Folkeuniversitetets blogg

Noe å kjempe for?

Samtalen i bildet over er hentet fra en norskopplæringsbok der temaet er likestilling. For er det egentlig slik at vi har nådd målet og blitt et likestilt land? Eller er det fremdeles viktig å belyse temaet?

Likestillingsloven ble vedtatt i 1978, etter lengre kamper der flere grupper markerte seg og satte likestilling på dagsorden. Mange av oss har derfor vokst opp, og levd godt, med verdiene som ble kjempet frem på den tiden. Likevel kan vi ikke ta det for gitt at alle er innforstått med rettighetene de har.

Hvem skal være hjemme med sykt barn?

En helsefaglærer vi har snakket med ved Folkeuniversitetet forteller at hun på tross av stor positiv samfunnsutvikling fortsatt støter på mange som lever liv preget av andre holdninger til likestilling.

– Jeg møter for eksempel på mange mødre som tar det for gitt at det skal være deres jobb å være hjemme med syke barn.

Det ikke bare helsefaglæreren som har støtt på slike holdninger. Stavanger Aftenblad skrev i fjor om en barnehage i Gjesdal som konsekvent ringte fedre først når et barn ble sykt. Dette ble gjort for å minne far og mor om fordeling av omsorgsdager, og på denne måten fremme likestilling. Konsekvensen ble at flere foreldrepar ga beskjed om at de ikke ønsket at far skulle kontaktes. Dermed hadde ikke barnehagen annet valg enn å kontakte mor.

Fortsatt viktig

– Hvis man skal være slike temaer bevisst er viktig å fortsette å snakke om dem, og vise til konkrete eksempler i livet til folk, sier helsefaglæreren.

Derfor mener hun at det viktig å ta opp i undervisningen at det for eksempel ikke alltid er mor som skal være hjemme med syke barn, hvis både mor og far er i arbeid. Mor og far har de samme rettene til å være hjemme med syke barn, og mors jobb er like viktig.

En av verdiene til Folkeuniversitetet er likeverd, og i over 150 år har vi jobbet for likestilling i tilgang til kunnskap og utdanning. Hos Folkeuniversitetet er alle velkommen, og gjennom undervisning og samtaler med deltakere ønsker vi å fremme disse verdiene – for likestilling er fortsatt viktig!

Gratulerer med kvinnedagen!

03.03.2022