Slakter

Kurset er for deg som har allsidig erfaring innenfor slaktefaget, og som ønsker fagbrev. Du lærer om driving, oppstalling, bedøving og avliving av dyr og klargjøring av skrottene for videre bearbeiding.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Om kurset

Dette lærer du

Kurset består av fire hovedområder:

Håndtering av levende dyr

  • dyrenes naturlige atferd
  • driving og oppstalling av dyrene på en etisk forsvarlig måte
  • bruk av utstyr og innredning for å unngå stress og lidelse hos dyrene, og det relevante regelverket for dette

Slakteprosessen

  • hygienisk og kvalitetsmessig forsvarlige slakteprosesser
  • behandling av råstoff ut fra gjeldende krav til økonomi og miljø

Biprodukter

  • produkter slaktet gir utover den ferdige slakteskrotten, inkludert produkter til menneskekonsum, råstoff til fôrproduksjon, ull, huder og skinn
  • håndtering av risikomateriale og proteinråstoff.

Bransje, bedrift og miljø

  • bedriftens plass i samfunnet
  • bransjens rammevilkår og forretningsidé
  • helse, miljø og sikkerhet

Kompetanse på slakteteknikker knyttet til ulike tradisjoner og religioner er en del av faget. Opplæringen skal bidra til at faget videreføres som håndverksfag, og samtidig utvikle fagarbeidere med kompetanse til å ta i bruk ny teknologi.

Mer informasjon om utdanningen, finner du på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innenfor slaktefaget og som ønsker svennebrev. Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Dersom du ikke har norsk grunnskole må du ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller klasserom på nett eller nettstudier. For klasseromsundervisning/klasserom på nett er studieløpet basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

For deg som velger nettstudier er studieløpet basert på pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver og innsending av oppgaver. Som nettstudent får du en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

Undervisningen går som regel over ett år på deltid.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på. 

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i faget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no

Veien videre

For å kunne ta svenneprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer svenneprøven.

Bestått fagprøve fører frem til svennebrev.

Lignende kurs

Bransjeprogram for mat og drikke - Slakter intensivt

NB! Kurset er gratis for dere som er permittert fra, ledig i eller jobber innen mat- og drikkevareindustrien. Dette er kurset for deg som har allsidig erfaring innenfor yrket og ønsker fagbrev. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
1
Undervisningstimer:
60
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Start:
18.01.2022
Slutt:
10.05.2022
Kursid:
3728010101