Arrangementsledelse (7,5 stp.)

Arrangementsledelse er en utdanning for deg som ønsker kompetanse innen fagområdene prosjektledelse, økonomistyring, markedsføring og juss knyttet til planlegging og gjennomføring av arrangementer. Det blir vektlagt hvordan du kan benytte fagområdene i praksis i forbindelse med arrangementer. Deltakerne kan bruke egne arrangement som utgangspunkt for sine studier og innleveringsoppgaver.

Utdanningen gjennomføres intensivt i perioden 1. september til 13. november.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

Dette lærer du

I løpet av studiet får du innsikt i praktisk ledelse og hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere arrangementer.

Studiet omfatter følgende fagområder:

  • Prosjektledelse   
  • Markedsføring
  • Avtale- og kontraktsrettslige forhold
  • Økonomistyring

Hvem er studiet for

Studiet spesielt egnet for deg som jobber innen kulturliv, reiseliv og idrett og som ønsker mer kunnskap innen prosjektledelse, økonomistyring, markedsføring og kontraktsforhold, og hvordan kunnskapen kan brukes i praksis.

Det er en del av fagskoleutdanningen Prosjektledelse  som starter til høsten, og passer også for deg som ønsker å gå videre å utvikle mer kompetanse i prosjektledelse. 

Opptak

Studiet gjennomføres som et ekstraordinært tiltak i myndighetenes tiltaksplan knyttet til covid-19. Vi har 100 plasser og vil foreta fortløpende opptak fram til disse plassene er fylt opp.

Opptakskravet er fullført og bestått videregående opplæring, yrkesfaglig studieretning (fagbrev), eller realkompetanse.

Opptak på grunnlag av realkompetanse

Ved opptak på grunnlag av realkompetanse, må du kunne dokumentere realkompetanse tilsvarende det formelle opptakskravet. Er du 23 år eller eldre i opptaksåret, kan du tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.

Følgende to alternativer gir grunnlag for opptak basert på realkompetanse:

  1. Minst 2 års relevant praktisk arbeidserfaring, i tillegg til generell studiekompetanse.
  2. Minst 5 års relevant praktisk arbeidserfaring, i tillegg til grunnskoleutdanning.

Opptak for søkere med utenlandsk utdanning

Søker du med utenlandsk utdanning må du ha kvalifikasjoner som tilsvarer videregående skole/fagbrevnivå.

Du som søker med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende Norsk vg1 studieforberedende, Norsk vg2 yrkesfaglige studieprogram eller norsk påp B2 nivå  muntlig og skriftlig :  bestått Test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten») eller Norskprøven  B2.

 

Gjennomføring

Studiet er nettbasert og gjennomføres i perioden 17. juni til 31. august 2020. Det er 32 undervisningstimer og normert totalt arbeidsmengde for deltakerne er 200 timer.

Kurspakken består av følgende:

  • Fagressurser for individuelle studier (forelesningsvideoer, artikler, eksempelvideoer etc)
  • Nettseminar og oppgaveløsning (Live på nett på bestemte tidspunkt)
  • To innleveringsoppgaver (Selvvalgt tema, faglig tilbakemelding/veiledning)
  • Hjemmeeksamen i slutten av august.

 

Lærere

Alle våre lærere har utdanning og yrkeserfaring i det faget de underviser i, i tillegg til pedagogisk kompetanse.

Finansiering

Som ekstraordinært tiltak har myndighetene finansiert 100 plasser med intensiv gjennomføring, og kurset er gratis for deltakerne. Fram til 1. september kan også du som mottar dagpenger studere så lenge du ikke får støtte fra Lånekassen.

Eksamensavgift er kr 1500,-

Eksamen

Obligatorisk arbeidskrav: To innleveringer som må bestås før du kan gå opp til eksamen.

Skriftlig hjemmeeksamen med innlevering 31. august 2020. 

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss