieforberedende, Norsk vg2 yrkesfaglige studieprogram eller B2  nivå etter det europeiske rammeverket, dvs. bestått Test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten») eller Norskprøven med B2 i alle delprøver. 

Gjennomføring

Bedriftsledelse går over to semestre på deltid. Du kan velge mellom klasseromsundervisning, virtuelt klasserom eller nettstudier. 

Du får en faglig gjennomgang av de ulike temaene, kombinert med gruppearbeid, diskusjoner, veiledning og refleksjon. I løpet av studiet vil du også jobbe med en prosjektoppgave hvor teori, praksis og erfaringer knyttes sammen.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i det faget de underviser i, samt pedagogisk utdanning og/eller lang undervisningserfaring.

Studieplan/Læreplan

Bedriftsledelse - studieplan

Finansiering

Utdanningen er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Eksamen

Du går opp til en skriftlig tverrfaglig eksamen. Prosjektoppgaven må være godkjent for å kunne ta eksamen. I tillegg må de delta på obligatorisk kurs i skrivetrening og studieteknikk, og ha minimum 75 % deltakelse på eksamensrettet skrivekurs. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F. Karakteren skal fremgå av vitnemålet.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Du har valgt:

Bedriftsledelse H2020 - Førde

Bedriftsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha oppnådd kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør deg i stand til å ha lederroller i offentlige og private virksomheter.Dersom du har fag- eller svennebrev i et godkjent mesterfag, kan du ta bedriftsledelse som den første delen av mesterutdanningen. Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Førde, Førde
Samlet pris
27500
Timer
188
Tidspunkt
16.30 - 21.15
Start
Oppstart august/september 2020
Slutt
31.05.2021
Søknadsfrist
21.08.2020
Kursid:
3505596800

Lignende kurs

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tønsberg, Folkeuniversitetet Tønsberg
Samlet pris
0
Timer
188
Tidspunkt
16.30 - 21.15
Start
Oppstart august/september 2020
Slutt
31.05.2021
Søknadsfrist
21.08.2020
Kursid:
3505433117
Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Skien, Folkeuniversitetet Skien
Samlet pris
0
Timer
188
Tidspunkt
16.30 - 21.15
Start
Oppstart august/september 2020
Slutt
31.05.2021
Søknadsfrist
21.08.2020
Kursid:
3505513724
Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Notodden, Folkeuniversitetet Notodden
Samlet pris
0
Timer
188
Tidspunkt
16.30 - 21.15
Start
Oppstart august/september 2020
Slutt
31.05.2021
Søknadsfrist
21.08.2020
Kursid:
3505473676
Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tromsø, Folkeuniversitetet Nord, avd Tromsø
Samlet pris
0
Timer
188
Tidspunkt
16.30 - 21.15
Start
Oppstart august/september 2020
Slutt
31.05.2021
Søknadsfrist
21.08.2020
Kursid:
3505539008
Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Stavanger, Folkeuniversitetet Stavanger
Samlet pris
0
Timer
188
Tidspunkt
16.30 - 21.15
Start
Oppstart august/september 2020
Slutt
31.05.2021
Søknadsfrist
21.08.2020
Kursid:
3505554007
Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris
27500
Timer
188
Tidspunkt
16.30 - 21.15
Start
Oppstart august/september 2020
Slutt
31.05.2021
Søknadsfrist
21.08.2020
Kursid:
3505620181
Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
TRONDHEIM, FU Midt- Norge Trondheim - Dronningens gate 10
Samlet pris
27500
Timer
188
Tidspunkt
16.30 - 21.15
Start
Oppstart august/september 2020
Slutt
31.05.2021
Søknadsfrist
21.08.2020
Kursid:
3465787033

Bedriftsledelse H2020 - Virtuelt klasserom

Bedriftsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha oppnådd kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør deg i stand til å ha lederroller i offentlige og private virksomheter.Dersom du har fag- eller svennebrev i et godkjent mesterfag, kan du ta bedriftsledelse som den første delen av mesterutdanningen.Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris
27500
Timer
188
Tidspunkt
16.30 - 21.00
Start
Oppstart august/september 2020
Slutt
31.05.2021
Søknadsfrist
21.08.2020
Kursid:
3467217011

Bedriftsledelse H2020 -Egersund

Bedriftsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha oppnådd kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør deg i stand til å ha lederroller i offentlige og private virksomheter.Dersom du har fag- eller svennebrev i et godkjent mesterfag, kan du ta bedriftsledelse som den første delen av mesterutdanningen.Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Egersund, Egersund Voksenopplæring
Samlet pris
27500
Timer
188
Tidspunkt
16.30 - 21.15
Start
Oppstart august/september 2020
Slutt
31.05.2021
Søknadsfrist
21.08.2020
Kursid:
3505574370

Bedriftsledelse H2020 - Arendal

Bedriftsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha oppnådd kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør deg i stand til å ha lederroller i offentlige og private virksomheter.Dersom du har fag- eller svennebrev i et godkjent mesterfag, kan du ta bedriftsledelse som den første delen av mesterutdanningen.Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Arendal
Samlet pris
27500
Timer
188
Tidspunkt
16.30 - 21.15
Start
Oppstart august/september 2020
Slutt
31.05.2021
Søknadsfrist
21.08.2020
Kursid:
3505604847

