Fagoperatør i akvakultur - fagbrev

Utdanningen er for deg som har erfaring med utvikling og drift innen faget og ønsker å ta fagbrev i akvakultur som voksen. På kurset får du utfyllende kunnskap om røkting, drift, produkt og kvalitet. 
 
Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater 

Om studiet

Dette lærer du

Utdanningen følger offentlig læreplan i akvakulturfaget. Den består av fire kjerneelementer med tilhørende kompetansemål. 

Drift av akvakulturanlegg

Kjerneelementet drift av akvakulturanlegg handler om hvordan ulike arbeidsoppgaver utføres, og hvilken betydning ulike metoder har for produksjonsresultat i ulike typer akvakulturanlegg. Videre handler det om drift av akvakulturanlegg i samspill med naturgitte og samfunnsmessige forhold og etter økonomiske bærekraftsprinsipper. 

Akvakulturorganismers biologi

Kjerneelementet akvakulturorganismers biologi handler om organismenes produksjonssyklus, atferd, helse og velferd. Videre handler det om vurdering av biotiske og abiotiske faktorer og tiltak for å opprettholde et optimalt produksjonsmiljø. 

Bruk og vedlikehold av anlegg og teknisk utstyr

Kjerneelementet bruk og vedlikehold av anlegg og teknisk utstyr handler om å kunne velge, bruke og vedlikeholde teknisk utstyr og redskaper i akvakultur. Det handler videre om ulike arbeidsprosesser og bruk av nye teknologiske løsninger. 

Sikkerhet og kvalitet

Kjerneelementet sikkerhet og kvalitet handler om å ivareta egen og andres sikkerhet og helse og om å sikre akvakulturorganismens velferd og hindre rømming. Det handler videre om å bruke internkontrollsystemer, prosedyrer og regelverk for å sikre kvaliteten på prosesser og produkter.

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på utdanningsdirektoratet sine nettsider

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innen akvakulturfaget og som ønsker fagbrev.  

For å ha utbytte av kurset, anbefaler vi at: 

  • Du har fullført grunnskole 
  • Har du grunnskole fra land utenfor Norden, bør du ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå 
  • Du har relevant arbeidserfaring i faget, minimum 2-3 år  

Gjennomføring

Undervisningen foregår som regel på deltid over ett år og gjennomføres som klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettstudier eller kombinert undervisning. Undervisningsformene kan variere, i noen fag er det også intensivkurs som går over ett semester.  

  • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning én dag/kveld i uken. 
  • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken. 
  • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom. 
  • Nettstudium: Start når du vil – du styrer selv progresjonen! Du får tilgang til undervisningsmateriell og jobber fra egen PC. Veiledning fra nettlærer. 

Nye læreplaner

Nye læreplaner for fagbrevløp for praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

  • Skriftlig eksamen mot gammel læreplan kan avlegges til og med høsten 2023
  • Siste fag- og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025

Hvis du har mindre enn to år med opparbeidet praksis i faget, så er det anbefalt å vente til høsten 2022 med å starte med teorien til fagbrev.

Ta kontakt med oss på telefon 22 47 60 15 hvis du er usikker på om dette gjelder for deg

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

Har du ikke fullført videregående skole, kan du søke om såkalt voksenrett. Sjekk betingelser på www.vigo.no. Innvilget rett gir gratis opplæring. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste organisasjonene ha stipendordninger du kan søke på.  

Kurset er godkjent for utdanningsstøtte via www.lanekassen.no. Hvis du skal betale selv, er det mulig å gjøre en avtale om å betale kursavgiften i avdrag.  

Eksamen

Som praksiskandidat må du avlegge en tverrfaglig teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på Inschool, eller privatistweb.no for deg som bor i Trøndelag fylke.

Veien videre

For å kunne gå opp til fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven. 

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev. 

Du har valgt:

Akvakultur

Utdanningen er for deg som har erfaring med utvikling og drift innen faget og ønsker å ta fagbrev i akvakultur som voksen. På kurset får du utfyllende kunnskap om røkting, drift, produkt og kvalitet. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
24300
Undervisningstimer:
88
Tidspunkt:
18.00 - 21.00
Start:
08.03.2023
Slutt:
08.11.2023
Kursid:
3819250484