Folkeuniversitetets blogg

Derfor bruker vi mangfold i vår kommunikasjon

Likeverd er en viktig verdi for Folkeuniversitetet. Som kursorganisasjon for et studieforbund, er det viktig for oss å gi alle lik tilgang til kunnskap og kompetanse.

Siden vi mener at alle mennesker skal ha like muligheter til å nytte seg av tilbud hos Folkeuniversitetet, setter vi pris på mangfold. Kunnskap, kompetanse og utdanning gjør at mennesker får mulighet til å utvikle seg, bidra i arbeidslivet og oppleve at de hører hjemme i samfunnet.

Folkeuniversitetet jobber for at dette skal være tilgjengelig for alle, uansett livssituasjon, bakgrunn og utgangspunkt. Når utdanning gjøres tilgjengelig for flere, får vi et rikere og mer mangfoldig samfunn. Vi slipper til flere stemmer – og setter samtidig flere kropper i sving. Dette gir økt mestringsfølelse for den enkelte, samtidig som det bidrar positivt til samfunnsøkonomien. 

Derfor er det naturlig for oss å bruke mangfold i vår kommunikasjon. Det kan for eksempel være i bildebruk, hvilke temaer vi skriver om, og annen kommunikasjon. I tillegg skal alle som går på kurs hos oss, bli møtt med varme og respekt. 

Noen ganger kan det være vanskelig å vite hvilken vei man skal velge. Da kan du stole på at vi er der for å hjelpe deg, og at vi gir personlig oppfølging underveis. Vi utvider jevnlig vårt tilbud slik at du skal kunne finne relevante kurs, og vi tar hånd om at det praktiske for deg slik at du kan fokusere på å nå dine mål. 

Hos oss skal du kunne komme som du er – og vi vil jobbe for å møte dine behov, og hjelpe deg med å lykkes. 

24.06.2022