Fornøyde bedriftskunder

Kurs tilpasset dine behov

6 av 10 bedrifter har et udekket kompetansebehov - NHOs kompetansebarometer 2019

Sammen kartlegger og løser vi din bedrifts kompetansebehov. Mulighetene er mange - fra dagsseminar til kurs og studier over en lengre periode. Opplæringen tar utgangspunkt i din bedrift og ansattes behov. Vi tilbyr et svært fleksibelt opplæringsløp der du kan velge mellom nettundervisning, blandet læring og/eller vanlig klasseromsundervisning.

NB! Nå kan store og små bedrifter søke om midler til bedriftsinterne kurs. Tilskuddordningen forvaltes av fylkeskommunene og gjelder hele landet.

Som samarbeidspartner får du

Kompetanseheving

Vi hjelper deg med å dekke kompetansebehovene i din bedrift. Med ny kunnskap, faglig oppdatering og nye måter å løse oppgaver på, sikrer du at dine ansatte har den nødvendige kompetansen.

Tilpasset kursopplegg

Våre tilbud kan tilpasses med utgangspunkt i allerede utviklede kurs, eller du kan gi innspill til utvikling av helt nye kurs, sammen med våre kursredaktører. I tillegg til tradisjonelle undervisningsformer tilbyr vi et fleksibelt opplæringsløp med nettbasert og/eller blandet læring.

Engasjert instruktør

Dyktige kursinstruktører

Vi har mange kursinstruktører fordelt på en rekke fagområder. Fellesnevnere er at de kan voksenopplæring, har inngående kjennskap til bransjen, har erfaring med å tilpasse opplæringen etter bedriftens og deltakernes behov og at de kan mye om voksnes læring.

Kompetanseområder

språkkurs

Språkkurs

Vi tilbyr språkkurs i 18 ulike språk, fra nybegynner til avansert nivå. Med vår nettbaserte nivåtest finner du enkelt ut hvilket kurs som passer deg best. Også språkkursene kan skreddersys til å dekke bedriftens behov.

Fagbrev

Vi har et bredt tilbud innenfor mange fagfelt. Du velger om kurset skal gjennomføres som bedriftsintern opplæring eller om dine ansatte følger kurset sammen med deltakere fra andre bedrifter. 

Høyere utdanning

Du kan velge mellom flere utdanningsprogram med studiepoeng: coaching og ledelse, pedagogikk, arbeidsrett, arbeids-og organisasjonspsykologi blant annet. Vi har også Helsefagskole og mesterutdanning.

Yrkesrettede kurs og sertifiseringer

Du finner alt fra korte kurs og sertifisering til lengre yrkesrettede utdanninger.

Kompetansepluss

Hvert år lyser Kompetanse Norge ut midler til opplæring i arbeidslivet gjennom Kompetansepluss. Har du ansatte som behøver opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk? Da kan din virksomhet være kvalifisert til å søke om midler. 

Kontakt oss

Vi har lang erfaring med bedriftsinterne kurs. Ta kontakt med en av våre bedriftsrådgivere for en uforpliktende prat.

Agder
Reidun Normann, tlf. 480 92 520

Viken Vest (tidligere Buskerud), Telemark og Vestfold 
Anne Marie Gjems, tlf. 924 62 051 

Innlandet 
Ronny Paulsen, tlf. 917 89 191 

Vestlandet og Rogaland 
Wenche Fonneland, tlf. 408 71 902 

Nordland 
Randi Hanssen, tlf. 908 43 384

Oslo og Viken Øst
Pia Bakke Pedersen, tlf. 971 40 612  

Trøndelag og Møre og Romsdal
Gisle Johnsen, tlf. 908 35 160

Troms og Finnmark
Hilde Widding tlf. 928 01 994

Dette sier våre samarbeidspartnere

Fagbrev - Jotun

Morten Fon om samarbeidet med Folkeuniversitetet

Coaching og ledelse - Color Line

Grethe Stæbek Andersen om samarbeidet med Folkeuniversitetet.

Kompetansepluss - Mortens kro

Heidi Hansen og Stine - Lise Finstad forteller om prosessen.