Ambulansearbeider Vg2

Ambulansearbeider er for deg som har allsidig erfaring innen helsearbeid og vil jobbe med akuttmedisin og transport av pasienter, og ønsker å ta fagbrev som voksen.  
 
På kurset lærer du mer om ambulansemedisin, kommunikasjon og samhandling og yrkesliv i ambulansefag. 

Kurset forbereder deg til privatisteksamen i hvert fag.

Om studiet

Dette lærer du

Utdanningen følger offentlig læreplan i ambulansearbeiderfaget. Læreplanen er delt inn i tre kjernelementer med tilhørende kompetansemål. 

Dialog, relasjon og veiledning

Kjerneelementet dialog, relasjon og veiledning handler om samhandling i ulike pasientforløp både for pasienter med behov for akutt innleggelse på sykehus, for pasienter som kan ivaretas av kommunehelsetjenesten og for andre uten sykehusinnleggelse. Videre handler det om tydelig, tillitvekkende og empatisk dialog med aktører innenfor og utenfor helsetjenesten. Kjerneelementet handler også om å arbeide i samsvar med etiske retningslinjer, lover og regelverk. Kjennskap til oppgaver og ansvar for de mest sentrale samarbeidspartnerne inngår også i kjerneelementet.

Akuttmedisin og helsefaglige emner

Kjerneelementet akuttmedisin og helsefaglige emner handler om sykdommer og skader hos pasienter i alle aldre. Kjerneelementet handler også om triagering, prehospital behandling, omsorg, overvåking og transport av pasienter. Videre handler det om medikamentbehandling, medikamenthåndtering og bruk av medisinskteknisk utstyr. Det handler også om tegn og symptomer på sykdom og skade og undersøkelse av pasienter. Hygiene og smittevern inngår også.

Ambulanseoppdrag og ambulanseoperative emner

Kjerneelementet ambulanseoppdrag og ambulanseoperative emner handler om å utføre ambulanseoppdrag på en trygg og sikker måte. Kjerneelementet handler også om kommunikasjonssystemer og samband for å kunne samvirke med andre. Videre innebærer det å følge nasjonale operative prosedyrer og å ivareta egen og andres sikkerhet under ambulanseoppdrag. Det handler også om masseskadesituasjoner, situasjoner med pågående livstruende vold og operativ ledelse på skadested. Dokumentasjon, rapportering, kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet inngår også.

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.  

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som vil ha fagbrev og som ønsker å arbeide med akuttmedisinsk behandling og transport av pasienter.

Opptakskrav er avlagt eksamen i fellesfagene på Vg1 og Vg2 samt programfagene på helse- og oppvekstfag Vg1. 

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning. Den er basert på forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og individuell oppgaveløsning. 

Utdanningen er på deltid og går over to semestre.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i det faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til Lånekassen. Er du medlem i en fagorganisasjon,  vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Du avlegger eksamen som privatist i hvert programfag ved offentlig videregående skole. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på Inschool, eller privatistweb.no for deg som bor i Trøndelag fylke.

Yrkesfaglig fordypning (YFF)

I tillegg til programfagene i Vg1 og Vg2 må privatister som ønsker å få utstedt vitnemål etter endt utdanning, få godkjent YFF. Relevant arbeidserfaring eller relevante eksamener kan godkjennes som YFF. YFF godkjennes av fylket du tilhører. 

Veien videre

Veien fram til autorisasjon

Det er to veier fram til fagprøven som ambulansearbeider:

Den første veien er Lærlingeordningen, som passer for deg som har liten eller ingen praksis. I tillegg til eksamen etter hvert av de tre programfagene du gjennomgår  på dette kurset, må du ha bestått eksamen i fellesfag fra Vg1 og Vg 2  (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving), og ha to års læretid før du går opp til fagprøven som lærlingekandidat.

Den andre er praksiskandidatordningen. Hvis du har minimum fem års relevant yrkeserfaring, og har bestått den tverrfaglige teoretiske prøven som dette kurset forbereder deg til, kan du gå opp til fagprøven som praksiskandidat. Det er Fagopplæringskontorene – Utdanning.no som vurderer yrkeserfaringen din.

Når du har bestått fagprøven kan du søke autorisasjon som ambulansearbeider.

Lignende kurs

Ambulansefag Vg2 -V23

Ambulansearbeider er for deg som har allsidig erfaring innen helsearbeid og vil jobbe med akuttmedisin og transport av pasienter, og som ønsker å ta fagbrev som voksen. På kurset lærer du mer om ambulansemedisin, kommunikasjon og samhandling og yrkesliv i ambulansefag. Kurset forbereder deg til privatisteksamen i hvert programfag. Vi tilbyr kurs for deg som mangler helse- og oppvekst vg1 programfagene. Ta kontakt for informasjon.Undervisning onsdag kl. 17-20.45 og torsdag 08.30-14.15

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Gol, Gol
Samlet pris:
65400
Undervisningstimer:
300
Tidspunkt:
17.00 - 20.45
Start:
Undervisning vil være i Nesbyen- oppstart 1. feb. 2023
Slutt:
21.12.2023
Kursid:
3770123550