Helsefagarbeider - fagbrev

Helsefagarbeider er for deg som har allsidig erfaring med å gi hjelp, pleie og omsorg, og ønsker fagbrev. Du lærer om fysisk og psykisk helse, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

Om kurset

Dette lærer du

Utdanningen følger offentlig læreplan i helsearbeiderfaget. Den omfatter fire kjerneelementer med tilhørende kompetansemål.

Kropp, helse og omsorg

Kjerneelementet kropp, helse og omsorg handler om å ivareta pasienters og brukeres helhetlige helse. I dette inngår hvordan kultur, levevaner, kosthold, hygiene og smittevern kan bidra til å fremme livskvalitet, helse og mestring. Det handler også om akutt og kronisk sykdom, aldring og funksjonsnedsettelser. Videre handler det om å observere, vurdere og utføre grunnleggende sykepleie for å ivareta pasienters og brukeres behov for helsehjelp. Kjerneelementet handler også om helsefremmende arbeid, miljøarbeid, habilitering og rehabilitering, omsorg og helhetlige pasientforløp. Å lindre lidelser og legge til rette for en verdig død inngår også.

Dialog, relasjon og veiledning

Kjerneelementet dialog, relasjon og veiledning handler om å kommunisere og samhandle med mennesker med ulik alder, bakgrunn og livssituasjon og ulike behov for helsekompetanse. Det handler også om å samhandle med andre yrkesgrupper og frivillige organisasjoner og å rapportere og dokumentere arbeid. Dessuten inngår å gi og ta imot veiledning og å forstå betydningen av egen atferd og holdninger i møte med andre mennesker.

Hjelpemidler, teknologi og velferdsteknologi

Kjerneelementet hjelpemidler, teknologi og velferdsteknologi handler om å bruke medisinsk utstyr og å ta i bruk hjelpemidler og teknologi som bidrar til å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egen hånd. Det handler også om å bruke hjelpemidler og teknologi for å avlaste pårørende og gi dem trygghet, og om hvordan teknologi kan forbedre og effektivisere tjenestene i helse- og omsorgssektoren. Videre handler det om riktig bruk av arbeidsteknikker og arbeidsstillinger i yrkesutøvelsen.

Etikk og regelverk

Kjerneelementet etikk og regelverk handler om å møte mennesker i ulike livssituasjoner med omsorg og empati. Videre handler det om systematisk kvalitetsforbedring, brukermedvirkning og pasientsikkerhet. Kjerneelementet handler også om profesjonell yrkesutøvelse, om yrkesetiske retningslinjer, om regelverk i helse- og omsorgssektoren og om helse, miljø og sikkerhet. Det handler også om å reflektere over etiske dilemmaer.

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innen faget som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider og ønsker fagbrev/svennebrev.  

For å ha utbytte av kurset, anbefaler vi at: 

  • Du har fullført grunnskole 
  • Har du grunnskole fra land utenfor Norden, bør du ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå 
  • Du har relevant arbeidserfaring i faget, minimum 2-3 år  

Gjennomføring

Undervisningen foregår som regel på deltid over ett år og gjennomføres som klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettstudier eller kombinert undervisning. Undervisningsformene kan variere, i noen fag er det også intensivkurs som går over ett semester.  

  • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning én dag/kveld i uken. 
  • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken. 
  • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom. 
  • Nettstudium: Start når du vil – du styrer selv progresjonen! Du får tilgang til undervisningsmateriell og jobber fra egen PC og får veiledning fra nettlærer. 

Nye læreplaner

Nye læreplaner for fagbrevløp for praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

  • Skriftlig eksamen mot gammel læreplan kan avlegges til og med høsten 2023
  • Siste fag- og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025

Hvis du har mindre enn to år med opparbeidet praksis i faget, så er det anbefalt å vente til høsten 2022 med å starte med teorien til fagbrev.

Ta kontakt med oss på telefon 22 47 60 15 hvis du er usikker på om dette gjelder for deg.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

Har du ikke fullført videregående skole, kan du søke om såkalt voksenrett. Sjekk betingelser på VIGO. Innvilget rett gir gratis opplæring. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste organisasjonene ha stipendordninger du kan søke på.  

Kurset er godkjent for utdanningsstøtte via Lånekassen. Hvis du skal betale selv, er det mulig å gjøre en avtale om å betale kursavgiften i avdrag.  

Eksamen

Voksne som skal ta fagbrev må avlegge en skriftlig eksamen. Eksamen kan avlegges enten vår eller høst, hvert år. Oppmelding til eksamen skjer på Inschool, eller privatistweb.no for deg som bor i Trøndelag fylke.

Veien videre

Veien fram til autorisasjon

For å kunne ta den praktiske fagprøven etter bestått eksamen, må du dokumentere minimum fem års arbeidserfaring innen helsearbeiderfaget. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Når du har bestått fagprøven kan du søke autorisasjon som helsefagarbeider.

Lignende kurs

Helsearbeiderfaget LK20 - Praksiskandidat - Nettstudier

På vårt nettbaserte kurs kan du studere hvor du vil og når du vil, og du bestemmer selv din egen progresjon. Du leser på egenhånd, men har en veileder du kan henvende deg til og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. Kurset har 12 innsendingsoppgaver som sikrer at du har vært igjennom pensum før eksamen. Etter bestått tverrfaglig eksamen på videregående skole må du dokumentere 5 års praksis for å avlegge fagprøven. Til slutt søker du om autorisasjon.Kurset følger den nye fagplanen LK20, og består av 3 programfag.* Helsefremmende* Kommunikasjon og samhandling*Yrkesliv i helsearbeiderfagetHelsearbeiderfaget er en utdanning for deg som liker å jobbe med mennesker i alle aldre, og i ulike livssituasjoner. Du får kunnskaper til å kunne gi praktisk hjelp, plei og omsorgSom nettstudent får du den mest fleksible måten å studere på! 

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
15500
Undervisningstimer:
0
Kursid:
405

Helsefagarbeider Drammen V23

Helsefagarbeider er for deg som har allsidig erfaring med å gi hjelp, pleie og omsorg, og ønsker fagbrev. Du lærer om fysisk og psykisk helse, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Drammen, Folkeuniversitetet Drammen
Samlet pris:
30800
Undervisningstimer:
168
Tidspunkt:
16.30 - 21.00
Start:
24.01.2023
Slutt:
14.11.2023
Påmeldingsfrist
28.02.2023
Kursid:
3824523047
Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
16700
Undervisningstimer:
60
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Start:
25.01.2023
Slutt:
31.05.2023
Kursid:
3822920484
Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
30800
Undervisningstimer:
168
Tidspunkt:
17.30 - 19.30
Start:
08.02.2023
Slutt:
22.11.2023
Kursid:
3825601386

Helsefagarbeider Drammen dagtid V23

Helsefagarbeider er for deg som har allsidig erfaring med å gi hjelp, pleie og omsorg, og ønsker fagbrev. Du lærer om fysisk og psykisk helse, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Drammen, Folkeuniversitetet Drammen
Samlet pris:
30800
Undervisningstimer:
168
Tidspunkt:
08.30 - 14.30
Start:
08.02.2023
Slutt:
13.11.2023
Påmeldingsfrist
28.02.2023
Kursid:
3824533047
Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
32000
Undervisningstimer:
168
Tidspunkt:
09.00 - 15.00
Start:
16.02.2023
Slutt:
07.12.2023
Kursid:
3840850484
Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
27600
Undervisningstimer:
104
Tidspunkt:
09.00 - 13.00
Start:
22.02.2023
Slutt:
15.11.2023
Kursid:
3823050101
Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
27600
Undervisningstimer:
104
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Start:
08.03.2023
Slutt:
15.11.2023
Kursid:
3822940484

Helsefagarbeider Arendal H23

Helsefagarbeider er for deg som har allsidig erfaring med å gi hjelp, pleie og omsorg, og ønsker fagbrev som voksen. På kurset får du økt dine teoretiske kunnskaper om fysisk og psykisk helse, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Arendal
Samlet pris:
27600
Undervisningstimer:
120
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Start:
05.09.2023
Slutt:
21.05.2024
Kursid:
3841794847