Apotektekniker Vg3

Utdanningen passer for deg som ønsker å søke autorisasjon som voksen. Du har erfaring fra eller ønsker å jobbe på apotek. På kurset lærer du mer om kundeveiledning, legemidler og andre apotekvarer. Undervisningen gjennomføres som nettstudier.  

Kurset forbereder deg til privatisteksamen i hvert emne. Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse og du søker autorisasjon på bakgrunn av ditt vitnemål. 

Om studiet

Dette lærer du

Utdanningen følger offentlig læreplan i apotekfaget. Den består av tre kjerneelementer med tilhørende kompetansemål.

Apotekvarer og apotektjenester

Kjerneelementet apotekvarer og apotektjenester handler om legemiddelkunnskap og om å veilede om riktig bruk av reseptfrie legemidler, medisinsk utstyr og andre apotekvarer. Vider handler det om å veilede om helse og egenomsorg, bruk av tekniske hjelpemidler og om å yte helsetjenester. Det handler også om logistikk og å klargjøre og håndtere bestillinger og varer. Å kunne gi førstehjelp og å ivareta smittevern inngår også.

Salg, service og etikk i apoteket

Kjerneelementet salg, service og etikk i apoteket handler om yte service og ekspedere legemidler og andre apotekvarer til mennesker i ulike livssituasjoner. Videre handler det om å kommunisere og samhandle med kunder, kolleger og annet helsepersonell. Det handler også om relasjonelle ferdigheter og å forstå, respektere og vise empati i møte med apotekkunder med ulike helseplager og legemiddelbruk. Videre handler det om å gjøre etiske vurderinger ved salg. Å håndtere konflikter og uønskede hendelser på apoteket inngår også.

E-helse og teknologi i apoteket

Kjerneelementet e-helse og teknologi i apoteket handler om informasjonssikkerhet, taushetsplikt og personvern. Det handler også om relevant regelverk for arbeidet i apoteket og prinsipper for kvalitet og kvalitetskontroll. Videre handler det om logistikk, resepturarbeid, bruk av tekniske hjelpemidler og e-helse i apoteket.

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har arbeidet eller arbeider på apotek, og ønsker å bli autorisert apotektekniker. Opptakskrav er enten:

Dersom du blir tatt opp på realkompetansegrunnlag må du i tillegg ha bestått grunnskoleeksamen i norsk, eller ha bestått Norskprøven skriftlig og muntlig på B1 nivå. 

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres som nettstudier. Som nettstudent får du en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

Vi bruker læringsplattformen Moodle, hvor du finner fagstoff, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Sammen med pensumbøkene gir dette deg grundig veiledning og hjelp gjennom teoridelen av studiet og forbereder deg til eksamen.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i det faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til Lånekassen.

Er du medlem i en fagorganisasjon,  vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som privatist går du opp til eksamen i hvert programfag. I tillegg går du opp til en praktisk eksamen der de felles programfagene inngår.

Eksamen arrangeres 2 ganger i året. Du melder deg opp på PrivatistWeb. For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på Nordland fylkeskommune privatistweb.

Veien videre

Vitnemål fra videregående skole er grunnlaget for å søke autorisasjon. For å få vitnemål må du, i tillegg til å ha bestått eksamenene ovenfor, ha eksamen i allmenne fag fra tidligere videregående utdanning

Det er fagopplæringskontoret i ditt fylke som vurderer yrkeserfaringen din.

Du har valgt:

Apotektekniker Vg3 - nettstudier LK06

PÃ¥ vÃ¥rt nettbaserte kurs kan du studere hvor du vil og nÃ¥r du vil, og du bestemmer selv din egen progresjon. Du leser pÃ¥ egenhÃ¥nd, men har en veileder du kan henvende deg til og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. Kurset forbereder deg til den tverrfaglige eksamen, som er første trinn pÃ¥ veien til fagbrev. Som nettstudent fÃ¥r du den mest fleksible mÃ¥ten Ã¥ studere pÃ¥! De 28 innsendingsoppgavene vil forberede deg tileksamen.Som apotektekniker jobber du med kundebehandling ogveiledning innen riktig legemiddelbruk. Dette krever kunnskap om ulikesykdommer og legemidler bÃ¥de med og uten resept. Du jobber i team, men mÃ¥ ogsÃ¥ kunne ta selvstendige valg.Folkeuniversitetet Nettstudier tilbyr den teoretiskedelen til Apotektekniker Vg3.  Vianbefaler at du parallelt med teorien ogsÃ¥ har praksis pÃ¥ apotek. Etter bestÃ¥tteksamen søker du om autorisasjon.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
25000
Kursid:
363