Arrangementsledelse (7,5 stp.)

Arrangementsledelse er en utdanning for deg som ønsker kompetanse innen fagområdene prosjektledelse, økonomistyring, markedsføring og juss knyttet til planlegging og gjennomføring av arrangementer. Det blir vektlagt hvordan du kan benytte fagområdene i praksis i forbindelse med arrangementer. Du kan bruke eget arrangement som utgangspunkt for innleveringsoppgaver.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

Dette lærer du

I løpet av studiet får du innsikt i praktisk ledelse og hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere arrangementer.

Studiet omfatter følgende fagområder:

  • Prosjektledelse   
  • Markedsføring
  • Avtale- og kontraktsrettslige forhold
  • Økonomistyring

Hvem er studiet for

Studiet er spesielt egnet for deg som jobber innen kulturliv, reiseliv og idrett og som ønsker mer kunnskap innen prosjektledelse, økonomistyring, markedsføring og kontraktsforhold, og hvordan kunnskapen kan brukes i praksis.

Det er en del av fagskoleutdanningen i Prosjektledelse  som starter til høsten, og passer også for deg som ønsker å gå videre å utvikle mer kompetanse i prosjektledelse. 

Opptak

Opptakskravet er fullført og bestått videregående opplæring, yrkesfaglig studieretning (fagbrev), eller realkompetanse. Du må laste opp vitnemål fra videregående skole og fag- svennebrev sammen med søknaden.

Opptak på grunnlag av realkompetanse

Ved opptak på grunnlag av realkompetanse, må du kunne dokumentere realkompetanse tilsvarende det formelle opptakskravet. Er du 23 år eller eldre i opptaksåret, kan du tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.

Søker du på realkompetanse må du laste opp utfyllende og oppdatert CV sammen med søknaden.

Opptak for søkere med utenlandsk utdanning

Søker du med utenlandsk utdanning må du ha kvalifikasjoner som tilsvarer videregående skole/fagbrevnivå.

Du som søker med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende Norsk vg1 studieforberedende, Norsk vg2 yrkesfaglige studieprogram eller norsk på B2 nivå  muntlig og skriftlig : bestått Test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten») eller Norskprøven  B2.

Gjennomføring

Kurspakken består av følgende:

  • Fagressurser for individuelle studier (forelesningsvideoer, artikler, eksempelvideoer etc)
  • Nettseminar og oppgaveløsning (Live på nett på bestemte tidspunkt)
  • To innleveringsoppgaver (Selvvalgt tema, faglig tilbakemelding/veiledning)
  • Hjemmeeksamen (valgfritt)

Lærere

Alle våre lærere har utdanning og yrkeserfaring i det faget de underviser i, i tillegg til pedagogisk kompetanse.

Eksamen

Obligatorisk arbeidskrav: To innleveringer som må bestås før du kan gå opp til eksamen. Skriftlig hjemmeeksamen.