Folkeuniversitetets blogg

Kommunikasjon - mer enn bare å snakke sammen

I alle menneskemøter vil det være en eller annen form for kommunikasjon. Du har kanskje ikke tenkt over det, men du kommuniserer faktisk selv når du ikke sier noe. Kroppsspråket vårt kommuniserer mye, og noen vil nok mene at kroppsspråket vårt kommuniserer mest.

For helsefagarbeidere er kunnskap om kommunikasjon viktig, og god kommunikasjon vil ha mye å si for pasientenes opplevelse av helsehjelpen. Som helsefagarbeider møter du blant annet mennesker som er sårbare på ulike måter. Noen mennesker klarer kanskje å sette ord på det de opplever som vanskelig, andre klarer kanskje ikke det selv om de kjenner på en ubehagelig følelse i kroppen. Ofte er man også mer sårbar når man er syk, og er i en situasjon man kanskje ikke har vært i før.

Kanskje trenger man hjelp til stell, kanskje har man andre utfordringer som gjør situasjonen vanskelig, og kanskje vil man som pasient helst bare komme seg ut av situasjonen. Da er det viktig at helsefagarbeideren har kunnskap om kommunikasjon, klarer å lese situasjonen og kroppsspråk, og har kontroll på hvordan man selv kommuniserer.  

Gode råd om kroppsspråk kan oppsummeres i seks punkter:

- Ha øyekontakt, uten å stirre
- Innta en mottakende og åpen kroppsholdning (unngå å krysse armer og ben)
- Vær vendt mot den du snakker med
- Bekreft at du lytter, med å nikke svakt, si «mm» eller lignende
- Vær avslappet i kroppen, og snakk med en naturlig og vennlig stemme.
- La ansiktet ditt utrykke ro, tilstedeværelse og interesse

Kroppsspråk kan understreke det vi sier verbalt, men hvis kroppsspråket egentlig kommuniserer noen annet enn det vi sier, kan det skape usikkerhet. Derfor kan det være nyttig å trene på å ha kontroll over sitt eget kroppsspråk. I mange utdanninger er derfor rollespill en viktig del av undervisningen innen kommunikasjon. Man må trene på og lære seg at man kommuniserer med hele kroppen (Jægtvik & Brønstad, 2012).

Vil du lære med om kommunikasjon i helse? Se våre kurs for deg som jobber eller vil jobbe i helsesektoren her.

Bibliografi
Jægtvik, T. & Brønstad, A., 2012. God kommunikasjon. 2. utgave red. Oslo: Gyldenfal undervisning.

25.03.2022