IKT-servicemedarbeider

Dette er kurset for deg som har lang og allsidig erfaring med drift og vedlikehold av IKT-systemer, men som ikke har tatt fagbrev.

Kurset forbereder deg til å avlegge den teoretiske prøven i IKT-servicefaget.

Om studiet

Dette lærer du

Faget er delt inn i tre hovedområder.

Systemdrift og systemovervåking

Hovedområdet omfatter systemdrift i henhold til avtaler om leveranse av IKT-tjenester og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Oppsett av arbeidsplass og gjennomføring av systemendringer i tråd med gjeldende regelverk inngår i hovedområdet. Videre omfatter hovedområdet feilhåndtering, kvalitetsarbeid og overvåking av systemdrift.

Bruker- og driftsstøtte

Hovedområdet omfatter service i bruker- og driftsstøtte i samsvar med gjeldende regelverk for personvern og virksomhetens etiske retningslinjer. Videre inngår kommunikasjon på norsk og engelsk med brukere, leverandører og fagpersonell gjennom ulike medier. Lokalisering av feil, utarbeidelse av brukerveiledninger og instrukser, gjennomføring av opplæring og veiledning i bruk av virksomhetens IKT-tjenester inngår i hovedområdet.

Tjenesteutvikling

Hovedområdet omfatter kartlegging av virksomhetens organisering og produksjon og hvordan bruk av IKT kan effektivisere arbeidsprosesser og bidra til å utvikle virksomheten. Videre dreier det seg om å avdekke behov, avstemme forventninger og stille krav i avtaler om leveranse av IKT-tjenester. Kost/nytte-vurdering

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har minst allsidig praksis fra arbeid innenfor arbeid med IKT-servicefag og som ønsker fagbrev.

Har du utenlandsk grunnskole, bør du ha muntlige og skriftlige norskkunnskaper tilsvarende Norskprøven på B1-nivå.  

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom. Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

Er du medlem i en fagorganisasjon, kan du søke om utdanningsstipend hos dem.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i IKT-servicearbeid. Eksamen arrangeres to ganger i året (juni og desember) og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.
http://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/fagopplaeringskontorene

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev som IKT-servicemedarbeider.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

IKT-servicemedarbeider

Dette er kurset for deg som har lang og allsidig erfaring med drift og vedlikehold av IKT-systemer, men som ikke har tatt fagbrev.Kurset forbereder deg til å avlegge den teoretiske prøven i IKT-servicefaget.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
23500
Undervisningstimer:
104
Tidspunkt:
18.00 - 21.00
Start:
21.09.2020
Slutt:
24.05.2021
Påmeldingsfrist
08.02.2020
Kursid:
3315748900