Baker

Kurset passer for deg som vil jobbe i produksjon av bakervarer i bakeri, konditori, innenfor hotell- og restaurantnæringen eller vil åpne eget bakeri og utsalg.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

Dette lærer du

Utdanningen er delt i tre programfag.

Råvarer og produksjon

Dette programfaget omhandler råvarer og oppbevaring, utnytting og behandling av råvarer. Videre omfatter det grunnleggende håndverksferdigheter i faget og planlegging og gjennomføring av produksjonen. Råvarens betydning for kosthold og helse inngår også.

Hygiene og kvalitetsstyring

Programfaget omhandler kvalitetsstyringssystemer, internkontroll, personlig hygiene og næringsmiddelhygiene. Videre inngår gjeldende regelverk og tilsynsmyndighetenes rolle.

Bransje, bedrift og miljø

Programfaget omhandler bedriftens plass i samfunnet og organisering og rammevilkår i bransjen. Det dekker også helse, miljø og sikkerhet.
Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på utdanningsdirektoratet sine nettsider

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innen faget og ønsker å ta svennebrev som baker. Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skrifltig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Undervisningen foregår som regel på deltid over ett år.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no.

Veien videre

For å kunne ta svenneprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer svenneprøven.

Bestått fagprøve fører frem til svennebrev.