Fotterapi og ortopediteknikk Vg2 og Vg3

Fotterapi og ortopediteknikk er for deg som ønsker å bli fotterapeut/ ortopediteknikker og vil søke om autorisasjon/ fagbrev videre. Etter fullført utdanning vil du kunne jobbe med å identifisere årsaker til smerter og lidelser i fot, hofte og/eller rygg, samt forebygge og behandle fotlidelser i tillegg til tradisjonell fotbehandling. 

I tillegg utvikler du faglig innsikt og praktiske ferdigheter knyttet til kunnskaper om anatomi og fysiologi, biomekanikk, hud- og hudlidelser. I forbindelse med den praktiske delen av opplæringen har vi opprettet en egen fullt utstyrt fotklinikk der våre deltakere får opparbeidet sine ferdigheter på ekte kunder. Faget er allsidig og gir deg mulighet for videreutdanning innenfor ulike retninger. 

Om studiet

Dette lærer du

  • Utdanningen følger offentlige læreplaner for Vg2 og Vg3 med tilhørende kjerneelementer og kompetansemål.Kjerneelementet funksjonell anatomi og mobilitet handler om kroppens oppbygning og funksjoner. Det handler også om endringer i kroppen som følge av skader, deformiteter, sykdommer og lidelser. Kjerneelementet handler videre om varierte og målrettede tiltak for å oppnå ønsket funksjons- og aktivitetsnivå. Det handler også om å ivareta helse, miljø og sikkerhet, hygiene og smittevern.Kjerneelementet veiledning og samarbeid handler om profesjonell kommunikasjon og samhandling i møte med pasienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere. Kjerneelementet handler videre om respekt, toleranse og forståelse for ulikheter og utfordringer som yrkesutøveren kan møte i hverdagen. I kjerneelementet inngår også strategier for konflikthåndtering og veiledning.Kjerneelementet yrke, etikk og teknologi handler om å samhandle i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regelverk. Videre handler det om å bruke teknologiske hjelpemidler og å fange opp teknologiske endringer i faget og å være endringsdyktig. Kjennskap til ulike produkter og materialer til bruk i yrkesutøvelsen, betydningen av kreativitet, formforståelse og kvalitet i produktframstillinger hører også med. Videre innebærer det å utvikle håndverksferdigheter, observere, planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid og prosedyrer.Kjerneelementet funksjonell anatomi, fottøy og mobilitet handlar om samanhengen mellom fothelse, fottøy, bevegelsesevne og livskvalitet. Det handlar òg om å bruke ulike metodar for å avdekkje årsaker og symptom og å identifisere avvik i underekstremitetane og ganglaget. Sentralt står biomekaniske prinsipp og korleis fottøy påverkar det gåande mennesket. Kjerneelementet handlar vidare om kartlegging og vurdering av individuelle behov for avlasting, øvingar og behandling. Å planleggje, gjennomføre, vurdere og dokumentere behandling av fot-, hud- og neglelidingar inngår òg.Kjerneelementet brukarrettleiing og samarbeid handlar om kommunikasjon og samhandling med brukarar, pasientar, pårørande, kollegaer og anna helsepersonell. Det handlar òg om å forstå behova til brukarane og pasientane og å motivere desse til å gjere nødvendige endringar for å betre fothelsa.Kjerneelementet brukar, etikk og teknologi handlar om brukarmedverknad og yrkesetiske retningslinjer. Det handlar òg om å finne årsaker til og symptom på uspesifikke problem i hofter, kne og føter og om å behandle fotproblem ved hjelp av tekniske hjelpemiddel og anna utstyr. Vidare handlar det om å fange opp teknologiske endringar i faget. Å reflektere over eigen praksis inngår òg.Kjerneelementet lover, reglar og entreprenørskap handlar om å følgje regelverk for fotterapeutar. Vidare handlar det om å etablere si eiga bedrift og utvikle verksemda i samsvar med god forretningsskikk og gjeldande lovverk. Helse, miljø og sikkerheit i arbeidet og smittevern inngår òg.

