Kreftomsorg og lindrende pleie

Med spesialkompetanse i Kreftomsorg og lindrende pleie blir du en viktig ressurs for alvorlig syke og døende. Du lærer å gi omsorg og støtte til pasienter og deres pårørende.

Du vil også få opplæring i hvordan du skaper trygge relasjoner til pasienter og pårørende som er i en livskrise.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

Dette lærer du

Disse temaene inngår i utdanningen:

  • Felles innledende fag
  • De vanligste kreftdiagnoser og behandlingsformer av disse
  • Rehabilitering og lindrende omsorg
  • Organisering, system og veiledning
  • Fordypningsarbeid/hovedprosjekt

Informasjon om opptak, studier og eksamen for Oslo, Akershus og Østfold.

Informasjon om opptak, studier og eksamen for Buskerud, Vestfold og Telemark.

Hvem er studiet for

Utdanningen passer for deg som har fullført videregående opplæring innen helse- og oppvekstfag og som ønsker spisskompetanse i faget Kreftomsorg og lindrende pleie. Har du ikke formell utdanning i ett av disse yrkene kan du søke på bakgrunn av realkompetanse. Du må i tillegg ha ferdigheter i norsk tilvarende B2.

Søknad/betingelser

Du må laste opp nødvendig dokumentasjon og legge ved søknaden elektronisk samtidig som du søker. Søknader som ikke har vedlagt dokumentasjon vil ikke bli behandlet.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning eller klasserom på nett. Undervisningen er basert på samlinger, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.

Du skal også gjennomføre 50 dagers praksis i løpet av utdanningen. Praksisen kan gjennomføres på ditt arbeidssted hvis arbeidsoppgaver er innen fagfeltet.

Undervisningen går på deltid over to år.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

Stedbasert undervisning er gratis, du betaler kun for bøker. I tillegg kommer en semesteravgift på kr 450 per semester som faktureres ved opptak, deretter en gang per år.

Utdanningen er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Eksamen

Du går opp til fire tverrfaglige eksamener. Avsluttende eksamen er en fordypningsoppgave med muntlig høring.

For å få vitnemål må du:

  1. ha bestått eksamen
  2. ha møtt frem på minimum 75% i undervisning og 90% i praksis
  3. ha fått godkjent obligatoriske oppgaver og praksis

Veien videre

Du kan søke videre til andre fagskoleutdanninger. Du kan da få fritak for enkelte emner, avhengig av hvilken utdanning du søker på. Med fagskoleutdanning kan du også søke videre til studier på høgskole eller universitet. Du må søke via Samordna opptak. Vær oppmerksom på at det ikke er direkte opptak, du må søke på realkompetansevurdering.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss