Anleggsgartner - fagbrev

Utdanningen er for deg som ønsker å ta fagbrev som voksen. Du har erfaring som anleggsgartner med varierte oppgaver innenfor terrengforming, drift, vedlikehold og skjøtsel av både grønne og grå anlegg.

Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Om kurset

Dette lærer du

Utdanningen følger offentlig læreplan i anleggsgartnerfaget. Den består av fire kjerneelementer med tilhørende kompetansemål. 

Planlegge og bygge utendørsanlegg

Kjerneelementet planlegge og bygge utendørsanlegg handler om å velge bemanning, materialer, maskiner, redskaper og utstyr med hensyn til ressursbruk og miljø. Videre handler kjerneelementet om å klargjøre et fundament for å bygge dekker, murer, kanter, trapper og installasjoner i tråd med toleransekrav. Å kommunisere med kunder, leverandører, andre firmaer på byggeplassen og publikum på ulike typer anlegg er også en del av kjerneelementet.

Etablere voksested og vegetasjon

Kjerneelementet etablere voksested og vegetasjon handler om å sikre vegetasjonen gode vekstbetingelser. Kjerneelementet handler om å vurdere, velge og etablere vegetasjon tilpasset funksjon, klima og voksested. Det handler også om å begrense skader og spredning som følge av invaderende arter og skadedyr i faunaen og å etablere løsninger som fremmer biologisk mangfold.

Drift og vedlikehold

Kjerneelementet drift og vedlikehold handler om å planlegge, drifte og vedlikeholde utendørsanlegg. Det handler videre om å forlenge levetiden på utendørsanlegget og bidra til å skape utendørsanlegg som legger til rette for lek, idrett og friluftsliv. Universell utforming er også en del av kjerneelementet.

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse, ved bygging av utendørsanlegg. Kjerneelementet innebærer å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.

 

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innen anleggsgartnerfaget og som ønsker fagbrev.

For å ha utbytte av kurset, anbefaler vi at:

  • Du har fullført grunnskole
  • Har du grunnskole fra land utenfor Norden, bør du ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå
  • Du har relevant arbeidserfaring i faget, minimum 2-3 år

 

Gjennomføring

Undervisningen foregår som regel på deltid over ett år og gjennomføres som klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettstudier eller kombinert undervisning. Undervisningsformene kan variere, i noen fag er det også intensivkurs som går over ett semester.

  • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning én dag/kveld i uken.
  • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken.
  • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom.
  • Nettstudium: Start når du vil – du styrer selv progresjonen! Du får tilgang til undervisningsmateriell og jobber fra egen PC. Veiledning fra nettlærer.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

 

Finansiering

Har du ikke fullført videregående skole, kan du søke om såkalt voksenrett. Sjekk betingelser på www.vigo.no. Innvilget rett gir gratis opplæring. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste organisasjonene ha stipendordninger du kan søke på.

Kurset er godkjent for utdanningsstøtte via www.lanekassen.no. Hvis du skal betale selv, er det mulig å gjøre en avtale om å betale kursavgiften i avdrag.

Eksamen

Som praksiskandidat må du avlegge en tverrfaglig teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på Inschool, eller privatistweb.no for deg som bor i Trøndelag fylke.

Veien videre

For å kunne gå opp til fag- eller svenneprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Du har valgt:

Anleggsgartner

Utdanningen passer for deg som har allsidig praksis i å utforme og vedlikeholde utendørsomgivelsene våre. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
24300
Undervisningstimer:
88
Tidspunkt:
17.30 - 21.30
Start:
12.09.2023
Slutt:
21.05.2024
Kursid:
3839630484

Lignende kurs

Anleggsgartner

Utdanningen passer for deg som har allsidig praksis i å utforme og vedlikeholde utendørsomgivelsene våre. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
24300
Undervisningstimer:
88
Tidspunkt:
17.30 - 21.30
Start:
15.11.2022
Slutt:
09.05.2023
Kursid:
3780260484