Bilmekaniker - fagbrev

Utdanningen er for deg som ønsker å ta fagbrev som voksen. Du har erfaring som bilmekaniker fra før og kan utføre varierte oppgaver innenfor reparasjon, vedlikehold, diagnostisering og service på personbiler og nyttekjøretøy.  

Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.  

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

Dette lærer du

Utdanningen følger offentlig læreplan i bilfaget, lette kjøretøy. Den omfatter tre kjerneelementer med tilhørende kompetansemål. 

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om bruk av verneutstyr tilpasset den enkelte arbeidsoppgaven i verkstedet. Videre handler det om ergonomiske arbeidsstillinger for å forebygge belastningsskader i arbeid med service, vedlikehold og reparasjon av kjøretøy. Det handler også om å utføre sikring ved arbeid på systemer med høy spenning, høyt trykk og eksplosjonsfarlig gass og å sikre kjøretøy på løftebukk og jekk.

Systemforståelse

Kjerneelementet systemforståelse handler om mekaniske, hydrauliske, elektriske og elektroniske systemer med tilhørende komponenter. Systemforståelse handler også om hvordan systemene er bygd opp og fungerer, og hvordan de kommuniserer og samarbeider internt i et kjøretøy. Videre handler det om hvordan elektrifisering og overgang til nye framdriftsløsninger og systemer for overvåking og sjåførassistanse endrer kjøretøyet og samspillet mellom ulike systemer.

Verkstedtjeneste og dokumentasjon

Kjerneelementet verkstedtjeneste og dokumentasjon handler om bruk av elektronisk og mekanisk testutstyr, erfaringsdatabase, og om visuell inspeksjon. Selvstendige vurderinger av og samarbeid om å løse problemer og kommunikasjon med kolleger, kunder, leverandører og samarbeidspartnere inngår også i kjerneelementet. Videre handler kjerneelementet om å planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppgaver i samsvar med arbeidsoppdrag, prosedyrer, gjeldende krav og regelverk.

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er det for

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innen bilfaget og som ønsker fagbrev.  

For å ha utbytte av kurset, anbefaler vi at: 

  • Du har fullført grunnskole 
  • Har du grunnskole fra land utenfor Norden, bør du ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå 
  • Du har relevant arbeidserfaring i faget, minimum 2-3 år  

Gjennomføring

Undervisningen foregår som regel på deltid over ett år og gjennomføres som klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettstudier eller kombinert undervisning. Undervisningsformene kan variere, i noen fag er det også intensivkurs som går over ett semester.  

  • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning én dag/kveld i uken. 
  • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken. 
  • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom. 
  • Nettstudium: Start når du vil – du styrer selv progresjonen! Du får tilgang til undervisningsmateriell og jobber fra egen PC. Veiledning fra nettlærer. 

Nye læreplaner

Nye læreplaner for fagbrevløp for praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

  • Skriftlig eksamen mot gammel læreplan kan avlegges til og med høsten 2023
  • Siste fag- og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025

Hvis du har mindre enn to år med opparbeidet praksis i faget, så er det anbefalt å vente til høsten 2022 med å starte med teorien til fagbrev.

Ta kontakt med oss på telefon 22 47 60 15 hvis du er usikker på om dette gjelder for deg.

 

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

Har du ikke fullført videregående skole, kan du søke om såkalt voksenrett. Sjekk betingelser på www.vigo.no. Innvilget rett gir gratis opplæring. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste organisasjonene ha stipendordninger du kan søke på.  

Kurset er godkjent for utdanningsstøtte via www.lanekassen.no. Hvis du skal betale selv, er det mulig å gjøre en avtale om å betale kursavgiften i a

Eksamen

Som praksiskandidat må du avlegge en tverrfaglig teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på: 

Innlandet, Viken og Rogaland fylke: privatist.inschool.visma.no 
Nordland fylke skjer oppmelding på www.nfk.no. (https://www.nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/eksamen/eksamen-for-privatister/) 
Alle andre fylker: www.privatistweb.no.  

Veien videre

For å kunne gå opp til fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven. 

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.