Regnskapsføring 7,5 stp.

Regnskapsføring er en utdanning for deg som ønsker en praktisk innføring i bokføring, fakturering, reskontropleie, mva-oppgjør og enkel avslutning av regnskap ved bruk av et web-basert økonomisystem.

Emnet går over et semester og gir 7,5 stp. og er en del av utdanningen Regnskapskonsulent.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

Dette lærer du

Etter å ha gjennomført dette emnet skal du kunne føre og avslutte av et enkelt regnskap, herunder enkel periodisering, ved bruk av et digitalt regnskapssystem.

Du skal også ha fått kunnskap om formålet med og føring av et finansregnskap og de grunnleggende regnskapsprinsipper og sentrale bestemmelser i bokføringsloven, bokføringsforskriften og regnskapsloven. 

Tema

 • Regnskap som informasjonssystem
 • NS 4102 Ramme for kontokoder og regnskapsoppstilling
 • Oppbygging og gruppering av resultatregnskap og balanse
 • Bokføringsloven og regnskapsloven
 • Innføring i bruk av web-basert økonomisystem
  • Registrering av bilag
  • Inn- og utgående fakturering
  • Reskontroføringer
  • Eiendelsregister og avskrivning
  • Terminoppgaver MVA
  • Anleggsregister
  • Enkel avslutning

Innhold og læringsutbytte er nærmere beskrevet i studieplanen.

Hvem er studiet for

Studiet passer for deg som ønsker en praktisk innføring i bokføring, fakturering, reskontropleie, mva-oppgjør og enkel avslutning av regnskap ved bruk av et webbasert økonomisystem.. 

Opptak

For å være kvalifisert for opptak må ett av disse kravene være oppfylt:

 • fagbrev fra videregående skole i salg, service og reiseliv
 • generell studiekompetanse
 • realkompetanse
 • skal avlegge fagprøven i løpet av førstkommende høst (betinget opptak)

Ved opptak på grunnlag av realkompetanse må du kunne dokumentere kunnskap og ferdigheter tilsvarende det formelle opptakskravet. Du må være minimum 23 år.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende B2 etter det europeiske rammeverket, det vil si bestått Test i norsk på høyere nivå («Bergenstesten») muntlig og skriftlig eller Norskprøven med B2 i alle delprøver.

Gjennomføring

Emnet Regnskapsføring går over et semester. (7,5 stp.)

Undervisningen er lagt om som «Omvendt undervisning». Det betyr at du skal lese pensum og se utvalgte videoer før du møter i det virtuelle klasserommet.  I klasserommet trener du på oppgaver sammen med lærer og de andre studentene. Her kan belyser også lærer vanskelige emner og svarer på spørsmål. All oppgavetrening skjer i Excel.

Arbeidskrav: Før studentene kan gå opp til eksamen i emnet må studentene ha gjennomført og fått godkjent to innleveringsoppgaver.

Lærere

I tillegg til pedagogisk kompetanse har alle våre lærere utdanning og erfaring i fagområdene de underviser i.

                                      

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen. For å melde deg opp til eksamen må du ha fått godkjent arbeidskravene. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F.

Veien videre

Kurset er en del av fagskoleutdanningen Regnskapskonsulent. Dersom du senere søker deg inn på denne utdanningen vil du få fritak for dette emnet.