Byggdrifter

Byggdrifter er utdanningen for deg som har allsidig erfaring som vaktmester/byggtekniker og vil ha fagbrev. På kurset lærer du mer om drift, kontroll og ettersyn av bygninger og installasjoner.  

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

Sted

Endre

Pris14 000,- til 23 500,-
Byggdrifter

Om kurset

Dette lærer du

Bransjelære

 • lover, forskrifter og standarder innen bygg
 • funksjonsbeskrivelser, tegninger og FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold)
 • Kommunikasjon
 • tverrfaglig systemkompetanse

Drift og vedlikehold

 • drift, kontroll og ettersyn av bygninger
 • VVS-installasjoner
 • elkraftinstallasjoner, tele- og automatiseringsinstallasjoner
 • vedlikehold og enkle reparasjoner
 • energiovervåking og energiøkonomisering
 • avfallshåndtering
 • brann og sikkerhet

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som ønsker fagbrev og som har praktisk erfaring fra arbeid innen drift eller som vaktmester.

Opptakskrav er fullført grunnskole. Dersom du har grunnskole fra utlandet må du dokumentere norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning eller klasserom på nett, avhengig av hvor du velger å ta utdanningen. Med klasserom på nett følger du undervisningen uavhengig av hvor du er fra din egen PC: du sitter i et interaktivt klasserom og er en del av klassen. 

Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser. 

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no. For deg som bor i Nordland fylke skjer oppmelding på Nordland fylkeskommune privatistweb.

 

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket der du bor som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg kurs

 • Pris 23500
 • Timer 120
 • Tidspunkt 17.30 - 21.00
 • Sted Folkeuniversitetet Hønefoss
 • Start18.09.2019
 • Slutt20.05.2020
 • Påmeldingsfrist18.09.2019
Kurset går annen hver lørdag fra kl. 0900-1600.Samlingene fordeles mellom Hønefoss og Gol i henhold til bostedsadressen til de påmeldte.
 • Pris 23500
 • Timer 120
 • Tidspunkt 17.30 - 21.00
 • Sted Folkeuniversitetet Hallingdal
 • Start18.09.2019
 • Slutt20.05.2020
 • Påmeldingsfrist18.09.2019
Kurset går annen hver lørdag fra kl. 0900-1600.Samlingene fordeles mellom Hønefoss og Gol i henhold til bostedsadressen til de påmeldte.
 • Pris 23500
 • Timer 104
 • Tidspunkt 17.00 - 21.00
 • Sted Elverum-klasserom på nett
 • Dager Ons
 • Start25.09.2019
 • Slutt27.05.2020
Med klasserom på nett trenger du ikke å reise for å delta på undervisningen. Du kan studere fra din egen PC. Du kan også være i jobb samtidig som du tar kurset.Dersom du ikke finner ditt hjemsted i oversikten, meld deg på det nærmeste!
 • Pris 23500
 • Timer 104
 • Tidspunkt 17.00 - 21.00
 • Sted Klasserom på nett
 • Dager Ons
 • Start25.09.2019
 • Slutt27.05.2020
Med klasserom på nett trenger du ikke å reise for å delta på undervisningen. Du kan studere fra din egen PC. Du kan også være i jobb samtidig som du tar kurset.Dersom du ikke finner ditt hjemsted i oversikten, meld deg på det nærmeste!
 • Pris 23500
 • Timer 104
 • Tidspunkt 17.00 - 21.00
 • Sted Konsvinger/Klasserom på nett
 • Dager Ons
 • Start25.09.2019
 • Slutt27.05.2020
Med klasserom på nett trenger du ikke å reise for å delta på undervisningen. Du kan studere fra din egen PC. Du kan også være i jobb samtidig som du tar kurset.Dersom du ikke finner ditt hjemsted i oversikten, meld deg på det nærmeste!
 • Pris 23500
 • Timer 104
 • Tidspunkt 17.00 - 21.00
 • Sted Lillehammer-klasserom på nett
 • Dager Ons
 • Start25.09.2019
 • Slutt27.05.2020
Med klasserom på nett trenger du ikke å reise for å delta på undervisningen. Du kan studere fra din egen PC. Du kan også være i jobb samtidig som du tar kurset.Dersom du ikke finner ditt hjemsted i oversikten, meld deg på det nærmeste!
 • Pris 23500
 • Timer 104
 • Tidspunkt 17.00 - 21.00
 • Sted Gjøvik-klasserom på nett
 • Dager Ons
 • Start25.09.2019
 • Slutt27.05.2020
Med klasserom på nett trenger du ikke å reise for å delta på undervisningen. Du kan studere fra din egen PC. Du kan også være i jobb samtidig som du tar kurset.Dersom du ikke finner ditt hjemsted i oversikten, meld deg på det nærmeste!
 • Pris 23500
 • Timer 104
 • Tidspunkt 17.00 - 21.00
 • Sted Otta-klasserom på nett
 • Dager Ons
 • Start25.09.2019
 • Slutt27.05.2020
Med klasserom på nett trenger du ikke å reise for å delta på undervisningen. Du kan studere fra din egen PC. Du kan også være i jobb samtidig som du tar kurset.Dersom du ikke finner ditt hjemsted i oversikten, meld deg på det nærmeste!
 • Pris 23.500,- fordelt på 2 sem. (inkl. kr 2000,- reg. gebyr)
 • Timer 104
 • Sted Klasserom på nett
 • Dager Ons
Klasserom på nett – hvordan fungerer det? Du følger undervisningen fra egen PC en kveld i uken. Forelesningene skjer direkte med toveis dialog mellom foreleser og deltakere. I tillegg blir undervisningen tatt opp slik at du kan se den når du vil senere.Det må påregnes en del selvstudium og egeninnsats i tillegg til forelesningene.Ved å klikke "meld meg på" forplikter du deg til å betale kr 2000 i registreringsavgift. Registreringsavgiften vil ikke bli refundert ved avmelding.
 • Pris 23500
 • Timer 104
 • Tidspunkt 09.00 - 15.00
 • Sted Folkeuniversitetet Sandefjord
 • Start28. september, 1-2 lørdager pr måned
 • Slutt30.05.2020
 • Påmeldingsfrist10.08.2019
 • Pris Kr 14.000,- (inkl. 2000,- i reg.avg.)
 • Timer 48
 • Sted Klasserom på nett
 • Dager Ons
Kurset er fleksibelt, intensivt og eksamensrettet. Tid til å studere er viktig.Du får presentert hovedpunktene i fagstoffet gjennom korte videoer, podcaster og presentasjoner du kan se og høre på når du vil. Du får nettundervisning med lærer en kveld i uken x 2 timer x 18. Opptak av nettmøtene blir gjort tilgjengelig på læringsplattformen. Du finner selvtester med flervalgsvar for de ulike temaene. For å få mest ut av nettmøtene, bør du se på videoene og gjøre selvtestene før nettmøtene. Egen veiledning før eksamen