Barsel- og barnepleie

Barsel- og barnepleie er en videreutdanning for deg som ønsker å jobbe på føde- og barselavdelinger med å gi pleie og omsorg til fødende, barselkvinner, nyfødte barn og barn med pleiebehov.

Utdanningen bygger på din grunnkompetanse som hjelpepleier/helsefagarbeider. Etter endt utdanning vil noen av dine arbeidsoppgaver bestå i å assistere jordmor ved fødsel, veilede barselkvinner i amming samt omsorg og pleie av nyfødte og barn.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

Dette lærer du

Disse temaene inngår i utdanningen:

  • Felles innledende fag
  • Svangerskapet
  • Fødsel og barseltid
  • Barnesykepleie
  • Hovedprosjekt/fordypningsoppgave

Informasjon om opptak, studier og eksamen for Oslo, Akershus og Østfold.

Informasjon om opptak, studier og eksamen for Buskerud, Vestfold og Telemark.

Hvem er studiet for

Utdanningen passer for deg som er hjelpepleier, helsefagarbeider eller omsorgsarbeider og som ønsker spisskompetanse innenfor faget barsel- og barnepleie. Har du ikke formell utdanning i ett av disse yrkene kan du søke på bakgrunn av realkompetanse. Du må i tillegg ha autorisasjon i hht. Helsepersonelloven og ferdigheter i norsk tilvarende B2.

Søknad/betingelser

Du må laste opp nødvendig dokumentasjon og legge ved søknaden elektronisk samtidig som du søker. Søknader som ikke har vedlagt dokumentasjon vil ikke bli behandlet.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som stedbasert undervisning eller nettstudier.

Stedbasert undervisning er basert på samlinger, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.

Nettbaserte undervisningen består av veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver og innsending av oppgaver. Som nettstudent får du en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

Du skal også gjennomføre praksis i løpet av utdanningen. Denne  gjennomfører du på føde- og barselavdeling, på nyfødt- og intensivavdeling, i barneboliger eller barneavdeling. Dersom du allerede jobber i nevnte avdelinger der praksis gjennomføres, kan du søke om fritak fra deler av praksisen.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

Utdanningen er gratis, du betaler kun for bøker. I tillegg kommer en semesteravgift på kr 500 per semester som faktureres ved opptak, deretter hvert semester.

Utdanningen er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Eksamen

Du går opp til fire tverrfaglige eksamener. Avsluttende eksamen er en fordypningsoppgave med muntlig høring.

For å få vitnemål må du:

  1. ha bestått eksamen
  2. ha møtt frem på minimum 75% i undervisning og 90% i praksis
  3. ha fått godkjent obligatoriske oppgaver og praksis

Veien videre

Du kan søke videre til andre fagskoleutdanninger. Du kan da få fritak for enkelte emner, avhengig av hvilken utdanning du søker på. Med fagskoleutdanning kan du også søke videre til studier på høgskole eller universitet. Du må søke via Samordna opptak. Vær oppmerksom på at det ikke er dirkete opptak, du må søke på realkompetansevurdering.