Aktivitør - fagbrev

Aktivitørutdanningen er for deg som har erfaring med å tilrettelegge og motivere mennesker med aktivitetsvansker til å være aktive, og ønsker å ta fagbrev som voksen.  

På kurset får du økt din teoretiske kompetanse i hvordan du kan bidra til egenaktiviteter og utvikling hos ulike brukergrupper, gjennom blant annet daglig gjøremål, nettverksbygging og kunst- og kulturaktiviteter.          

Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater. 

Om studiet

Dette lærer du

Utdanningen følger offentlig læreplan i aktiviyørfaget. Den består av tre kjerneelementer med tilhørende kompetansemål.

Aktivisering og mestring

Kjerneelementet aktivisering og mestring handler om aktivitetar som fremmer helhetlig helse og trivsel. Det handler også om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer med utgangspunkt i det friske mennesket. Sentralt er motivering og tilrettelegging for å stimulere brukere til egeninnsats. Videre handler kjerneelementet om tilrettelegging av varierte aktiviteter for ein aktiv og sunn livsstil som medvirker til mestring og glede for de ulike brukerne.

Aktivitetsledelse og administrasjon

Kjerneelementet aktivitetsledelse og administrasjon handler om planlegging av aktiviteter og om samhandling i aktiviseringsprosessen. Videre handler det om samspill med brukere, pårørende og andre aktører og om å lede aktiviteter for enkeltpersoner og for grupper. Kjerneelementet handlar også om å forvalte utstyr og økonomi for aktiviseringsarbeidet.

Kvalitetssikring, etikk og teknologi

Kjerneelementet kvalitetssikring, etikk og teknologi handlar om hvordan aktivitørene møter mennesker frå ulike kulturer i ulike livssituasjoner med toleranse og respekt. Det handlar om hva slags påvirkning sykdommer har på aktivitetsnivået til den enkelte og på hvordan aktivitøren må legge til rette aktiviteter. Å kartlegge funksjonsnivået til brukerne og observere hvilken virkning aktivitetene har, står sentralt. Kjerneelementet handler videre om universell utforming og om bruk av hjelpemidler, velferdsteknologi og annen teknologi i yrkesutøvelsen. Etiske retningslinjer, lovverk om helse, miljø og sikkerhet og prinsipper for hygiene og smittevern inngår også.

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innen faget og som ønsker fagbrev.  

For å ha utbytte av kurset, anbefaler vi at: 

  • Du har fullført grunnskole 
  • Har du grunnskole fra land utenfor Norden, bør du ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå 
  • Du har relevant arbeidserfaring i faget, minimum 2-3 år  

Gjennomføring

Undervisningen foregår som regel på deltid over ett år og gjennomføres som klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettstudier eller kombinert undervisning. Undervisningsformene kan variere, i noen fag er det også intensivkurs som går over ett semester.  

  • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning én dag/kveld i uken. 
  • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken. 
  • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom. 
  • Nettstudium: Start når du vil – du styrer selv progresjonen! Du får tilgang til undervisningsmateriell og jobber fra egen PC og får veiledning fra nettlærer. 

Nye læreplaner

Nye læreplaner for fagbrevløp for praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

  • Skriftlig eksamen mot gammel læreplan kan avlegges til og med høsten 2023
  • Siste fag- og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025

Hvis du har mindre enn to år med opparbeidet praksis i faget, så er det anbefalt å vente til høsten 2022 med å starte med teorien til fagbrev.

Ta kontakt med oss på telefon 22 47 60 15 hvis du er usikker på om dette gjelder for deg.

 

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

Har du ikke fullført videregående skole, kan du søke om såkalt voksenrett. Sjekk betingelser på www.vigo.no. Innvilget rett gir gratis opplæring. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste organisasjonene ha stipendordninger du kan søke på.  

Kurset er godkjent for utdanningsstøtte via www.lanekassen.no. Hvis du skal betale selv, er det mulig å gjøre en avtale om å betale kursavgiften i avdrag.  

Eksamen

Som praksiskandidat må du avlegge en tverrfaglig teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på: 

Innlandet, Viken og Rogaland fylke: https://privatist.inschool.visma.no/  
Nordland fylke skjer oppmelding på www.nfk.no. (https://www.nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/eksamen/eksamen-for-privatister/
Alle andre fylker: www.privatistweb.no.  

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Du har valgt:

Aktivitør

Aktivitørutdanningen er for deg som har erfaring med å tilrettelegge og motivere mennesker med aktivitetsvansker til å være aktive, og ønsker å ta fagbrev som voksen. På kurset får du økt din teoretiske kompetanse i hvordan du kan bidra til egenaktiviteter og utvikling hos ulike brukergrupper, gjennom blant annet daglig gjøremål, nettverksbygging og kunst- og kulturaktiviteter. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
24300
Undervisningstimer:
88
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Start:
10.01.2023
Slutt:
23.05.2023
Kursid:
3780440101