Yrkessjåfør/Logistikkoperatør

Kurset passer for deg som vil jobbe med transport eller logistikk.

Du blir forberedt til å avlegge den teoretiske prøven i transportfaget eller i logistikkfaget.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

Dette lærer du

Felles programfag (vg2)

Bransjeteknikk

Bransjeteknikk omfatter krav som stilles til å bruke utstyr og transportmidler i transport- og logistikknæringen. Du lærer også om livreddende førstehjelp og opptreden på skadesteder og om helse, miljø og sikkerhet.

Transport og logistikk

Dette faget dreier seg blant annet om om rammebetingelser, kommunikasjon, service og kundebehandling. Du lærer også om nasjonale og internasjonale forskrifter og lover som gjelder for næringen og om bruk av dokumenter og informasjonssystemer, ekspedisjonsarbeid, lagerhold, interntransport, emballering og oppbygging av forsendelser.

Yrkesjåfør (vg3) 

Planlegging og drift

Her lærer du blant annet om hvordan en transportbedrift er organisert og om planlegging av av transporttjenester i samsvar med bestilling og bedriftens krav til lønnsomhet.

Du lærer også om samhandling internt i bedriften, og med kunder og eksterne samarbeidspartnere, samt regelverk knyttet til sikre og miljøvennlige transporttjenester.

Transport

Dette faget omfatter sikker, miljøvennlig  og effektiv lasting, lossing og forflytting. Du lærer også om kundebehandling,  og valg, vedlikehold  og bruk av utstyr og transportmidler. I tillegg lærer du om a bruk av manuelt og elektronisk verktøy du trenger for å utføre transportoppdrag.

Mer informasjon om utdanningen, finner du her

Logistikkoperatør (vg 3)

Eksternlogistikk

Her  lærer du blant annet om  klassifisering og dokumentasjon av varer og gods. Du lærer også om manuell og maskinell lasting og lossing av transportmidler, klargjøring for forsendelse, vedlikehold av utstyr og hjelpemidler og service og kundebehandling

Internlogistikk og lagerhold

I dette faget lærer du om varestrømmen, logistikkfunksjonen, helse, miljø og sikkerhet og om nasjonalt og internasjonalt regelverk

Mer informasjon om utdanningen, finner du her

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har minst 5 år allsidig praksis fra arbeid innen faget og som ønsker fagbrev. Mangler du noe av praksisen, kan du skaffe deg denne samtidig som du studerer hos oss.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Undervisningen foregår på deltid over ett år.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen til lånekassen. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no. For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på https://www.nfk.no/eksamen/praksiskandidat/.

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått den skriftlige eksamenen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven. 

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss