Vei- og anleggsarbeider – fagbrev

Utdanningen passer for deg som har allsidig erfaring fra vei- og anleggsfaget, og ønsker å ta fagbrev som voksen. På kurset lærer du mer om arbeidsplanlegging, kvalitetssikring, stikking og oppmåling, bygging og drift.       

Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater. 

Om studiet

Dette lærer du

Utdanningen følger offentlig læreplan i vei- og anleggsfaget. Den består av tre kjerneelementer med tilhørende kompetansemål.

Bygging av infrastruktur

Kjerneelementet bygging av infrastruktur handler om å bygge, vedlikeholde og sikre veier, tunneler, bruer og infrastruktur for vntn, avløp og overvann med maskiner og utstyr. Det handler også om kunnskap om geologi og hvordan geologien påvirker ulike massetyper. Å sikre bygge- og anleggsplasser og trafikkavvikling ved veiarbeid er også vesentlig i dette kjerneelementet.

Planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring

Kjerneelementet planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring handler om å bruke kvalitetsikringssystem for planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring av vei- og anleggsarbeid. Dette kjerneelementet handler videre om å følge rutiner for kvalitetssikring i samband med vei- og anleggsarbeid. Følge toleransekrav i prosjekter er også en del av kjerneelementet.

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerheit handler om å identifisere og hindre situasjoner som er en fare for liv og helse i drift og vedlikehold av infrastruktur. Dette kjerneelementet handler også om å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobbanalyse. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i samsvar med gjeldende regelverk og om å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlege løsninger er også en del av dette kjerneelem

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.  

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innen faget og som ønsker fagbrev.  

For å ha utbytte av kurset, anbefaler vi at: 

  • Du har fullført grunnskole 
  • Har du grunnskole fra land utenfor Norden, bør du ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå 
  • Du har relevant arbeidserfaring i faget, minimum 2-3 år  

Gjennomføring

Undervisningen foregår som regel på deltid over ett år og gjennomføres som klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettstudier eller kombinert undervisning. Undervisningsformene kan variere, i noen fag er det også intensivkurs som går over ett semester.  

  • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning én dag/kveld i uken. 
  • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken. 
  • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom. 
  • Nettstudium: Start når du vil – du styrer selv progresjonen! Du får tilgang til undervisningsmateriell og jobber fra egen PC og får veiledning fra nettlærer. 

Nye læreplaner

Nye læreplaner for fagbrevløp for praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

  • Skriftlig eksamen mot gammel læreplan kan avlegges til og med høsten 2023
  • Siste fag- og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025

Hvis du har mindre enn to år med opparbeidet praksis i faget, så er det anbefalt å vente til høsten 2022 med å starte med teorien til fagbrev.

Ta kontakt med oss på telefon 22 47 60 15 hvis du er usikker på om dette gjelder for deg.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

Har du ikke fullført videregående skole, kan du søke om såkalt voksenrett. Sjekk betingelser på VIGO. Innvilget rett gir gratis opplæring. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste organisasjonene ha stipendordninger du kan søke på.  

Kurset er godkjent for utdanningsstøtte via Lånekassen. Hvis du skal betale selv, er det mulig å gjøre en avtale om å betale kursavgiften i avdrag.  

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Voksne som skal ta fagbrev må avlegge en skriftlig eksamen. Eksamen kan avlegges enten vår eller høst, hvert år. Oppmelding til eksamen skjer via disse portalene: 

Veien videre

For å kunne gå opp til fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven. 

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev. 

Lignende kurs

Vei og anleggsarbeider

Kurset passer for deg som ønsker å jobbe med blant annet bygging, drift og vedlikehold av veier. Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
24300
Undervisningstimer:
88
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Start:
10.01.2023
Slutt:
30.05.2023
Kursid:
3786030484