Rørlegger - svennebrev

Utdanningen passer for deg som har allsidig erfaring fra rørleggerbransjen, og vil ta svennebrev som voksen. Du lærer mer om utstyr og materialer, tegningsforståelse, planlegging, kalkulasjon, service og kommunikasjon.     

Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat. 

Om studiet

Dette lærer du

Utdanningen følger offentlig læreplan i rørleggerfaget. Den består av fire kjerneelementer med tilhørende kompetansemål.

Sanitæranlegg

Kjerneelementet sanitæranlegg handler om å installere og vedlikeholde vann-, spillvanns- og overvannsrør fra kommunale rør i og til bygg. Dette kjerneelementet handler videre om å fordele og kople vannrør og spillvannsrør til ulikt sanitærutstyr. Å lede spillvann og overvann frå bygg og eiendommer gjennom rør i tråd med kommunalt regelverk er også en del av dette kjerneelementet.

Vannbårne energianlegg

Kjerneelementet vannbårne energianlegg handler om å installere og vedlikeholde en vannbåren energiinstallasjon i og til bygg. Dette kjerneelementet handler også om å dekke varme- og kjølebehovet i et bygg. Å produsere og transportere varme og kulde til bygget som sikrer det indre miljøet, er også en del av kjerneelementet.

Brannsikringsanlegg

Kjerneelementet brannsikringsanlegg handler om å installere, vedlikeholde og reparere sprinkleranlegg til bygg.

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerheit handler om å identifisere og hindre situasjoner som er en fare for liv og helse i installering av sanitær-, varme- og kjøleanlegg i bygg. Det handler også om å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldaede regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Følge toleransekrav i prosjekter er også en del av kjerneelementet. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i samsvar med gjeldende regelverk og om å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av dette kjerneelementet.

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innen faget og som ønsker svennebrev.  

For å ha utbytte av kurset, anbefaler vi at: 

  • Du har fullført grunnskole 
  • Har du grunnskole fra land utenfor Norden, bør du ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå 
  • Du har relevant arbeidserfaring i faget, minimum 2-3 år  

Gjennomføring

Undervisningen foregår som regel på deltid over ett år og gjennomføres som klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettstudier eller kombinert undervisning. Undervisningsformene kan variere, i noen fag er det også intensivkurs som går over ett semester.  

  • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning én dag/kveld i uken. 
  • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken. 
  • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom. 
  • Nettstudium: Start når du vil – du styrer selv progresjonen! Du får tilgang til undervisningsmateriell og jobber fra egen PC og får veiledning fra nettlærer. 

Nye læreplaner

Nye læreplaner for fagbrevløp for praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

  • Skriftlig eksamen mot gammel læreplan kan avlegges til og med høsten 2023
  • Siste fag- og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025

Hvis du har mindre enn to år med opparbeidet praksis i faget, så er det anbefalt å vente til høsten 2022 med å starte med teorien til fagbrev.

Ta kontakt med oss på telefon 22 47 60 15 hvis du er usikker på om dette gjelder for deg.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

Har du ikke fullført videregående skole, kan du søke om såkalt voksenrett. Sjekk betingelser på www.vigo.no. Innvilget rett gir gratis opplæring. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste organisasjonene ha stipendordninger du kan søke på.  

Kurset er godkjent for utdanningsstøtte via www.lanekassen.no. Hvis du skal betale selv, er det mulig å gjøre en avtale om å betale kursavgiften i avdrag.  

Eksamen

Som praksiskandidat må du avlegge en tverrfaglig teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på: 

Innlandet, Viken og Rogaland fylke: https://privatist.inschool.visma.no/  
Nordland fylke skjer oppmelding på www.nfk.no. (https://www.nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/eksamen/eksamen-for-privatister/
Alle andre fylker: www.privatistweb.no.  

Veien videre

For å kunne gå opp til svenneprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven. 

Bestått prøve fører frem til svennebrev. 

Lignende kurs

Rørlegger

Utdanningen passer for deg som har allsidig erfaring fra rørleggerbransjen, og vil ta svennebrev som voksen. Du lærer mer om utstyr og materialer, tegningsforståelse, planlegging, kalkulasjon, service og kommunikasjon. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
24300
Undervisningstimer:
88
Tidspunkt:
18.00 - 21.00
Start:
06.10.2022
Slutt:
25.05.2023
Påmeldingsfrist
24.11.2021
Kursid:
3780020101