Anleggsgartner - fagbrev

Utdanningen er for deg som ønsker å ta fagbrev som voksen. Du har erfaring som anleggsgartner med varierte oppgaver innenfor terrengforming, drift, vedlikehold og skjøtsel av både grønne og grå anlegg.

Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Om kurset

Dette lærer du

Nyanlegg

Hovedområdet omfatter

 • terrengforming og grunnarbeid inkludert valg, bearbeiding og bruk av materialer og med vekt på funksjonalitet, økonomi, kvalitet og miljø
 • vegetasjon og vegetasjonsbruk
 • manuelt og maskinelt arbeid og bruk av teknisk utstyr
 • profesjonell yrkesutøvelse, samarbeid og erfaringsutveksling

 

Drift og vedlikehold

Hovedområdet omfatter

 • drift og vedlikehold av ulike anlegg
 • ressursbruk, estetikk, økonomi, miljø, regelverk og standarder
 • sammenhengen mellom ulike metoder og materialer og konsekvenser for miljøet

 

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innen anleggsgartnerfaget og som ønsker fagbrev.

For å ha utbytte av kurset, anbefaler vi at:

 • Du har fullført grunnskole
 • Har du grunnskole fra land utenfor Norden, bør du ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå
 • Du har relevant arbeidserfaring i faget, minimum 2-3 år

 

Gjennomføring

Undervisningen foregår som regel på deltid over ett år og gjennomføres som klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettstudier eller kombinert undervisning. Undervisningsformene kan variere, i noen fag er det også intensivkurs som går over ett semester.

 • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning én dag/kveld i uken.
 • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken.
 • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom.
 • Nettstudium: Start når du vil – du styrer selv progresjonen! Du får tilgang til undervisningsmateriell og jobber fra egen PC. Veiledning fra nettlærer.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

 

Finansiering

Har du ikke fullført videregående skole, kan du søke om såkalt voksenrett. Sjekk betingelser på www.vigo.no. Innvilget rett gir gratis opplæring. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste organisasjonene ha stipendordninger du kan søke på.

Kurset er godkjent for utdanningsstøtte via www.lanekassen.no. Hvis du skal betale selv, er det mulig å gjøre en avtale om å betale kursavgiften i avdrag.

Eksamen

Som praksiskandidat må du avlegge en tverrfaglig teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på:

Innlandet, Viken og Rogaland fylke: privatist.inschool.visma.no
Nordland fylke skjer oppmelding på www.nfk.no. (https://www.nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/eksamen/eksamen-for-privatister/)
Alle andre fylker: www.privatistweb.no.

Veien videre

For å kunne gå opp til fag- eller svenneprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Lignende kurs

Anleggsgartner

Utdanningen passer for deg som har allsidig praksis i å utforme og vedlikeholde utendørsomgivelsene våre. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
24300
Undervisningstimer:
88
Tidspunkt:
17.30 - 21.30
Start:
15.11.2022
Slutt:
09.05.2023
Kursid:
3780260484