Arbeidsledelse (60 stp.)

Arbeidsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha  kunnskap om prosesser og verktøy innenfor ledelse på både operativt og strategisk nivå. Du lærer blant annet om teorier innen arbeidsledelse, læring i organisasjoner, teambygging, og organisere og lede team.

Utdanningen gir 60 studiepoeng

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i
Arbeidsledelse

Om studiet

Dette lærer du

Studiet består av følgende emner:

Studieår 1

Obligatoriske emner (30 stp)
Organisasjon, ledelse og administrasjon, 10 stp
Økonomistyring, 10 stp
Kommunikasjon, 10 stp

Studieår 2

Obligatoriske emner (22,5 stp)
Teamarbeid og operativ ledelse, 7,5 stp
Digitalisering og endringsledelse 7,5 stp
Faglig fordypning/prosjektoppgave, 7,5 stp

Valgfritt fordypningsemne (7,5 stp)
Prosjektledelse, 7,5 stp
Prosjektstyring, 7,5 stp
HR/arbeidsrett, 7,5 stp
Strategi, 7,5 stp

Innhold og læringsutbytte er nærmere beskrevet i studieplanen.

Hvem er studiet for

Dette er for deg som ønsker grunnleggende utdanning innenfor ledelse. Etter studiet skal du kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger i egen lederrolle og i samarbeid med andre.

Opptak

Opptakskravet er fagbrev eller vitnemål fra videregående skole, yrkesfaglig utdanningsprogram.

Opptak på grunnlag av realkompetanse

Ved opptak på grunnlag av realkompetanse må du kunne dokumentere realkompetanse tilsvarende det formelle opptakskravet 

  • Har du generell studiekompetanse kreves i tillegg 2 år relevant arbeidserfaring
  • Har du kun grunnskole må du ha 5 år relevant arbeidserfaring
  • Du må fylle 23 år i opptaksåret

Opptak for søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner som tilsvarer videregående skole, yrkesfaglig utdanningsprogram (fagbrev eller vitnemål) eller generell studiekompetanse.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende Norsk vg1 studieforberedende, Norsk vg2 yrkesfaglige studieprogram eller B2 etter det europeiske rammeverket, dvs. bestått Test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten») eller Norskprøven med B2 i alle delprøver. 

Gjennomføring

Arbeidsledelse går over to år på deltid. Du kan velge mellom klasseromsundervisning, virtuelt klasserom eller nettstudier. 

Du får en faglig gjennomgang av de ulike temaene, kombinert med gruppearbeid, diskusjoner, veiledning og refleksjon. I løpet av studiet vil du også jobbe med en prosjektoppgave hvor teori, praksis og erfaringer knyttes sammen.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i det faget de underviser i, samt pedagogisk utdanning og/eller lang undervisningserfaring.

Studieplan/Læreplan

Studieplan Arbeidsledelse

Finansiering

Utdanningen er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Eksamen

Du går opp til disse eksamener:

Eksamenskrav

FAG 101 Skriftlig skoleeksamen – organisasjon, ledelse og administrasjon (10 stp)
FAG 102 Skriftlig skoleeksamen – økonomistyring (10 stp)
FAG 103 Hjemmeeksamen – kommunikasjon (10 stp)
FAG 212 Skriftlig skoleeksamen – teamarbeid og operativ ledelse (7,5 stp)
FAG 213 Skriftlig skoleeksamen – digitalisering og endringsledelse (7,5 stp)
FAG 250 Faglig fordypning/prosjektoppgave, med etterfølgende muntlig prøving (7,5 stp)

Med tillegg av ett av følgende emner:

FAG 211 Skriftlig skoleeksamen – strategi (7,5 stp)
FAG 214 Skriftlig skoleeksamen – HR/arbeidsrett (7,5 stp)
FAG 220 Hjemmeeksamen – prosjektledelse (7,5 stp)
FAG 221 Skriftlig skoleeksamen – prosjektstyring (7,5 stp)

Før du kan avlegge eksamen må duha fått godkjent obligatoriske arbeidskrav i form av minst én øvingsoppgave per emne. Du må i tillegg ha minimum 75 % deltakelse på eksamensrettet skrivekurs. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F. Karakteren skal fremgå av vitnemålet.