Fagutdanning i søm og design

Fagutdanning i søm og design er en fulltidsutdanning på dagtid for deg som ønsker en karriere i faget. Utdanningen er en av få i Norge som fokuserer på søm- og designfaget som håndverksfag. Gjennom en kombinasjon av relevant teori og praktisk trening oppnår du  ferdighetene du trenger for å kunne lage de klærne du ønsker, også etter at du er ferdig på skolen.

Om studiet

Dette lærer du

Utdanningen er bygget opp av moduler, som hver tar for seg plagg i en basisgarderobe. Ved å arbeide deg gjennom design og søm av plagg i basisgarderoben, lærer du håndverksmessige og rasjonelle teknikker i søm og mønsterkonstruksjon, samt ulike teknikker og metoder for tegning og design. Disse kunnskapene er forutsetningen for at du skal kunne utvikle ditt personlige uttrykk og sette idéene dine ut i praksis.

Utdanningen består av fagene:

  • søm
  • mønsterkonstruksjon
  • tegning og design
  • bransjekunnskap og yrkesteori

For mer informasjon, se utdanningens fagplan.

Hvem passer studiet for

Kurset passer for deg som ønsker en omfattende og grundig opplæring i søm. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta, men vi anbefaler at du har litt kjennskap til symaskin og har enkle søm-tekniske ferdigheter.

Gjennomføring

Fagutdanningen i søm og design bygger sin undervisning på at samspillet mellom praktiske erfaringer og relevant teori gir det beste faglige fundamentet. Tilnærmingen til lærestoffet tar utgangspunkt i praktisk arbeid.

Undervisningsmetodene varierer mellom forelesninger/teoriundervisning, undervisning i praktisk arbeid og individuell opplæring. Du får individuell veiledning og oppfølging.

Lærere

Vi er stolte over de dyktige lærerne våre på Fagutdanningen i søm og design:

Anita Eriksen Zagury - hovedlærer: Anita har svennebrev i kjole- og draktsøm og har tatt hovedfag ved institutt for klær og kostymer ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). I tillegg har hun praktisk-pedagogisk utdanning fra Høgskolen i Østfold. Hun har jobbet i den kulturelle skolesekken og drevet eget firma i mange år. Anita har undervisningserfaring blant annet som kursleder og vikarhjelp ved KHiO. Ved Fagutdanningen i søm og design underviser hun i fagene mønsterforming og søm

Lill Paulsen - faglærer: Lill har svennebrev i kjole- og draktsøm. Hun samarbeider med designer Tine Solheim hvor hun blant annet underviser på sømkurs for både profesjonelle og amatører. Lill har drevet egen systue som et lavterskeltilbud for tidligere narkomane. Hun har også lang erfaring med quilting og deltatt på konkurranser i regi av Norsk Quilteforbund. Lill underviser i fagene søm og mønsterforming

Finansiering

Fagutdanning i søm og design følger ikke en offentlig godkjent fagplan og vårt studieløp er derfor i seg selv ikke godkjent i Lånekassen. For å kunne søke om lån og stipend via Lånekassen må du i løpet av andre semesteret du går på Fagutdanning i søm og design melde deg opp og gjennomføre noen eksamener på videregående skoles nivå vg1 og vg2. Du melder deg opp i programfagene fra vg1 Håndverk, design og produktutvikling og vg2 Søm og tekstilhåndverk.  I Lånekassen vil dette gi deg 97 % studiebelastning.  Dersom du senere ønsker å oppnå svennebrev i kjole- og draktsyerfaget, må de nevnte programfagene være bestått.

For informasjon om studieavgift, se tabellen nederst på siden. Prisen inkluderer kr 5000 i felles materialer og kr 3000 i registreringsavgift. Ved påmelding forpliktes du til å betale kr 3000 i registreringsavgift. Andre kostnader knyttet til kurset: Personlige materialer, eventuell litteratur og eksamensgebyrer til privatisteksamenene.

Fagplanen til Fagutdanning i søm og design inneholder mye av teorien fra programfagene, men fokuset er rettet mot søm og design av klær, så du må beregne tid til å forberede til de ulike eksamenene.

Søk lån og stipend via Lånekassen www.lanekassen.no.

Eksamen

Fagutdanning i søm og design gjennomfører ikke eksamen i Folkeuniversitetets egenutviklede fagplan for studiet, men for å bestå studiet må du ha levert alle oppgaver komplett til gitt tid og deltatt aktivt og minimum 75% av undervisningen. Dersom du tar de nærliggende eksamenene på vg1 Håndverk, design og produktutvikling og vg2 Søm og tekstilhåndverk i løpet av året, vil dette gi deg nødvendig uttelling dersom du vurderer å oppnå svennebrev i kjole- og draktsyerfaget.

Veien videre

Fagutdanning i søm og design gir et godt grunnlag for arbeid med klær og søm/design. Utdanningen gir verdifull kompetanse for deg som ønsker å søke arbeid på systuer, innenfor film og tv-produksjon og i handelsnæringen for øvrig.

Utdanningen gir også et veldig godt grunnlag for deg som ønsker ytterligere spesialisering innenfor motedesign, kostymedesign eller annet på for eksempel Kunsthøgskolen i Oslo eller i utlandet.

Skolen er også et godt utgangspunkt for studenter som ønsker å videreutdanne seg til lærere i kunst- og designfag. For deg som ønsker et fagbrev innenfor et av sømfagene er denne utdanningen første skritt på vegen.

Du har valgt:

Fagutdanningen i søm og design

Fagutdanning i søm og design er en fulltidsutdanning på dagtid for deg som ønsker en karriere i faget. Utdanningen er en av få i Norge som fokuserer på søm- og designfaget som håndverksfag. Gjennom en kombinasjon av relevant teori og praktisk trening oppnår du ferdighetene du trenger for å kunne lage de klærne du ønsker.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
92500
Undervisningstimer:
700
Tidspunkt:
09.00 - 15.00
Dager:
Man, Tir, Tor, Fre
Start:
Tirsdag 30. august
Slutt:
14.06.2023
Kursid:
3768230484