Ambulansearbeider Vg2

Ambulansearbeider er for deg som har allsidig erfaring innen helsearbeid og vil jobbe med akuttmedisin og transport av pasienter, og ønsker å ta fagbrev som voksen.  
 
På kurset lærer du mer om grunnleggende helsefag, ambulansemedisin og ambulanseoperative emner. 

Kurset forbereder deg til privatisteksamen i hvert programfag.

Om studiet

Dette lærer du

Grunnleggende helsefag

Programfaget gir deg de nødvendige forutsetningene for å ta deg av pasienter med sykdom eller skader under transport.
Programfaget omfatter:

 • anatomi, fysiologi og patofysiologi
 • profesjonell omsorg
 • kommunikasjon med pasienter, pårørende og annet medisinsk personell
 • etikk
 • hygiene
 • medikamentlære

Ambulansemedisin

Programfaget tar for seg sykehistorie, skademekanikk, enkel undersøkelse og akutt behandling av pasienter med ulike sykdommer og skader.

Du vil lære hva forskjellige oppdrag byr på av utfordringer:

 • hvordan du skal undersøke
 • hvordan du skal vurdere det du finner
 • hvilke tiltak du skal sette inn

Ambulanseoperative emner

Programfaget handler om ambulansens innretning og utstyr og hvordan du skal utføre ambulanseoppdrag på en trygg, effektiv og omsorgsfull måte.

Videre omfatter det:

 • Transport
 • Overvåkning
 • Samhandling
 • Kommunikasjon
 • Navigasjon
 • Rapportering og dokumentasjon

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.  

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som vil ha fagbrev og som ønsker å arbeide med akuttmedisinsk behandling og transport av pasienter.

Opptakskrav er avlagt eksamen i fellesfagene på Vg1 og Vg2 samt programfagene på helse- og oppvekstfag Vg1. 

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning. Den er basert på forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og individuell oppgaveløsning. 

Utdanningen er på deltid og går over to semestre.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i det faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon,  vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Du avlegger eksamen som privatist i hvert programfag ved offentlig videregående skole. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no.

Yrkesfaglig fordypning (YFF)
I tillegg til programfagene i Vg1 og Vg2 må privatister som ønsker å få utstedt vitnemål etter endt utdanning, få godkjent YFF. Relevant arbeidserfaring eller relevante eksamener kan godkjennes som YFF. YFF godkjennes av fylket du tilhører. 

Veien videre

Veien fram til autorisasjon

Det er to veier fram til fagprøven som ambulansearbeider:

Den første veien er Lærlingeordningen, som passer for deg som har liten eller ingen praksis. I tillegg til eksamen etter hvert av de tre programfagene du gjennomgår  på dette kurset, må du ha bestått eksamen i fellesfag fra Vg1 og Vg 2  (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving), og ha to års læretid før du går opp til fagprøven som lærlingekandidat.

Den andre er praksiskandidatordningen. Hvis du har minimum fem års relevant yrkeserfaring, og har bestått den tverrfaglige teoretiske prøven som dette kurset forbereder deg til, kan du gå opp til fagprøven som praksiskandidat. Det er fagopplæringskontoret i ditt fylke som vurderer yrkeserfaringen din.

Når du har bestått fagprøven kan du søke autorisasjon som ambulansearbeider.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Du har valgt:

Ambulansefag Vg2

Ambulansearbeider er for deg som har allsidig erfaring innen helsearbeid og vil jobbe med akuttmedisin og transport av pasienter, og ønsker å ta fagbrev som voksen. På kurset lærer du mer om grunnleggende helsefag, ambulansemedisin og ambulanseoperative emner. Kurset forbereder deg til privatisteksamen i hvert programfag. Mangler du helse- og oppvekstfag vg1 som grunnlag for vg2? Vi tilbyr kurs for deg som mangler helse- og oppvekst vg1 programfagene. Ta kontakt for informasjon.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Gol, Folkeuniversitetet Hallingdal
Samlet pris:
60800
Undervisningstimer:
300
Tidspunkt:
09.00 - 15.00
Start:
26.08.2021
Slutt:
26.05.2022
Kursid:
3724343550