Bedriftsledelse H2020 - Bergen

Bedriftsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha oppnådd kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør deg i stand til å ha lederroller i offentlige og private virksomheter.Dersom du har fag- eller svennebrev i et godkjent mesterfag, kan du ta bedriftsledelse som den første delen av mesterutdanningen. Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Jonas Reinsgate 4
Samlet pris
27500
Timer
188
Tidspunkt
16.30 - 21.15
Start
Oppstart august/september 2020
Slutt
31.05.2021
Søknadsfrist
21.08.2020
Kursid:
3505545008

Bedriftsledelse H2020 - Gol/Hallingdal

Bedriftsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha oppnådd kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør deg i stand til å ha lederroller i offentlige og private virksomheter.Dersom du har fag- eller svennebrev i et godkjent mesterfag, kan du ta bedriftsledelse som den første delen av mesterutdanningen. Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Gol, Folkeuniversitetet Hallingdal
Samlet pris
27500
Timer
188
Tidspunkt
16.30 - 21.15
Start
Oppstart august/september 2020
Slutt
31.05.2021
Søknadsfrist
21.08.2020
Kursid:
3505453550

Bedriftsledelse H2020 - Jørpeland

Bedriftsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha oppnådd kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør deg i stand til å ha lederroller i offentlige og private virksomheter.Dersom du har fag- eller svennebrev i et godkjent mesterfag, kan du ta bedriftsledelse som den første delen av mesterutdanningen. Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Jørpeland, Ryfylke Læringssenter
Samlet pris
27500
Timer
188
Tidspunkt
16.30 - 21.15
Start
Oppstart august/september 2020
Slutt
31.05.2021
Søknadsfrist
21.08.2020
Kursid:
3505584126

Bedriftsledelse H2020 - Hønefoss

Bedriftsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha oppnådd kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør deg i stand til å ha lederroller i offentlige og private virksomheter.Dersom du har fag- eller svennebrev i et godkjent mesterfag, kan du ta bedriftsledelse som den første delen av mesterutdanningen.Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Hønefoss, Folkeuniversitetet Hønefoss
Samlet pris
27500
Timer
188
Tidspunkt
16.30 - 21.15
Start
Oppstart august/september 2020
Slutt
31.05.2021
Søknadsfrist
21.08.2020
Kursid:
3505463510

Bedriftsledelse H2020 - Haugesund

Bedriftsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha oppnådd kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør deg i stand til å ha lederroller i offentlige og private virksomheter.Dersom du har fag- eller svennebrev i et godkjent mesterfag, kan du ta bedriftsledelse som den første delen av mesterutdanningen. Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Haugesund, Folkeuniversitetet Haugesund
Samlet pris
27500
Timer
188
Tidspunkt
16.30 - 21.15
Start
Oppstart august/september 2020
Slutt
31.05.2021
Søknadsfrist
21.08.2020
Kursid:
3505565525

Bedriftsledelse H2020 - Drammen

Bedriftsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha oppnådd kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør deg i stand til å ha lederroller i offentlige og private virksomheter.Dersom du har fag- eller svennebrev i et godkjent mesterfag, kan du ta bedriftsledelse som den første delen av mesterutdanningen. Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Drammen, Folkeuniversitetetet Drammen
Samlet pris
27500
Timer
188
Tidspunkt
16.30 - 21.15
Start
Oppstart august/september 2020
Slutt
31.05.2021
Søknadsfrist
21.08.2020
Kursid:
3505423047

Bedriftsledelse H2020 - Hamar

Bedriftsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha oppnådd kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør deg i stand til å ha lederroller i offentlige og private virksomheter.Dersom du har fag- eller svennebrev i et godkjent mesterfag, kan du ta bedriftsledelse som den første delen av mesterutdanningen. Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
HAMAR, Folkeuniversitetet Hedm.Oppl
Samlet pris
27500
Timer
188
Tidspunkt
16.30 - 21.15
Start
Oppstart august/september 2020
Slutt
31.05.2021
Søknadsfrist
21.08.2020
Kursid:
3505522318

Bedriftsledelse H2020 - Bodø

Bedriftsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha oppnådd kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør deg i stand til å ha lederroller i offentlige og private virksomheter.Dersom du har fag- eller svennebrev i et godkjent mesterfag, kan du ta bedriftsledelse som den første delen av mesterutdanningen. Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bodø, Klasserom på nett/Bodø
Samlet pris
27500
Timer
188
Tidspunkt
16.30 - 21.15
Start
Oppstart august/september 2020
Slutt
31.05.2021
Søknadsfrist
21.08.2020
Kursid:
3505408004
Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Folkeuniversitetet Oslo
Samlet pris
27500
Timer
188
Tidspunkt
17.00 - 22.00
Dager
Man
Start
Mandag 7. september 2020
Slutt
24.05.2021
Søknadsfrist
01.09.2020
Kursid:
3482390484

Bedriftsledelse Oslo H2020 tirsdag

Eksamensavgift er inkludert

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Folkeuniversitetet Oslo
Samlet pris
27500
Timer
188
Tidspunkt
17.00 - 20.00
Dager
Tir
Start
Tirsdag 8. september 2020
Slutt
25.05.2021
Søknadsfrist
01.09.2020
Kursid:
3482770484

Bedriftsledelse H2020, Fredrikstad

Eksamensavgift er inkludert

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Folkeuniversitetet Oslo
Samlet pris
27500
Timer
188
Tidspunkt
17.00 - 20.00
Dager
Tor
Start
Torsdag 10.september 2020
Slutt
27.05.2021
Søknadsfrist
01.09.2020
Kursid:
3482850484