Tømrer - svennebrev

Utdanningen passer for deg som har allsidig erfaring som tømrer, og ønsker å ta svennebrev som voksen.  Du styrker din kompetanse på bygging og montering av ulike typer trekonstruksjoner og innredningsarbeid i nybygg og rehabilitering.  

Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater. 

Om studiet

Dette lærer du

tdanningen følger offentlig læreplan i tømrerfaget. Den består av fire kjerneelementer med tilhørende kompetansemål.

Konstruksjoner

Kjerneelementet konstruksjoner handler om hvordan man bygger trekonstruksjoner og konstruksjoner i sammensatte materialer, stål og lettmetall med utgangspunkt i produksjonsunderlaget, og om hvordan laster og krefter virker inn på konstruksjonene, og hvordan de holder på styrke og stabilitet. Dette kjerneelementet handler også om å utforme brannhemmende og lyddempende konstruksjoner, og å forankre, feste inn og montere ulike materialer i bygninger og konstruksjoner. Videre handler det om å vurdere, sortere og omarbeide og lagre trevirke og byggevareprodukter og kvalitetssikre produksjonen.

Bygningsfysikk

Kjerneelementet bygningsfysikk handler om å komplettere nye og rehabilitere eksisterende trekonstruksjoner, gjennom samhandling med andre fagområder og med hensyn til produksjonsunderlaget. Videre handler det om å måle og dokumentere varme-, luft- og fukttransport i en bygning, og om termografering og trykktesting av bygninger og konstruksjoner. Kompetanse om egenskapene til trevirket og byggevareproduktet er også en del av dette kjerneelementet.

Rehabilitering, ombygging og tilbygg

Kjerneelementet rehabilitering, ombygging og tilbygg handler om å utbedre eksisterende bygningsdeler med nye materialer og løsninger på grunnlag av produksjonsunderlag. Det handler også om å tilpasse og føye sammen trevirke og sammensatte materialer med eldre materialer og konstruksjoner. Å endre trekonstruksjoner og sammensatte konstruksjoner til nye funksjonsområder i samsvar med gjeldande regelverk er også en del av dette kjerneelementet.

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og hindre situasjonar som er en fare for liv og helse ved bygging av bygg for næring, oppvekst, omsorg og boliger. Dette kjerneelementet handler også om å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobbanalyse. Følge toleransekrav i prosjekter er også en del av kjerneelementet. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i samsvar med gjeldende regelverk og om å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av dette kjerneelementet.

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innen tømrerfaget og som ønsker svennebrev.  

For å ha utbytte av kurset, anbefaler vi at: 

  • Du har fullført grunnskole 
  • Har du grunnskole fra land utenfor Norden, bør du ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå 
  • Du har relevant arbeidserfaring i faget, minimum 2-3 år  

Gjennomføring

Undervisningen foregår som regel på deltid over ett år og gjennomføres som klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettstudier eller kombinert undervisning. Undervisningsformene kan variere, i noen fag er det også intensivkurs som går over ett semester.  

  • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning én dag/kveld i uken. 
  • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken. 
  • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom. 
  • Nettstudium: Start når du vil – du styrer selv progresjonen! Du får tilgang til undervisningsmateriell og jobber fra egen PC og får veiledning fra nettlærer. 

Nye læreplaner

Nye læreplaner for fagbrevløp for praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

  • Skriftlig eksamen mot gammel læreplan kan avlegges til og med høsten 2023
  • Siste fag- og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025

Hvis du har mindre enn to år med opparbeidet praksis i faget, så er det anbefalt å vente til høsten 2022 med å starte med teorien til fagbrev.

Ta kontakt med oss på telefon 22 47 60 15 hvis du er usikker på om dette gjelder for deg.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

Har du ikke fullført videregående skole, kan du søke om såkalt voksenrett. Sjekk betingelser på VIGO. Innvilget rett gir gratis opplæring. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste organisasjonene ha stipendordninger du kan søke på.  

Kurset er godkjent for utdanningsstøtte via Lånekassen. Hvis du skal betale selv, er det mulig å gjøre en avtale om å betale kursavgiften i avdrag.  

Eksamen

Voksne som skal ta fagbrev må avlegge en skriftlig eksamen. Eksamen kan avlegges enten vår eller høst, hvert år. Oppmelding til eksamen skjer via disse portalene: 

Veien videre

For å kunne gå opp til svenneprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven. 

Bestått prøve fører frem til svennebrev.

Lignende kurs

Tømrerfaget - nettstudier LK06

PÃ¥ vÃ¥rt nettbaserte kurs kan du studere hvor du vil og nÃ¥r du vil, og du bestemmer selv din egen progresjon. Du leser pÃ¥ egenhÃ¥nd, men har en veileder du kan henvende deg til og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. Kurset forbereder deg til den tverrfaglige eksamen, som er første trinn pÃ¥ veien til fagbrev. Som nettstudent fÃ¥r du den mest fleksible mÃ¥ten Ã¥ studere pÃ¥! Denne utdanningen er for deg som vil jobbe som tømrer. Du lærer om bygging og montering av trekonstruksjoner.Etter fullført opplæring, og avlagt og bestÃ¥tt fagprøve, vil du fÃ¥ ditt svennebrev som tømrer.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
17500
Undervisningstimer:
0
Kursid:
333