Helsesekretær Vg3

Helsesekretær er for deg som har jobbet med administrative oppgaver på legekontor eller helseforetak. På kurset lærer du om kommunikasjon og samhandling, administrative oppgaver og assistanse-, laboratorie- og skiftestuearbeid.

Etter bestått eksamener i programfagene kan du søke om autorisasjon som helsesekretær etter gjeldende regler.

Sted

Endre

Varighetto semestre
Pris58 600,-
Helse

Om studiet

Dette lærer du

Helsefremmende arbeid
Disse temaene inngår:

 • sammenhenger mellom kosthold, fysisk aktivitet, tobakk og helse
 • symptomer, ulike sykdommer og lindringer og de vanligste medikamentene
 • psykisk og fysisk helse
 • hygiene, førstehjelp
 • helse, mijø og sikkerhet

Kommunikasjon og samhandling
Disse temaene inngår:

 • kommunikasjon og samhandling med helsepersonell og pasienter
 • konflikthåndtering, observasjon av pasienter og rapportering
 • regelverk om taushetsplikt og personvern
 • tverrfaglig samarbeid og tydelig og faglig korrekt kommunikasjon
 • profesjonell omsorg og rettledning av pasienter og brukere i tillegg til konflikthåndtering
 • holdninger i møte med mennesker med ulike behov

Yrkesutøvelse
Disse temaene inngår:

 • profesjonalitet i yrkesutøvelsen
 • service, estetikk og yrkesetikk
 • gjeldende regelverk for helse- og sosialtjenesten om taushetsplikt og personvern
 • administrativt arbeid
 • laboratorietekniske arbeidsoppgaver
 • assistanse- og ekspedisjonsarbeid og korrekt og effektiv bruk av hjelpemidler
 • tilrettelegging for, og samarbeid med, andre yrkesgrupper
 • kvalitetsutvikling og internkontroll

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har Vg1 Helse- og oppvekstfag og Helseservicefag Vg2 eller tilsvarende realkompetanse. Dersom du har tatt grunnskolen i utlandet, må du ha bestått Norskprøven skriftlig og muntlig på minst B1-nivå.

Gjennomføring

Forelesninger og arbeid med  oppgaveløsning, i både teori og med praktiske øvelser i laboratoriet under kyndig veiledning. 

 

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i det faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Du avlegger eksamen som privatist i hvert programfag ved offentlig videregående skole. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no.

I tillegg må du ta en avsluttende praktisk/muntlig eksamen.  

Yrkesfaglig fordypning (YFF)
I tillegg til programfagene i Vg1 og Vg2 må privatister som ønsker å få utstedt vitnemål etter endt utdanning, få godkjent YFF. Relevant arbeidserfaring eller relevante eksamener kan godkjennes som YFF. YFF godkjennes av fylket du tilhører.

Veien videre

Det er vitnemål fra videregående skole som er grunnlaget for å søke autorisasjon. For å få vitnemål må du, i tillegg til å ha bestått eksamenene ovenfor, ha bestått fellesfagene fra videregående skole samt fått godkjent yrkesfaglig fordypning.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Søk om plass

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris 58600
 • Timer 324
 • Tidspunkt 09.00 - 15.00
 • Sted Dampsagveien 2, Helsebygget Lillestrøm
 • Start18.08.2020 kurset går tirsdager og torsdager
 • Slutt03.06.2021
Ved å klikke "meld meg på" forplikter du deg til å betale kr 2000 i registreringsavgift. Registreringsavgiften vil ikke bli refundert ved avmelding.