Aktivitør - fagbrev

Aktivitørutdanningen er for deg som har erfaring med å tilrettelegge og motivere mennesker med aktivitetsvansker til å være aktive, og ønsker å ta fagbrev som voksen.  

På kurset får du økt din teoretiske kompetanse i hvordan du kan bidra til egenaktiviteter og utvikling hos ulike brukergrupper, gjennom blant annet daglig gjøremål, nettverksbygging og kunst- og kulturaktiviteter.          

Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater. 

Om studiet

Dette lærer du

Utdanningen er delt i to programfag.

Aktivisering

Dette programfaget omhandler hele aktiviseringsprosessen.

 • praktiske aktiviteter tilpasset brukernes funksjonsevne, behov og interesser
 • kommunikasjon og motivasjon
 • konkretisering av ideer og produktutvikling ut fra hvilket behov og mål brukerne har
 • bruk av digitale verktøy
 • regelverk knyttet til aktiviseringsarbeidet

Aktivitetsledelse

Programfaget omfatter ledelse av aktiviseringsarbeidet, inkludert koordinering og samhandling mellom aktivitør, brukere og samarbeidspartnere.

 • å lede grupper og aktiviteter i forbindelse med små og store arrangement
 • å kunne snakke om og presentere kjernekompetansen i aktivitørfaget og utviklingen i faget i møte med samarbeidspartnere.
 • å kunne formidle hvilke muligheter aktivitetene  og produksjonen gir
 • etiske problemstillinger, bedriftslære, kommunikasjon og veiledning
 • regelverket knytt til internkontrollen i bedriften og kvalitetssikring av aktiviseringen
 • kritisk refleksjon og evaluering av eget  arbeid

Administrering

Programfaget omhandler administrasjon, kvalitetssikring og dokumentasjon

 • målsetting og planlegging
 • kommunikasjon og presentasjon overfor samarbeidspartnere
 • bruk av digitale verktøy til administrative oppgaver
 • prisfastsettelse, markedsføring og økonomi
 • personvern og helse, miljø og sikkerhet
 • kritisk refleksjon og vurdering knytt til aktiviseringsarbeid

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innen faget og som ønsker fagbrev.  

For å ha utbytte av kurset, anbefaler vi at: 

 • Du har fullført grunnskole 
 • Har du grunnskole fra land utenfor Norden, bør du ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå 
 • Du har relevant arbeidserfaring i faget, minimum 2-3 år  

Gjennomføring

Undervisningen foregår som regel på deltid over ett år og gjennomføres som klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettstudier eller kombinert undervisning. Undervisningsformene kan variere, i noen fag er det også intensivkurs som går over ett semester.  

 • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning én dag/kveld i uken. 
 • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken. 
 • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom. 
 • Nettstudium: Start når du vil – du styrer selv progresjonen! Du får tilgang til undervisningsmateriell og jobber fra egen PC og får veiledning fra nettlærer. 

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

Har du ikke fullført videregående skole, kan du søke om såkalt voksenrett. Sjekk betingelser på www.vigo.no. Innvilget rett gir gratis opplæring. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste organisasjonene ha stipendordninger du kan søke på.  

Kurset er godkjent for utdanningsstøtte via www.lanekassen.no. Hvis du skal betale selv, er det mulig å gjøre en avtale om å betale kursavgiften i avdrag.  

Eksamen

Som praksiskandidat må du avlegge en tverrfaglig teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på: 

Innlandet, Viken og Rogaland fylke: https://privatist.inschool.visma.no/  
Nordland fylke skjer oppmelding på www.nfk.no. (https://www.nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/eksamen/eksamen-for-privatister/
Alle andre fylker: www.privatistweb.no.  

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Lignende kurs

Aktivitør

Aktivitørutdanningen er for deg som har erfaring med å tilrettelegge og motivere mennesker med aktivitetsvansker til å være aktive, og ønsker å ta fagbrev som voksen. På kurset får du økt din teoretiske kompetanse i hvordan du kan bidra til egenaktiviteter og utvikling hos ulike brukergrupper, gjennom blant annet daglig gjøremål, nettverksbygging og kunst- og kulturaktiviteter. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
24300
Undervisningstimer:
88
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Start:
04.10.2022
Slutt:
23.05.2023
Kursid:
3780440101