Yrkessjåfør

Kurset passer for deg som har allsidig erfaring innenfor transportfaget, og ønsker fagbrev. 
Som yrkessjåfør har du ansvar for at transporttjenestene utføres effektivt, sikkert, miljøvennlig og lønnsomt.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Om studiet

Dette lærer du

Utdanningen er delt i to programfag.
Planlegging og drift

Programfaget omfatter hvordan en transportbedrift er organisert:

  • planlegging av transporttjenester
  • samhandling internt i bedriften og med kunder
  • regelverk knyttet til sikre og miljøvennlige transporttjenester

Transport

Programfaget omfatter sikker og effektiv lasting, lossing og forflytting:

  • miljøvennlig behandling av gods og kundebehandling
  • valg og bruk av utstyr og transportmidler
  • vedlikehold av utstyr og hjelpemidler knyttet til transportoppdrag
  • bruk av manuelt og elektronisk verktøy  

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er det for

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innen faget og som ønsker fagbrev. Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skrifltig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom. Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Undervisningen foregår som regel på deltid over ett år.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no

For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på https://www.nfk.no/eksamen/praksiskandidat/.

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Yrkessjåfør

Kurset passer for deg som har allsidig erfaring innenfor transportfaget, og ønsker fagbrev. Som yrkessjåfør har du ansvar for at transporttjenestene utføres effektivt, sikkert, miljøvennlig og lønnsomt. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
23500
Undervisningstimer:
88
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Start:
03.03.2021
Slutt:
30.11.2021
Påmeldingsfrist
09.11.2020
Kursid:
3650740101