Reiselivmedarbeider - fagbrev

Utdanningen er for deg som har erfaring fra reiselivsfaget og ønsker å ta fagbrev som voksen. På kurset får du økt din teoretiske kompetanse om kundebehandling og service, salg og markedsføring og transport og transportformidling. 

Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat. 

Om studiet

Dette lærer du

Utdanningen følger offentlig læreplan i reiselivsfaget. Den omfatter tre kjerneelementer med tilhørende kompetansemål.

Vertskap og service

Kjerneelementet vertskap og service handler om å skape lojalitet og gode totalopplevelser i møte med kunder og gjester. Det handler også om å tilpasse vertskapsrollen til ulike lokasjoner og arbeidsførutsetninger. Kjerneelementet handler videre om historiefortelling, produktkunnskap og innsalg av tilbud. I dette ligger det å tilpasse formidling og kommunikasjon til gjester og kunder fra ulike kulturer.

Drift av reiselivsprodukter

Kjerneelementet drift av reiselivsprodukter handler om å utvikle og distribuere konkurransedyktige produkter lokalt eller globalt i samarbeid med aktører innanfor det helhetlige reiselivsproduktet. Videre handler det om å forstå inntekts- og kostnadsfaktorene og hvordan disse påvirker drift, tilbod og prising av ulike produkter. Kjerneelementet handler også om å utnytte ressurser effektivt og ansvarlig for å sikre merverdi og berekraft i virksomheten. Videre handler det om å følge relevante lovverk og etiske retningslinjer for å bidra til gode kundeopplevelser og et godt arbeidsmiljø.

Reiseliv i utvikling

Kjerneelementet reiseliv i utvikling handler om innovasjon gjennom omstillingsprosesser og vidareutvikling og om å skape unike, bærekraftige og helhetlige opplevielser. Det innebærer å forstå trender, utviklingstrekk og globale utfordringer som reiselivsnæringen står overfor, og hvordan denne kunnskapen kan brukes i drift og videreutvikling av virksomheten.

Mer informasjon om utdanningen finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innen faget og som ønsker fagbrev.  

For å ha utbytte av kurset, anbefaler vi at: 

  • Du har fullført grunnskole 
  • Har du grunnskole fra land utenfor Norden, bør du ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå 
  • Du har relevant arbeidserfaring i faget, minimum 2-3 år  

Gjennomføring

Undervisningen foregår som regel på deltid over ett år og gjennomføres som klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettstudier eller kombinert undervisning. Undervisningsformene kan variere, i noen fag er det også intensivkurs som går over ett semester.  

  • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning én dag/kveld i uken. 
  • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken. 
  • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom. 
  • Nettstudium: Start når du vil – du styrer selv progresjonen! Du får tilgang til undervisningsmateriell og jobber fra egen PC og får veiledning fra nettlærer. 

Nye læreplaner

Nye læreplaner for fagbrevløp for praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

  • Skriftlig eksamen mot gammel læreplan kan avlegges til og med høsten 2023
  • Siste fag- og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025

Hvis du har mindre enn to år med opparbeidet praksis i faget, så er det anbefalt å vente til høsten 2022 med å starte med teorien til fagbrev.

Ta kontakt med oss på telefon 22 47 60 15 hvis du er usikker på om dette gjelder for deg.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

Har du ikke fullført videregående skole, kan du søke om såkalt voksenrett. Sjekk betingelser på VIGO. Innvilget rett gir gratis opplæring. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste organisasjonene ha stipendordninger du kan søke på.  

Kurset er godkjent for utdanningsstøtte via Lånekassen. Hvis du skal betale selv, er det mulig å gjøre en avtale om å betale kursavgiften i avdrag.  

Eksamen

Voksne som skal ta fagbrev må avlegge en skriftlig eksamen. Eksamen kan avlegges enten vår eller høst, hvert år. Oppmelding til eksamen skjer via disse portalene: 

Veien videre

For å kunne ta fagprøven må du ha bestått den skriftlige eksamenen, og kunne dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring.

Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Du har valgt:

Bransjeprogram for reiseliv - Reiselivsfag intensivt

NB! Kurset er gratis for dere som er permittert fra, ledig i eller jobber innen reiselivsbransjen. Dette er kurset for deg som har allsidig erfaring innenfor yrket og ønsker fagbrev. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
60
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Dager:
Man
Start:
Kurset er startet, men det er fortsatt mulig å melde seg på.
Slutt:
21.11.2022
Kursid:
3776940484

Lignende kurs

Reiseliv intensivt

Utdanningen er for deg som har erfaring fra reiselivsfaget og ønsker å ta fagbrev som voksen. På kurset får du økt din teoretiske kompetanse om kundebehandling og service, salg og markedsføring og transport og transportformidling. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat. I løpet av kurset får du relevante oppgaver på sentrale temaer, med individuell, konstruktiv tilbakemelding. Du får 1 time individuell veiledning.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
13400
Undervisningstimer:
28
Tidspunkt:
17.00 - 19.00
Start:
16.01.2023
Slutt:
22.05.2023
Kursid:
3825440484