Apotektekniker Vg3

Utdanningen passer for deg som ønsker å søke autorisasjon som voksen. Du har erfaring fra eller ønsker å jobbe på apotek. På kurset lærer du mer om kundeveiledning, legemidler og andre apotekvarer. Undervisningen gjennomføres som nettstudier.  

Kurset forbereder deg til privatisteksamen i hvert emne. Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse og du søker autorisasjon på bakgrunn av ditt vitnemål. 

Om studiet

Dette lærer du

Utdanningen følger offentlig læreplan i apotekfaget. Den består av tre kjerneelementer med tilhørende kompetansemål.

Apotekvarer og apotektjenester

Kjerneelementet apotekvarer og apotektjenester handler om legemiddelkunnskap og om å veilede om riktig bruk av reseptfrie legemidler, medisinsk utstyr og andre apotekvarer. Vider handler det om å veilede om helse og egenomsorg, bruk av tekniske hjelpemidler og om å yte helsetjenester. Det handler også om logistikk og å klargjøre og håndtere bestillinger og varer. Å kunne gi førstehjelp og å ivareta smittevern inngår også.

Salg, service og etikk i apoteket

Kjerneelementet salg, service og etikk i apoteket handler om yte service og ekspedere legemidler og andre apotekvarer til mennesker i ulike livssituasjoner. Videre handler det om å kommunisere og samhandle med kunder, kolleger og annet helsepersonell. Det handler også om relasjonelle ferdigheter og å forstå, respektere og vise empati i møte med apotekkunder med ulike helseplager og legemiddelbruk. Videre handler det om å gjøre etiske vurderinger ved salg. Å håndtere konflikter og uønskede hendelser på apoteket inngår også.

E-helse og teknologi i apoteket

Kjerneelementet e-helse og teknologi i apoteket handler om informasjonssikkerhet, taushetsplikt og personvern. Det handler også om relevant regelverk for arbeidet i apoteket og prinsipper for kvalitet og kvalitetskontroll. Videre handler det om logistikk, resepturarbeid, bruk av tekniske hjelpemidler og e-helse i apoteket.

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har arbeidet eller arbeider på apotek, og ønsker å bli autorisert apotektekniker. Opptakskrav er enten:

Dersom du blir tatt opp på realkompetansegrunnlag må du i tillegg ha bestått grunnskoleeksamen i norsk, eller ha bestått Norskprøven skriftlig og muntlig på B1 nivå. 

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres som nettstudier. Som nettstudent får du en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

Vi bruker læringsplattformen Moodle, hvor du finner fagstoff, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Sammen med pensumbøkene gir dette deg grundig veiledning og hjelp gjennom teoridelen av studiet og forbereder deg til eksamen.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i det faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til Lånekassen.

Er du medlem i en fagorganisasjon,  vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som privatist går du opp til eksamen i hvert programfag. I tillegg går du opp til en praktisk eksamen der de felles programfagene inngår.

Eksamen arrangeres 2 ganger i året. Du melder deg opp på Inschool, eller privatistweb.no for deg som bor i Trøndelag fylke.

Veien videre

Vitnemål fra videregående skole er grunnlaget for å søke autorisasjon. For å få vitnemål må du, i tillegg til å ha bestått eksamenene ovenfor, ha eksamen i allmenne fag fra tidligere videregående utdanning

Det er fagopplæringskontoret i ditt fylke som vurderer yrkeserfaringen din.

Du har valgt:

Apotektekniker Vg3 LK20 - Nettstudier

På vårt nettbaserte kurs kan du studere hvor du vil og når du vil, og du bestemmer selv din egen progresjon. Du leser på egenhånd, men har en veileder du kan henvende deg til og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. Kurset følger den nye fagplanen LK20, og består av tre programfag:* Helseveiledning i apotek* Kommunikasjon og samhandling* YrkesutøvelseKurset har 25 innsendingsoppgaver som sikrer at du har vært igjennom pensum før eksamen. Kurset avsluttes med 4 eksamener på videregående skole, et i hvert av de tre programfagene + en tverrfaglig. Som apotektekniker jobber du med kundebehandling og veiledning innen riktig legemiddelbruk. Dette krever kunnskap om ulike sykdommer og legemidler både med og uten resept.Du jobber i team, men må også kunne ta selvstendige valg.Folkeuniversitetet Nettstudier tilbyr den teoretiske delen til Apotektekniker Vg3.  Vi anbefaler at du parallelt med teorien også har praksis på apotek. Etter bestått eksamen søker du om autorisasjon.Som nettstudent får du den mest fleksible måten å studere på! 

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
25000
Kursid:
404