Forberedelse til fagprøve Barne- og ungdomsarbeider

Dette kurset forbereder deg til den praktiske fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Du blir kjent med regelverket, kravene til teorikunnskaper og de praktiske prosedyrene som du vil møte under fagprøven. 

Om kurset

Dette lærer du

Informasjon om fagprøven

 • Gjennom fagprøven skal kandidaten kunne vise kompetanse innenfor alle Vg3- læreplanens kompetansemål. (Udir.no)

Planlegging

 • Den didaktiske relasjonsmodellen
 • Virksomhetens planer og styringsdokumenter i planleggingsarbeidet
 • Sette opp en dagsplan: hva – hvordan – hvorfor
 • Aktivitetsskjema
 • Planlegge pedagogiske aktiviteter som er tilpasset barnas alder og funksjonsnivå, aktivitetene skal fremme psykisk og fysisk helse. Planen skal være faglig begrunnet og ha relevante mål som ivaretar barnets/den unge. (Hva ønsker du å lære barnet/den unge og hva ønsker du å utvikle hos barnet/den unge?)

Observasjon og dokumentasjon

 • Ulike observasjonsmetoder
 • Dokumentasjon i tråd med virksomhetens rutiner
 • Personvern 

Egenvurdering

 • Du skal systematisk vurdere eget arbeid, reflektere over arbeidsutførelsen og foreslå tiltak.
 • Du skal begrunne faglig, eventuelle justeringer som ble gjort underveis i forhold til planlagt arbeid.
 • Du skal reflektere over egen profesjonalitet i din yrkesutøvelse
 • Du skal reflektere over når du er en god rollemodell for barna, og hva som er dine sterke sider og hva som er dine mindre sterke sider

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har bestått eksamen for praksiskandidater (BUA3102) og har opparbeidet arbeidserfaring i henhold til kravene slik at du kan avlegge fagprøven.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. For klasseromsundervisning/virtuelt klasserom er studieløpet basert på gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Lærere

Våre lærere har formell utdanning og yrkeserfaring i faget de underviser i, i tillegg til pedagogisk utdanning. Blant annet vil du møte lærere som har erfaring med å gjennomføre fagprøven.

Du har valgt:

Forberedelse til fagprøven i Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Kurset forbereder deg til fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Du blir kjent med regelverket, kravene til teorikunnskaper og de praktiske prosedyrene som du vil møte under fagprøven.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3000
Undervisningstimer:
9
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Start:
08.02.2022
Slutt:
01.03.2022
Kursid:
3780270484