Vekter

Kurset passer for deg som har allsidig erfaring innenfor sikkerhetstiltak, og ønsker fagbrev.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

Om studiet

Dette lærer du

Utdanningen er delt inn i tre programfag.

Sikkerhetsplanlegging

  • Planlegging av sikkerhetstiltak.
  • Risikoanalyse og vurderinger av tiltak ut fra risikobilde knyttet til kostnader og hvor hensiktsmessige tiltakene er.
  • Utarbeidelse av planer for helse, miljø og sikkerhet, dokumentasjon, opplæringsplaner og turnusplaner.
  • Utarbeidelse og revisjon av beredskapsplaner med program for øvelser.
  • Kundebehandling, presentasjon av tjenesten, befaring og utarbeidelse av tilbud.

Sikkerhetsarbeid

  • Hvordan utføre vektertjenester i tråd med gjeldende regelverk og med vektlegging av hensynet til publikum og kunder
  • Hvordan planlagte sikkerhetstiltak for en virksomhet kan iverksettes og gjennomføres på en trygg måte.

Rapportering

  • Hvordan dokumentere virkningen av utførte sikkerhetstjenester gjennom skriftlige og elektroniske rapporter.
  • Kvalitetssikring og lønnsomhetsberegninger av sikkerhetstjenesten.
  • Hvordan vurdere trusselbildet og det pågående sikkerhetsarbeidet.

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som ønsker fagbrev og som har praktisk erfaring fra arbeid innen faget.

Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom. Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser. 

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon,  vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no

For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på https://www.nfk.no/eksamen/praksiskandidat/.

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Du har valgt:

Vekter Sikkerhetsfaget intensivt

Kurset passer for deg som har allsidig erfaring innenfor sikkerhetstiltak, og ønsker fagbrev. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.Vi har noen gratis kursplasser for permitterte og arbeidsledige.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12000
Undervisningstimer:
28
Tidspunkt:
17.00 - 19.00
Dager:
Tir, Ons
Start:
01.09.2020
Slutt:
24.11.2020
Kursid:
3461450101