Folkeuniversitetets blogg

En spennende fremtidsreise

Thomas Julsen har selv tatt deler av IT-utdanning ved Folkeuniversitetet, og har tidligere vært daglig leder for Folkeuniversitet Nettstudier. –Det er spennende å være med på den digitale reisen som Folkeuniversitetet nå tar, og ikke minst det å få være med på å skape et merkenavn, sier han.

 –Og så er det givende å være styremedlem i en organisasjon der man kan gjøre valg uten å tenke på utbytte til aksjonærer eller hvordan organisasjonen skal bli en best mulig oppkjøpskandidat.

Julsen er opptatt av digitalisering og hvordan man kan tilrettelegge undervisningen for studentene.

–Folkeuniversitetet og offentlig utdanning har en vei å gå. Jeg ser bare på barna mine som aldri har opplevd en verden uten mobil eller å selv kunne bestemme hva de skal se på barne-TV. Fireåringen fanget raskt opp hva han kunne bruke Siri til, som å sende melding til bestemor eller å be Siri om å finne filmer. Selv var jeg jo i trettiårene før jeg hadde tilgang til denne teknologien. Jeg ser også på andreklassingen min som har nettbrett og spiller for å løse matteoppgaver og komme seg til neste nivå. Det er jo veldig mer motiverende enn å regne på papir. Det er kjempeviktig å legge til rette for en generasjon som har denne digitale forståelsen og erfaringen. 

–Det handler om å ha et sammensatt tilbud. Vi må bli mer fleksible og tilrettelegge for individuelle pakkeløsninger, der man kan velge mellom e-læring, klasseromsundervisning, 1:1 undervisning og så videre. Vi bør også i størst mulig grad ha selvproduserte undervisningstilbud, slik at vi ikke er avhengig av andre utdanningsinstitusjoner. 

Thomas Julsen

Kurs og utdanning tilpasset næringslivets behov

–Det er viktig å tilby kurs og utdanning som næringslivet trenger der de er lokalisert i landet. Folkeuniversitetets styrke er den lokale tilknytningen. Det gjør at vi kan bistå næringslivet med en fagutdanning der man kombinerer teori med praksis. Jeg husker selv fra den tiden jeg tok studier ved Folkeuniversitetet. Det var fint å være i en gruppe som ikke er så homogen som da man gikk ut av videregående. Jeg møtte folk med en annen alder, bakgrunn og arbeidserfaring som førte til mange gode samtaler om alt annet enn IT. Det lærte jeg mye av.

Må bygge kjennskap

Som ett av de yngste styremedlemmene er Julsen også opptatt av Folkeuniversitetet som merkevare.

–Det er ikke veldig mange under 30 som vet hva Folkeuniversitetet er eller gjør. Vi har en stor jobb foran oss. Om fem år håper jeg vi er en sammensveiset organisasjon som er kjent for å tilby relevant utdanning der folk bor.  At vi høster anerkjennelse for å ha tilpassede og fleksible opplæringsløsninger, og for at vi bruker teknologi aktivt i undervisningen, slik at elevene får en spennende, engasjerende og fremtidsrettet utdanning, avslutter han.

25.03.2021