Fornøyde bedriftskunder

Kurs tilpasset dine behov

6 av 10 bedrifter har et udekket kompetansebehov - NHOs kompetansebarometer 2018 

Sammen kartlegger og løser vi din bedrifts kompetansebehov. Mulighetene er mange - fra dagsseminar til kurs og studier over en lengre periode. Opplæringen tar utgangspunkt i din bedrift og ansattes behov. Vi tilbyr et svært fleksibelt opplæringsløp der du kan velge mellom nettundervisning, blandet læring og/eller vanlig klasseromsundervisning.

NB! Nå kan store og små bedrifter søke om midler til bedriftsinterne kurs. Tilskuddordningen forvaltes av fylkeskommunene og gjelder hele landet.

Ta gjerne kontakt!

Som samarbeidspartner får du

Kompetanseheving

Vi hjelper deg med å dekke kompetansebehovene i din bedrift. Med ny kunnskap, faglig oppdatering og nye måter å løse oppgaver på, sikrer du at dine ansatte har den nødvendige kompetansen.

Tilpasset kursopplegg

Våre tilbud kan tilpasses med utgangspunkt i allerede utviklede kurs, eller du kan gi innspill til utvikling av helt nye kurs, sammen med våre kursredaktører. I tillegg til tradisjonelle undervisningsformer tilbyr vi et fleksibelt opplæringsløp med nettbasert og/eller blandet læring.

Engasjert instruktør

Dyktige kursinstruktører

Vi har mange kursinstruktører fordelt på en rekke fagområder. Fellesnevnere er at de kan voksenopplæring, har inngående kjennskap til bransjen, har erfaring med å tilpasse opplæringen etter bedriftens og deltakernes behov og at de kan mye om voksnes læring.

Dette sier våre samarbeidspartnere

Fagbrev - Jotun

Morten Fon om samarbeidet med Folkeuniversitetet

Coaching og ledelse - Color Line

Grethe Stæbek Andersen om samarbeidet med Folkeuniversitetet.

Kompetansepluss - Mortens kro

Heidi Hansen og Stine - Lise Finstad forteller om prosessen.

Kompetanseområder

språkkurs

Språkkurs

Vi tilbyr språkkurs i 18 ulike språk, fra nybegynner til avansert nivå. Med vår nettbaserte nivåtest finner du enkelt ut hvilket kurs som passer deg best. Også språkkursene kan skreddersys til å dekke bedriftens behov.

Fagbrev

Vi har et bredt tilbud innenfor mange fagfelt. Du velger om kurset skal gjennomføres som bedriftsintern opplæring eller om dine ansatte følger kurset sammen med deltakere fra andre bedrifter. 

Høyere utdanning

Du kan velge mellom flere utdanningsprogram med studiepoeng: coaching og ledelse, pedagogikk, arbeidsrett, arbeids-og organisasjonspsykologi blant annet. Vi har også Helsefagskole og mesterutdanning.

Yrkesrettede kurs og sertifiseringer

Du finner alt fra korte kurs og sertifisering til lengre yrkesrettede utdanninger.

Kompetansepluss arbeid

Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs i bedrifter, ved at arbeidsplassen og en kurstilbyder går sammen og søker midler til opplæring rettet mot de ansattes behov. Ordningen gjelder alle bransjer og finansieres av staten via Kompetanse Norge. 

Folkeuniversitetet har vært med fra starten av og er den største tilbyderen innenfor  Kompetansepluss-ordningen.

Kontakt oss

Aust- og Vest Agder                               
Reidun Normann eller 480 92 520
Buskerud, Telemark, Vestfold og Asker
Anne Marie Gjems eller 924 62 051
Hedmark og Oppland
Sølvi Norstrand eller 55 55 36 27
Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane
Reidar Brandsberg eller 476 56 906
Nordland
Irene Øvregård Nordal eller 940 02 096
Oslo, Akershus, Østfold
Pia Bakke Pedersen eller 971 40 612
Trøndelag og Møre og Romsdal
Gisle Johnsen eller 908 35 160
Troms og Finnmark
Hilde Widding  eller 484 81 806