Barne- og ungdomsarbeider - fagbrev

Barne- og ungdomsarbeider er for deg som har allsidig praksis med å jobbe med barn og unge, og ønsker fagbrev. På kurset lærer du om fysisk og psykisk helse, oppvekstvilkår og utvikling hos barn og unge.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Sted

Endre

Barne- og ungdomsarbeider - fagbrev

Om studiet

Dette lærer du

Helsefremmende arbeid

Programfaget handler om hvordan du kan stimulere fysisk og psykisk helse og positiv selvfølelse hos barn og unge. Disse temaene inngår i faget:

 • fysisk og psykisk helse
 • omsorg for barn og unge
 • mobbing og rasisme
 • tobakk, rus og kriminalitet
 • identitet, selvfølelse og seksualitet
 • fysisk aktivitet og kosthold
 • hygiene
 • førstehjelp
 • krav til sikkerhet
 • omsorgssvikt
 • helse, miljø og sikkerhet

Kommunikasjon og samhandling

Programfaget handler om hvordan du kan stimulere vekst og utvikling hos barn og unge med ulik livssituasjon, kulturtilhørighet og funksjonsnivå. Disse temaene inngår i faget:

 • kommunikasjon og språk
 • sosial kompetanse og sosialisering
 • samarbeidsevne
 • konflikthåndtering og brukermedvirkning
 • samspill og samhandling

Yrkesutøvelse

Programfaget handler om barn og unges oppvekstsvilkår i et flerkulturelt og mediepåvirket samfunn. Disse temaene inngår i faget:

 • oppvekst
 • observasjon
 • planlegging og dokumentasjon
 • motivasjon
 • lek og kreativitet
 • pedagogisk arbeid
 • planlegging og gjennomføring av aktiviteter
 • universell utforming
 • ergonomi

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som ønsker fagbrev og som har praktisk erfaring med å tilrettelegge og gjennomføre pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0-18 år.

Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Dersom du har grunnskole fra utlandet må du dokumentere norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning, virtuelt klasserom eller nettstudier. Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

For deg som velger nettstudier er studieløpet basert på pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver og innsending av oppgaver. Som nettstudent får du en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

Varighet

Du kan ta kurset intensivt over ett semester eller følge vanlig progresjon over to semestre. Intensivkurset passer best for deg som har lang og bred erfaring og er innstilt på å sette av mye tid til egenstudier mens kurset pågår.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i det faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en egen eksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no. For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på https://www.nfk.no/

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Søk om plass

Velg kurs

 • Pris 14200,- Lærebøker kommer i tillegg.
 • Timer 0
 • Sted Folkeuniversitetet Nettstudier
Med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, er du kvalifisert for arbeid i barnehage, skole, skolefritidsordning, klubber og ulike kommunale etater. Du kan bli barne-og ungdomsarbeider på en måte som er tilfpasset voksne med erfaring.  
 • Pris 1
 • Timer 180
 • Tidspunkt 08.30 - 12.30
 • Sted Folkeuniversitetet Asker
 • Dager Tor
 • Start12.09.2019
 • Slutt19.11.2020
 • Pris 23500 + bøker + eksamensavgift
 • Timer 120
 • Tidspunkt 17.00 - 21.00
 • Sted Folkeuniversitetet Tønsberg
 • Dager Tir
 • StartTirsdag 24.september 2019
 • Slutt26.05.2020
 • Påmeldingsfrist15.08.2019
 • Pris 23500
 • Timer 120
 • Tidspunkt 17.30 - 21.00
 • Sted Folkeuniversitetet Hønefoss
 • Start10.10.2019
 • Slutt15.06.2020
 • Påmeldingsfrist10.10.2019
 • Pris 23500
 • Timer 120
 • Tidspunkt 17.30 - 21.00
 • Sted Folkeuniversitetet Drammen
 • StartMandag 14. oktober Kveldskurs
 • Slutt01.06.2020
 • Pris 23500
 • Timer 120
 • Tidspunkt 09.00 - 15.00
 • Sted Folkeuniversitetet Drammen
 • StartMandag 14. oktober Dagkurs
 • Slutt25.05.2020
 • Pris 23500,-
 • Timer 120
 • Tidspunkt 17.00 - 21.00
 • Sted Folkeuniversitetet Sandefjord
 • StartJanuar 2020
 • Slutt25.11.2020
 • Pris 23500
 • Timer 120
 • Tidspunkt 17.30 - 21.00
 • Sted Folkeuniversitetet Asker
 • Start05.02.2020
 • Slutt25.11.2020
 • Pris Kr 27 600. Ved påmelding forplikter du deg til å betale kr 2000 i registreringsavgift.
 • Timer 120
 • Tidspunkt 17.30 - 21.00
 • Sted Folkeuniversitetet Øst avd. Lillestrøm
 • Start12.02.2020
 • Slutt25.11.2020
 • Pris Kr 27 600. Ved påmelding forplikter du deg til å betale kr 2000 i registreringsavgift.
 • Timer 120
 • Tidspunkt 17.30 - 21.00
 • Sted Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
 • Start12.02.2020
 • Slutt25.11.2020
 • Pris Kr 27 600. Ved påmelding forplikter du deg til å betale kr 2000 i registreringsavgift.
 • Timer 120
 • Tidspunkt 17.30 - 21.00
 • Sted Dampsagveien 2, Helsebygget Lillestrøm
 • Start08.09.2020
 • Slutt01.06.2021
 • Pris Kr 27 600. Ved påmelding forplikter du deg til å betale kr 2000 i registreringsavgift.
 • Timer 120
 • Tidspunkt 17.30 - 21.00
 • Sted Folkeuniversitetet Øst avd. Fredrikstad, Stadion 7
 • Start09.09.2020
 • Slutt02.06.2021
 • Pris Kr 27 600. Ved påmelding forplikter du deg til å betale kr 2000 i registreringsavgift.
 • Timer 120
 • Tidspunkt 17.30 - 21.30
 • Sted Folkeuniversitetet Øst avd.Ski
 • Dager Ons
 • Start09.09.2020
 • Slutt02.06.2021
 • Pris Kr 27 600. Ved påmelding forplikter du deg til å betale kr 2000 i registreringsavgift.
 • Timer 120
 • Tidspunkt 17.30 - 21.00
 • Sted Askim
 • Start09.09.2020
 • Slutt02.06.2021
 • Pris Kr 27 600. Ved påmelding forplikter du deg til å betale kr 2000 i registreringsavgift.
 • Timer 120
 • Tidspunkt 17.30 - 21.00
 • Sted Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
 • Start10.09.2020
 • Slutt03.06.2021
 • Pris 23500
 • Timer 120
 • Tidspunkt 17.00 - 21.00
 • Sted Folkeuniversitetet Skien
 • Start28.09.2020
 • Slutt14.06.2021