Utdanningen følger de offentlige læreplanene i programfagene for Vg2 og Vg3 fotterapi og ortopediteknikk hos Utdanningsdirektoratet.

Hvem er kurset for

Utdanningen er for deg som ønsker å utdanne deg til fotterapeut og søke autorisasjon i faget. Du må ha fullført Vg1 Helse- og oppvekstfag eller ha tilsvarende realkompetanse. Om du har tatt grunnskolen i utlandet må du ha bestått Norskprøven skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Utdanningen går på deltid over tre semestre og gjennomføres som en kombinasjon av samlinger og nettstudier.

Det er fem obligatoriske samlinger á fem dager hvert semester. De baserer seg på undervisning, gruppearbeid, individuell oppgaveløsing og gjennomføring av praksis og pasientbehandling i skolens egne elevklinikk. Samlingene foregår i Folkeuniversitetet Østs nyrenoverte lokaler i Nydalen med kort vei til buss, t-bane og tog. 

Som elev på Folkeuniversitetets fotterapiutdanning har du tilgang til en nettstøttet læringsportal med lærestoff, linker til filmer og oppgaver. Mellom hver samling jobber du med oppgaver via læringsportalen som du får tilbakemelding på fra lærer. Du får også egne veiledningstimer. Dette hjelper deg å holde fokus i tiden mellom samlingene. Folkeuniversitetet er den eneste skolen som tilbyr denne unike læringsportalen til elevene. 

Lærere

Håvard Høydahl er gjesteforeleser og faglig ansvarlig. Høydahl har jobbet klinisk som fotterapeut i mange år, og er lektor i helsefagvitenskap. Han har også fagansvarlig for diabetesvidereutdanning for fotterapeuter ved USN. Videre er han medforfatter av nasjonale lærebøker i faget og vært med på å utarbeide de nye læreplanene i fotterapi og ortopediteknikk.

Våre øvrige lærere er medlemmer i lærergruppen for lærere i fotterapi, har god kjennskap til både gamle og nye læreplaner og kompetansemål. Alle praktiserer i faget. 

Finansiering

Utdanningen  er godkjent i for lån og stipend i Statens Lånekasse. Søknad sendes elektronisk til Lånekassen. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som privatist går du opp til eksamen i hvert programfag. I tillegg går du opp til en praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.

Eksamen arrangeres to ganger i året. Du melder deg opp på Inschool, eller privatistweb.no for deg som bor i Trøndelag fylke.

Yrkesfaglig fordypning (YFF)

I tillegg til programfagene i Vg1 og Vg2 må privatister som ønsker å få utstedt vitnemål etter endt utdanning, få godkjent YFF. Relevant arbeidserfaring eller relevante eksamener kan godkjennes som YFF. YFF godkjennes av fylket du tilhører.  

Veien videre

Det er vitnemål fra videregående skole som er grunnlaget for å søke autorisasjon. For å få vitnemål må du, i tillegg til å ha bestått eksamenene ovenfor:

  • ha eksamen i fellesfagene fra tidligere videregående utdanning eller
  • ha minst fem års generell arbeidspraksis

Du har valgt:

Fotterapi og ortopediteknikk vg2/vg3 - Kombinert klasserom og nettstudier

Fotterapi og ortopediteknikk er for deg som ønsker å utdanne deg til fotterapeut, og søke autorisasjon i faget. Utdanningen passer for deg som vil jobbe med å forebygge og behandle fotlidelser i tillegg til tradisjonell fotbehandling. Du utvikler faglig innsikt og praktiske ferdigheter knyttet til kunnskaper om anatomi og fysiologi, biomekanikk, hud- og hudlidelser og sykdomslære. Du går opp til privatisteksamen i hvert programfag. Du må ha fullført Vg1 helse- og oppvekstfag eller ha tilsvarende realkompetanse.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
105800
Undervisningstimer:
600
Tidspunkt:
09.00 - 18.00
Start:
Oppstart august 2023- 1.samling
Slutt:
13.12.2024
Kursid:
3829440484