Helsesekretær Vg3

Utdanningen helsesekretær er for deg som har jobbet med administrative oppgaver på legekontor eller helseforetak, og ønsker autorisasjon. På kurset lærer du mer om kommunikasjon og samhandling, administrative oppgaver og assistanse- og laboratorie- og skiftestuearbeid. 

Etter bestått eksamener i programfagene kan du søke om autorisasjon som helsesekretær etter gjeldende regler.

Om studiet

Dette lærer du

Utdanningen følger offentlig læreplan for Vg3 helsesekretær. Den omfatter tre kjerneelementer med tilhørende kompetansemål.

Sykdom og legemidler

Kjerneelementet sykdom og legemidler handler om sykdommer, symptom på sykdommer og behandlingsformer. Det handler også om hvilke verkninger og bivirkninger legemidler har. Videre handler det om å observere pasienter, rapportere til og samarbeide med annet helsepersonell og bidra til at det blir satt i verk tiltak ut fra tilstanden til pasientene. Å vurdere hastegraden for medisinsk hjelp inngår også.

Assistanse og administrasjon

Kjerneelementet assistanse og administrasjon handler om å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere administrative oppgaver. Videre handler det om klinisk assistanse og laboratorie-, skade- og skiftestuearbeid. Det handlar også om å bidra til helhetlige og trygge pasientforløp. Videre handler det om regelverk, digitale ressurser og medisinsk-teknisk utstyr og verktøy som er viktige for helsesekretæren.

Pasientkontakt

Kjerneelementet pasientkontakt handler om å yte service og kommunisere og samhandle med pasienter, pårørende, kollegaer og andre yrkesgrupper. Videre handler det om å gi råd og veiledning til mennesker i ulike livssituasjoner. Det handler også om å forebygge sykdom og helseplager i samarbeid med annet helsepersonell og om å veilede pasienter. Dessuten inngår det å informere om hjelpemidler og om helse- og omsorgstjenester.

mer infromasjon finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har Vg1 Helse- og oppvekstfag og Helseservicefag Vg2 eller tilsvarende realkompetanse. Dersom du har tatt grunnskolen i utlandet, må du ha bestått Norskprøven skriftlig og muntlig på minst B1-nivå.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom.

For klasseromsundervisning er studieløpet basert på forelesning og arbeid med oppgaveløsning, i både teori og med praktiske øvelser i laboratoriet under kyndig veiledning.

For virtuelt klasserom er studieløpet basert på forelesning og arbeid i oppgaveløsning. Undervisningen tar seg kun den teori delen. Den praktiske delen må du gjennomføre på egen hånd eller kjøpe av oss i tillegg. Vi kommer til å sette opp et lab-kurs og et skiftestuekurs i andre semester.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i det faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Du avlegger eksamen som privatist i hvert programfag ved offentlig videregående skole. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på Inschool, eller privatistweb.no for deg som bor i Trøndelag fylke.

I tillegg må du ta en avsluttende praktisk/muntlig eksamen.  

Yrkesfaglig fordypning (YFF)
I tillegg til programfagene i Vg1 og Vg2 må privatister som ønsker å få utstedt vitnemål etter endt utdanning, få godkjent YFF. Relevant arbeidserfaring eller relevante eksamener kan godkjennes som YFF. YFF godkjennes av fylket du tilhører.

Veien videre

Det er vitnemål fra videregående skole som er grunnlaget for å søke autorisasjon. For å få vitnemål må du, i tillegg til å ha bestått eksamenene ovenfor, ha bestått fellesfagene fra videregående skole samt fått godkjent yrkesfaglig fordypning.

Lignende kurs

Helsesekretær Vg3 - Oslo V23

Helsekretærfaget passer for deg som vil jobbe med service, administrasjon og laboratoriearbeid på f.eks. legekontor. Etter endt utdanning kan du søke autorisasjon etter gjeldende regler. Før du tar dette kurset må du ha vg1 helse- og oppvekstfag og vg2 helseservice, enten ved å ha tatt eksamen eller ved å ha fått det godkjent via realkompetansevurdering.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrømsvei 15
Samlet pris:
63100
Undervisningstimer:
324
Tidspunkt:
09.00 - 15.00
Start:
Kurset starter 23.01.2023 og vil gå på mandager og onsdager
Slutt:
06.12.2023
Kursid:
3818630484
Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Lillestrøm, Dampsagveien 2, Helsebygget Lillestrøm
Samlet pris:
63100
Undervisningstimer:
324
Tidspunkt:
09.00 - 15.00
Start:
23.01.2023
Slutt:
06.12.2023
Kursid:
3841042000
Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
45000
Undervisningstimer:
0
Tidspunkt:
09.00 - 21.00
Start:
Kurset starter 24.01.2023 og vil gå på tirsdager 18-21 og torsdager 09-12
Slutt:
07.12.2023
Kursid:
3831370484