Folkeuniversitetets blogg

Bærekraft og logistikk – viktigere enn noen gang

Den siste av FNs klimarapporter som kom i februar, slo nok en gang fast at vi er nødt til å sette i verk sterke tiltak nå, hvis vi skal nå klimamålene og redusere utslippene innen 2030.

Hvis vi ikke hindrer økningen i klimagasser innen 2,5 år, kan det være for sent, sier Jim Skea til NRK.   

Transportsektoren blir ofte pekt på som en av de bransjene som står for mest utslipp. Men dette er en bransje med potensiale til å gjøre mye. Faktisk ble utslippene redusert med hele 9% fra 2014-2020, ifølge SSB og Miljødirektoratet. Mye kan gjøres ved å ta i bruk mer miljøvennlig drivstoff. Samtidig vil også teknologi, digitalisering og kunnskap om logistikk være blant nøklene til suksess for denne sektoren.   

- Det skjer utrolig mye i logistikkbransjen, og det er en veldig spennende bransje å jobbe med, sier Heidi Bergsveen, foreleser i logistikkfag ved Folkeuniversitetets Fagskole.   

Det er svært viktig å følge med på trender i bransjen, spesielt innen bærekraft og digitalisering. Her skjer det en stor utvikling, og det kommer stadig strengere myndighetskrav rundt bærekraft og nullutslipp.   

Logistikk er langt fra bare det å få flyttet en vare fra A til B. Det er mye som må koordineres for å få alt til å flyte på en sømløs måte gjennom hele verdikjeden, samtidig som man har fokus på å holde kostnadene nede og ivareta miljøet.   

- Jeg tror at personer med kompetanse innen logistikk, vil være etterspurt i mange bransjer i årene som kommer, og slikt blir ettertraktet arbeidskraft, sier Bergsveen.   

Koronapandemien, og nå krigen i Ukrania, skaper stor uro i verden, og fører til blant annet kapasitetsmangel, økte råvarepriser, økte drivstoffkostnader og en generell total økning i logistikkostnadene.   

Dette har ført til at mange bedrifter har fått sterkere fokus på kostnader og dermed løsninger rundt deres logistikk. Dette kan føre til at man må tenke helt nytt rundt organisering av logistikken og verdikjeden, ny teknologi må vurderes – og nye bærekraftige løsninger må utvikles og benyttes. Kunnskap om logistikk, vil da være gull verdt.    

Bergsveen gir følgende tips på hvordan man kan komme i gang med dette arbeidet.

- gjør en grundig analyse og helsesjekk av hele verdikjeden i bedriften 

- følg med på trendene innen logistikk, spesielt innen digitalisering og miljø  

- vær åpen for å tenke nytt og tenke fremtidens logistikk

- bruk kunnskap til å forbedre din logistikk og lag en god logistikkstrategi   

En god analyse vil hjelpe deg til å få kontroll over hvilke utfordringer du har i dag, hva som fungerer bra og hvilke forbedringspotensial din bedrift har. Om du følger trendene innen bransjen, vil du kunne skape en bærekraftig logistikk, som gjør bedriften din attraktiv også i fremtiden. Ved å være åpen for nye tanker, vil man også lettere kunne se nye muligheter. Digitalisering er en essensiell del av trender og fremtidens logistikk. 

Ved å bruke kunnskap som verktøy, kan man oppnå en grønnere og mer bærekraftig transport- og logistikkbransje.  

Alt dette lærer du om i utdanningen logistikkoperatør ved Folkeuniversitetets Fagskole.

Les mer om utdanningen her

11.04.2022