Salgsmedarbeider

Dette kurset er for deg som har lang erfaring med markedsføring, salgsmetoder og kommunikasjon innenfor salgsfaget, men ikke har tatt fagbrev.

Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

Sted Alstahaug, Bodø, Brønnøy, Narvik, Rana, Vefsn

Endre

Om studiet

Dette lærer du

Kurset er delt opp i to hovedområder.

Salgsforberedelse
Du lærer hvordan du samler inn, tolker og bruker informasjon knyttet til markedsføringen av produkter og tjenester. Hovedområdet omfatter:

 • lønnsomhetsvurderinger
 • prisfastsettelse og innkjøp
 • regelverk for internkontroll, helse, miljø og sikkerhet
 • bruk av IKT-systemer.

Salg og oppfølging
Hovedområdet omfatter planlegging og gjennomføring av salg og mersalg  til ulike kundegrupper. Disse temaene inngår i hovedområdet:

 • penge- og dokumentbehandling
 • klage- og reklamasjonsbehandling
 • vurdering av salg
 • markedsføringsaktiviteter

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som ønsker fagbrev og som har praktisk erfaring fra arbeid innen salg/markedsføring.

Opptakskrav er fullført grunnskole. Dersom du har grunnskole fra utlandet må du dokumentere norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom. Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Undervisningen foregår på deltid over ett år.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no. For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på https://www.nfk.no/eksamen/praksiskandidat/.

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Søk om plass

Velg kurs

 • Pris Kr. 12.000,- inkl. reg.avg.
 • Timer 28
 • Tidspunkt 17.00 - 19.00
 • Sted Brønnøysund
 • Dager Ons
 • StartOnsdag 28.8.2019
 • Slutt27.11.2019
Kurset er fleksibelt, intensivt og eksamensrettet. Tid til å studere er viktig.Du får presentert hovedpunktene i fagstoffet gjennom korte videoer, podcaster og presentasjoner du kan se og høre på når du vil. Du får nettundervisning med lærer en kveld i uken x 2 timer x 14. Opptak av nettmøtene blir gjort tilgjengelig på læringsplattformen. Du finner selvtester med flervalgsvar for de ulike temaene. For å få mest ut av nettmøtene, bør du se på videoene og gjøre selvtestene før nettmøtene. Egen veiledning før eksamen
 • Pris Kr. 12.000,- inkl. reg.avg.
 • Timer 28
 • Tidspunkt 17.00 - 19.00
 • Sted Narvik
 • Dager Ons
 • StartOnsdag 28.8.2019
 • Slutt27.11.2019
Kurset er fleksibelt, intensivt og eksamensrettet. Tid til å studere er viktig.Du får presentert hovedpunktene i fagstoffet gjennom korte videoer, podcaster og presentasjoner du kan se og høre på når du vil. Du får nettundervisning med lærer en kveld i uken x 2 timer x 14. Opptak av nettmøtene blir gjort tilgjengelig på læringsplattformen. Du finner selvtester med flervalgsvar for de ulike temaene. For å få mest ut av nettmøtene, bør du se på videoene og gjøre selvtestene før nettmøtene. Egen veiledning før eksamen
 • Pris Kr. 12.000,- inkl. reg.avg.
 • Timer 28
 • Tidspunkt 17.00 - 19.00
 • Sted Bodø
 • Dager Ons
 • StartOnsdag 28.8.2019
 • Slutt27.11.2019
Kurset er fleksibelt, intensivt og eksamensrettet. Tid til å studere er viktig.Du får presentert hovedpunktene i fagstoffet gjennom korte videoer, podcaster og presentasjoner du kan se og høre på når du vil. Du får nettundervisning med lærer en kveld i uken x 2 timer x 14. Opptak av nettmøtene blir gjort tilgjengelig på læringsplattformen. Du finner selvtester med flervalgsvar for de ulike temaene. For å få mest ut av nettmøtene, bør du se på videoene og gjøre selvtestene før nettmøtene. Egen veiledning før eksamen
 • Pris Kr. 12.000,- inkl. reg.avg.
 • Timer 28
 • Tidspunkt 17.00 - 19.00
 • Sted Sandnessjøen
 • Dager Ons
 • StartOnsdag 28.8.2019
 • Slutt27.11.2019
Kurset er fleksibelt, intensivt og eksamensrettet. Tid til å studere er viktig.Du får presentert hovedpunktene i fagstoffet gjennom korte videoer, podcaster og presentasjoner du kan se og høre på når du vil. Du får nettundervisning med lærer en kveld i uken x 2 timer x 14. Opptak av nettmøtene blir gjort tilgjengelig på læringsplattformen. Du finner selvtester med flervalgsvar for de ulike temaene. For å få mest ut av nettmøtene, bør du se på videoene og gjøre selvtestene før nettmøtene. Egen veiledning før eksamen
 • Pris Kr. 12.000,- inkl. reg.avg.
 • Timer 28
 • Tidspunkt 17.00 - 19.00
 • Sted Mo i Rana
 • Dager Ons
 • StartOnsdag 28.8.2019
 • Slutt27.11.2019
Kurset er fleksibelt, intensivt og eksamensrettet. Tid til å studere er viktig.Du får presentert hovedpunktene i fagstoffet gjennom korte videoer, podcaster og presentasjoner du kan se og høre på når du vil. Du får nettundervisning med lærer en kveld i uken x 2 timer x 14. Opptak av nettmøtene blir gjort tilgjengelig på læringsplattformen. Du finner selvtester med flervalgsvar for de ulike temaene. For å få mest ut av nettmøtene, bør du se på videoene og gjøre selvtestene før nettmøtene. Egen veiledning før eksamen
 • Pris Kr. 12.000,- inkl. reg.avg.
 • Timer 28
 • Tidspunkt 17.00 - 19.00
 • Sted Mosjøen
 • Dager Ons
 • StartOnsdag 28.8.2019
 • Slutt27.11.2019
Kurset er fleksibelt, intensivt og eksamensrettet. Tid til å studere er viktig.Du får presentert hovedpunktene i fagstoffet gjennom korte videoer, podcaster og presentasjoner du kan se og høre på når du vil. Du får nettundervisning med lærer en kveld i uken x 2 timer x 14. Opptak av nettmøtene blir gjort tilgjengelig på læringsplattformen. Du finner selvtester med flervalgsvar for de ulike temaene. For å få mest ut av nettmøtene, bør du se på videoene og gjøre selvtestene før nettmøtene. Egen veiledning før eksamen
 • Pris Kr. 12.000,- inkl. reg.avg.
 • Timer 28
 • Tidspunkt 17.00 - 19.00
 • Sted Harstad
 • Dager Ons
 • StartOnsdag 28.8.2019
 • Slutt27.11.2019
Kurset er fleksibelt, intensivt og eksamensrettet. Tid til å studere er viktig.Du får presentert hovedpunktene i fagstoffet gjennom korte videoer, podcaster og presentasjoner du kan se og høre på når du vil. Du får nettundervisning med lærer en kveld i uken x 2 timer x 14. Opptak av nettmøtene blir gjort tilgjengelig på læringsplattformen. Du finner selvtester med flervalgsvar for de ulike temaene. For å få mest ut av nettmøtene, bør du se på videoene og gjøre selvtestene før nettmøtene. Egen veiledning før eksamen