Portør - fagbrev

Som portør har du en viktig rolle for å sikre en god pasientbehandling og logistikk. Større ansvar og mer omfattende arbeidsoppgaver stiller stadig større krav til faglig kompetanse i yrket. Gjennom dette kurset får du kunnskapene du trenger for å gå opp til den teoretiske delen av fagprøven for portører.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

Dette lærer du 

Utdanningen er delt inn i tre programfag.

Helsefremmende arbeid

Disse temaene inngår:

 • identifisering  og rapportering av fysiske og psykiske behov hos pasienter og brukere i deres miljø, under transport, forflytning og sikring
 • etiske dilemmaer knyttet til yrkesutøvelsen som portør
 • observasjon og rapportering om mulige endringer i tilstanden til pasienten og brukeren under transport, forflytting og sikring
 • helsefaglige støttefunksjoner
 • HMS, brannvern, beredskap, smittevern og hygienetiltak etter gjeldende retningslinjer

Kommunikasjon og samhandling

Disse temaene inngår:

 • kommunikasjon og profesjonell omsorg for pasienter, brukere, og pårørende
 • kommunikasjon og samhandling med kolleger og annet helse- og innsatspersonell på tvers av fagområder
 • betydningen av empati, respekt og toleranse for den enkeltes selvfølelse  og integritet
 • rapportering
 • kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering
 • regelverk om taushetsplikt og personvern

Yrkesutøvelse

Disse temaene inngår:

 • sikker og omsorgsfull forflytting og transport av pasienter og brukere
 • logistikk, prosedyrer og retningslinjer for mottak, oppbevaring og utlevering av varer
 • rengjøring, kontroll og vedlikehold
 • behandle medikamenter og medisinskteknisk utstyr
 • transporttekniske innretninger
 • regelverk og yrkesetiske retningslinjer
 • helse, miljø og sikkerhet
 • førstehjelp og rutiner for varsling

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som ønsker fagbrev og som har erfaring med å transportere og forflytte pasienter og brukere på en profesjonell, trygg og sikker måte.

Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom. Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Undervisningen foregår som regel på deltid over ett år.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no.

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss