Helse- og oppvekstfag Vg1

Helse- og oppvekstfag Vg1 er utgangspunktet for deg som ønsker en utdanning innen helse- og oppvekstfag. På kurset lærer du om helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, og yrkesutøvelse.

Med denne utdanningen kan du bygge på til fagbrev som barne- og ungdomsarbeider,  helsefagarbeider, ambulansearbeider eller autorisasjon som apotektekniker, fotterapeut eller helsesekretær.

Du må ha bestått norskprøve B1 både muntlig og skriftlig for å kunne starte på kurset. For tiden stilles det strengere krav til norskkunnskaper hos de som jobber i helsesektoren.

Om studiet

Dette lærer du

Utdanningen følger offentlig læreplan Vg1 Helse- og oppvekstfag. Den omfatter tre kjerneelementer med tilhørende kompetansemål.

Helse og livsstil

Kjerneelementet helse og livsstil handlar om å fremje fysisk og psykisk helse. Det inneber å vite korleis ein som yrkesutøvar kan bidra til å fremje ein aktiv og sunn livsstil. I det inngår verdien av eit sunt kosthald og fysisk aktivitet og av å førebyggje livsstilssjukdommar og hindre smitte. Kjerneelementet handlar vidare om korleis kroppen er bygd opp og fungerer, med utgangspunkt i det friske mennesket. Ergonomi, førstehjelp og systematisk observasjon inngår også i kjerneelementet.

Omsorg, relasjonar og tverrfagleg samarbeid

Kjerneelementet omsorg, relasjonar og tverrfagleg samarbeid handlar om å vise omsorg og om å kommunisere og samhandle med menneske i ulike aldrar og livssituasjonar og med ulik kulturell bakgrunn. Brukarmedverknad og service står sentralt. Vidare handlar det om å reflektere over kva eiga åtferd har å seie i møte med andre menneske. Det handlar også om kunnskap om korleis helse- og oppvekstsektoren er bygd opp, og om verdien av tverrfagleg samarbeid.

Etikk og teknologi

Kjerneelementet etikk og teknologi handlar om å møte menneske i ulike livssituasjonar med toleranse og respekt. Det handlar òg om å ta i bruk hjelpemiddel, velferdsteknologi og annan teknologi, og om å følgje etiske retningslinjer i yrkesutøvinga. Det handlar vidare om profesjonell yrkesutøving og om relevant lov- og regelverk.

Du kan lese mer om læringsmålene i den offentlige læreplanen hos Utdanningsdirektoratet for helse- og oppvekstfag Vg1.

Hvem er kurset for

Helse- og oppvekstfag Vg1 er grunnkurset du trenger for å bygge på videre til fagbrev eller autorisasjon i helsefaglige yrker som blant annet helsefagarbeider, helsesekretær, apotektekniker, ambulansefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Dersom du har tatt grunnskolen i utlandet må du ha bestått Norskprøven skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå. 

Gjennomføring

Helse- og oppvekstfag Vg1 tilbys som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom, avhengig av hvor du velger å ta utdanningen.

Presentasjonene fra forelesningene er tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i det faget de underviser i samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til Lånekassen. Er du medlem i en fagorganisasjon,  vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som privatist går du opp til eksamen i hvert programfag. I tillegg går du opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår. Eksamen arrangeres to ganger i året. Du melder deg opp på Inschool, eller privatistweb.no for deg som bor i Trøndelag fylke.

Veien videre

Når du har bestått eksamen kan du utdanne deg videre til yrker som for eksempel barne- og ungdomsarbeider, ambulansearbeider, helsefagarbeider, helsesekretær, apotektekniker eller fotterapeut.

Lignende kurs

Helse- og oppvekstfag Vg1

Helse- og oppvekstfag Vg1 er utgangspunktet for deg som ønsker en utdanning innen helse- og oppvekstfag. På kurset lærer du om helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, og yrkesutøvelse. Med denne utdanningen kan du bygge på til fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, ambulansearbeider eller autorisasjon som apotektekniker, fotterapeut eller helsesekretær. Du går opp til privatisteksamen i hvert programfag.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Folkeuniversitetet Nydalen
Samlet pris:
21000
Undervisningstimer:
96
Tidspunkt:
17.30 - 21.30
Start:
Kursstart 17.01.2023. Kurset vil gå tirsdager og torsdager
Slutt:
06.06.2023
Kursid:
3818570402

Helse- og oppvekstfag Vg1 virtuelt klasserom

Helse- og oppvekstfag Vg1 er utgangspunktet for deg som ønsker en utdanning innen helse- og oppvekstfag. På kurset lærer du om helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, og yrkesutøvelse. Med denne utdanningen kan du bygge på til fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, ambulansearbeider eller autorisasjon som apotektekniker, fotterapeut eller helsesekretær. Du går opp til privatisteksamen i hvert programfag.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
17900
Undervisningstimer:
78
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Start:
17.01.23 Kurset vil gå på tirsdager
Slutt:
06.06.2023
Kursid:
3818560484