Vei- og anleggsarbeider

Kurset passer for deg som har allsidig erfaring fra vei- og anleggsarbeid, og  som vil ha fagbrev. Du lærer om arbeidsplanlegging og kvalitetssikring, stikking og oppmåling, rigging, bygging og drift.      

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

Om studiet

Dette lærer du

Faget er delt inn i fire områder

Planlegging, stikking og oppmåling

Programfaget omhandler arbeidsvarsling og sikring av byggeplass og anleggsområde. Det omfatter også bruk av digitale måleverktøy til stikking og oppmåling. Det omfatter videre planlegging av arbeidet i samsvar med tegninger og beskrivelser.
 

Bygging og vedlikehold

Programfaget omhandler oppbygging av veier, tomter og kommunaltekniske anlegg. Det omfatter også enkle betongarbeider og grunnarbeid i forbindelse med oppbygging av veier og byggefundament.
 

Maskiner og utstyr

Programfaget omhandler bruk av maskiner og utstyr i samsvar med gjeldende regelverk og sertifiseringskrav for bruk av masseflyttingsmaskiner. Det omfatter også om vedlikehold av maskiner og utstyr.

Bransjelære

Programfaget omhandler ulike typer materiale og produksjonsutstyr. Det omfatter også ulike typer veier og anlegg, faghistorie og hvilken plass faget har i samfunnet.

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på utdanningsdirektoratet sine nettsider.  

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innen faget og som ønsker fagbrev.

Opptakskrav er fullført grunnskole. Dersom du har grunnskole fra utlandet må du dokumentere norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Undervisningen foregår på deltid over ett år.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no. For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på Nordland fylkeskommune privatistweb.

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Du har valgt:

Vei og anleggsarbeider

Kurset passer for deg som har allsidig erfaring fra vei- og anleggsarbeid, og som vil ha fagbrev. Du lærer om arbeidsplanlegging og kvalitetssikring, stikking og oppmåling, rigging, bygging og drift. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat. Ta gjerne kontakt for mer informasjon fagbrev@fu.no tlf:22476015

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
23500
Undervisningstimer:
88
Tidspunkt:
17.00 - 21.15
Start:
Mars 2021
Slutt:
25.11.2021
Kursid:
3177610101