Kjøttskjærer svennebrev

Kurset er for deg som har allsidig erfaring innenfor kjøttskjærerfaget, og som ønsker svennebrev. Du lærer om råvarer og produksjon, produktutvikling, hygiene og kvalitet. 

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Om studiet

Dette lærer du

Utdanningen følger offentlig læreplan i kjøttskjærerfaget. Den omfatter fire kjerneelementer med tilhørende kompetansemål.

Håndverksferdigheter og fagkunnskap

Kjerneelementet håndverksferdigheter og fagkunnskap handler om nedskjæring av slakt og videreutvikling av faget i tråd med tradisjoner og nye trender. Videre handler det om valg av nedskjæringsmetoder, teknologi, arbeidsteknikker og godt håndlag. Håndverksferdigheter og fagkunnskap handler også om bruk og vedlikehold av redskaper, maskiner og utstyr.

Kvalitet og trygg mat

Kjerneelementet kvalitet og trygg mat handler om personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene. Videre handler det om nedskjæring av ulike slakt og klargjøring av produkter for videreforedling og salg og om å følge virksomhetens kvalitetssystem. Kvalitet og trygg mat omfatter også lover og forskrifter som regulerer produksjon og omsetning av kjøtt og kjøttprodukter.

Bærekraftig produksjon

Kjerneelementet bærekraftig produksjon handler om arbeidsflyt, effektivitet, valg av nedskjæringsmetoder og optimal råvareutnyttelse. Videre handler det om kontinuerlig forbedringsarbeid og om utvikling av skjæreteknikker og metoder som sikrer kvalitet og utbytte. Dessuten handler bærekraftig produksjon om avfallshåndtering, resirkulering og forebygging av utslipp til miljøet.

Arbeidsliv og yrkesidentitet

Kjerneelementet arbeidsliv og yrkesidentitet handler om kunnskap om pliktene og rettighetene i arbeidslivet og betydningen av trepartssamarbeidet. Videre handler kjerneelementet om å skape et psykososialt og fysisk arbeidsmiljø som fremmer helse, miljø og sikkerhet. Kjerneelementet handler også om sosial kompetanse og samarbeidsevne, kritisk tenkning og respekt for meningsforskjeller og forståelse av hvordan dette påvirker arbeidsmiljø og produktivitet. Arbeidsliv og yrkesidentitet handler dessuten om virksomhetens mål og historie og tilhørighet i et yrkesfellesskap som fremmer faglig utvikling, likeverd og likestilling.

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innenfor kjøttskjærerfaget og som ønsker svennebrev. Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Dersom du ikke har norsk grunnskole må du ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå. 

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning , virtuelt klasserom, kombinert undervisning eller nettstudier. For klasseromsundervisning/virtuelt klasserom er studieløpet basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

  • Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.
    Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du ønsker.
  • Kombinert undervisning er en kombinasjon av fysiske samlinger og nettstudier. 
  • For deg som velger nettstudier er studieløpet basert på pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver og innsending av oppgaver. Som nettstudent får du en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. 

Nye læreplaner

Nye læreplaner for fagbrevløp for praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

  • Skriftlig eksamen mot gammel læreplan kan avlegges til og med høsten 2023
  • Siste fag- og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025

Hvis du har mindre enn to år med opparbeidet praksis i faget, så er det anbefalt å vente til høsten 2022 med å starte med teorien til fagbrev.

Ta kontakt med oss på telefon 22 47 60 15 hvis du er usikker på om dette gjelder for deg.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på følgende nettsider:

Veien videre

For å kunne avlegge svenneprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer prøven.

Du har valgt:

Bransjeprogram for mat og drikke - Kjøttskjærer intensivt

NB! Kurset er gratis for dere som er permittert fra, ledig i eller jobber innen mat- og drikkebransjen. Dette er kurset for deg som har allsidig erfaring innenfor yrket og ønsker fagbrev. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
60
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Dager:
Tir
Start:
10.01.2023
Slutt:
23.05.2023
Kursid:
3824030101